De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boekrecensie: Heel Natuurlijk – zeven eenvoudige wegen naar zelfheling

Boekrecensie: Heel Natuurlijk – zeven eenvoudige wegen naar zelfheling

zaterdag 23 juli 2016 14:22
Spread the love
Een vlotlezend boekje uitgegeven bij De Groene Gedachte en bijeengesprokkeld door zes bewuste mensen.

Het boek vertelt middels vraag en antwoord…

Hier is een verzameling van “goede raad” en “levenswijsheid” te lezen, een leidraad om volledig je gevoel, je intuïtie te volgen. Je niet verzetten en meegaan met de stroom. Maar je kan deze flow wel ombuigen indien nodig.

Iedere schrijver heeft een andere “insteek” en ervaring.

Zo heeft Eddy Smits het over “Heling door de lach”, de nar, de clown. Why so serious? De kracht van een glimlach en je kwetsbaar durven opstellen. Kortom “zeg maar ja tegen het leven” (Frater Venantius – Wim Sonneveld).

Een tweede verhaal door Marleen Peetermans “Helen door te dansen en te bewegen”. Al dansend dichter bij jezelf komen en dansen als ontlading. Ze heeft het ook over de mannelijke en vrouwelijke energieën in elke mens verbinden. Eens lekker uit de bol gaan.

Nummer drie door Anne-Marijn Somers “Heling via natuurkracht en de weldaad van groencontact”. We zijn allen kleine deeltjes van een grotere eenheid.

Gegroeid door een mystieke ervaring waarbij alles in harmonie en rust komt en je verder intuïtief ontwikkelt.

Een vierde getuigenis door Nathalie Hermans “Voeding beïnvloedt je heling”. Bij de keuze van wat je eet is er een mooie rol weggelegd voor je intuïtie. Een positieve ingesteldheid kan je heling brengen. Leer je lichaam kennen en kom in balans.

Dr. Benjamin Koen (Amerika) komt als vijfde aan de beurt met “Muziek en klank(zang) helpen je bij je heelwording. Passieve of actieve heling met muziek en klanken. Hij ontwikkelde het concept van de vijf factoren van muziek, gezondheid en heling.

Een zesde verhaal door Karine Garcia “Helen door je te beroepen op het oneindige potentieel”. Heling door actieve manipulaties (handoplegging, andere…) en een beter

lichaamsbewustzijn. Zij zegt o.a. dat je de basis van heling universeel zou kunnen noemen want die is overal dezelfde. Ze heeft het ook over wetenschappelijke onderzoeken die getuigen dat bewustzijn en/of intentie de materiële werkelijkheid kan beïnvloeden. Ook dat heling altijd gaat over evenwichten herstellen wat analoog is aan wat o.a. de alchemisten beschrijven. 

Op het laatst geeft ze een stapsgewijze aanzet to zelfheling die je op jouw manier kan integreren in je leven.

Een epiloog is te lezen in een “En tenslotte…” en zegt dat het boek je uitnodigt tot actie en tot het zelf toepassen van je verworven inzichten.

Een beetje verder valt er te lezen in “Lucratief ideetje of het ontbrekende puzzelstuk?” dat we liefde als omvattende kracht zeker niet mogen vergeten. Dan komen we ook tot de kern, nl zelfacceptatie.

Vandaar nog een laatste hoofdstukje  geschreven door Anne-Marijn Somers “Liefde en zelfacceptatie als de krachtigste helende krachten”.

Met nog een getuigenis van iemand die van kanker genas.

Helemaal op het einde vinden we als toetje een handige verklarende woordenlijst.

http://www.degroenegedachte.be/

take down
the paywall
steun ons nu!