De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boekbespreking : Etnomarketing, Rachid Lamrabat

Boekbespreking : Etnomarketing, Rachid Lamrabat

vrijdag 24 februari 2017 12:13
Spread the love

Etnomarketing kan breed bekeken worden als marketing gericht op personen van vreemde herkomst.  Rachid Lamrabat zoomt echter in op de moslimconsument. Zijn boek krijgt hierdoor een bijzonder relevante focus, aangezien moslims bij ons de grootste allochtone consumentengroep vormen en de moslimmarkt ook globaal een aanzienlijk gewicht in de schaal legt.

Etnomarketing is voor Rachid Lamrabad een aanpak die vertrekt vanuit respect voor het cultuur- en waardepatroon van de allochtone klant. Vervolgens komt het er op aan om vertrouwen bij die klant te creëren. Pas dan kan je een aangepaste marketingmix op hem loslaten. In die zin is etnomarketing in feite reverse marketing.

Bijzonder verhelderend is het uitgebreide profiel van de nieuwe moslimconsument dat in het boek geschetst wordt. Dat profiel is vandaag in belangrijke mate hybride, tussen Oost en West, traditie en moderniteit in. Binnen dat profiel zijn de meest uiteenlopende schakeringen mogelijk. De moslimconsument is voortdurend aan het mixen en matchen. Hij is een uitgesproken sociale shopper, zowel offline (wat consequenties heeft, bijvoorbeeld voor de inrichting van winkelpunten) als online (wat zich vertaalt in een bovengemiddeld gebruikt van de sociale media).

Dat de nieuwe moslimgeneratie inmiddels een feit is blijkt ook uit cijfermateriaal. Wat België betreft wordt daarvoor uitgebreid beroep gedaan op gegevens uit een studie uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting in 2015. De cijfers rond  gemiddeld opleidingsniveau, inkomen, huisbezit, enzovoort bij onze moslimbevolking vertonen een sterk stijgende trend en wijzen onmiskenbaar op een snel groeiende middenklasse. Daar liggen heel wat kansen te rapen voor onze ondernemers.

Niet enkel in België trouwens, maar ook globaal. Want één op vier aardbewoners is moslim. Vanuit harde cijfergegevens uit het Global Islamic Economy Report schetst Rachid Lamrabat in detail de globale marktkansen op het vlak van halal voeding, halal cosmetica en farmaceutica, halal toerisme, islamitisch bankieren, islamitische mode en modest fashion. Je krijgt een fundamenteel inzicht van binnen uit op concrete mogelijkheden van aanpak, maar ook op pijnpunten (waaronder niet in het minst de problematiek van de halal certificatie). Dat alles wordt ons aangereikt door een ervaringsdeskundige met een hybride culturele achtergrond en wordt geïllustreerd met cases uit de praktijk.

Het boek  brengt geen vrijblijvende boodschap voor onze maatschappij en onze ondernemers. Het is doorspekt met voorbeelden van bedrijven die vandaag al etnomarketing toepassen. Daarbij sneuvelen er onderweg bijna ongemerkt enkele heilige huisjes en dat zou voor sommige niet-moslims wel eens confronterend kunnen zijn. In een samenleving die zelf ook steeds meer hybride aan het worden is, is dit nochtans een noot die onvermijdelijk zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig gekraakt moet worden. Rachid Lamrabat heeft het ook expliciet over de maatschappelijke functie van de ondernemer. Etnomarketing is een middel om een belangrijke consumentengroep met specifieke culturele- en waardepatronen mee te betrekken in de samenleving en een kloof te helpen dichten. Op die manier werkt de ondernemer mee aan een inclusieve maatschappij, waar iedereen gelijkwaardig betrokken is.

Grensverleggende en stimulerende lectuur!

Links :

http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/files/SGIE%20Report_f1_DIGITAL_1477897639.pdf

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2015/316644

https://www.pelckmanspro.be/etnomarketing.html

http://tiqah.com/nl/ ??

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!