De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boekbespreking: Een andere kijk op ziekte en gezondheid – HIV, mijn positieve vriend – Geert Thyssen

Boekbespreking: Een andere kijk op ziekte en gezondheid – HIV, mijn positieve vriend – Geert Thyssen

zondag 13 november 2016 23:44
Spread the love

Dit is een zeer boeiend en interessant manuscript geschreven door een moedig iemand!

Soms wel zeer technisch en wetenschappelijk (medisch) maar dat is wel nodig om bepaalde “dingen” te kunnen aantonen en bevatten.

Het is inderdaad een “andere kijk” want schrijver poneert dat alle ziekten het gevolg zijn van een levenswijze die afwijkt van de universele wetten wat in het spirituele luik uitvoerig beschreven wordt.

Hij wenst in het eerste deel het vastgeroeste angstbeeld van het aids-monster van zijn sokkel te duwen en wakkert het vormen van een eigen mening aan!

Alles is zeer gestaafd en hij stelt zich begrijpelijkerwijze vragen omtrent de “reguliere” behandelingen waarin de farmacie handelt drijft voor eigen gewin. 

Geert stelt: “Er sterven meer mensen door de diagnose (en behandeling) dan van de kwaal. Als je anders kijkt tegenover “ziekte” en op je voeding en levenswijze let, hou je je verdedigingssysteem, met onder andere het mentale en fysieke aspect (immuniteit), veerkrachtig waardoor je de hele wereld aankan! Is leven volgens je intuïtie! Geert reikt in zijn boek een 6-tal genezende levenshoudingen aan die een negatief spiraal kunnen doorbreken.

Dit leidt dan naar het laatste luik, nl de spirituele verkenningstocht.

Evolueren naar een hoger bewustzijn is de opdracht van elke mens alsook vanuit een positieve geestelijke kracht leven en het aanvaarden van je ware zelf!

Van jezelf houden betekent automatisch jezelf genezen.

Liefde is de universele genezer!

Synopsis

In 2013 krijgt Geert Thyssen vanuit de reguliere geneeskunde het label HIV. Na het verwerken van de eerste shock, is hij op zoek gegaan naar een manier om dit een plaats te geven in zijn leven. Deze zoektocht geeft hij in het boek weer met als doel mensen die in een gelijkaardige situatie terecht komen te helpen. Daarnaast is het boek voor iedereen die interesse heeft in een andere kijk op ziekte en gezondheid meer dan een aanrader.

Met het eerste deel, Helder Inzicht Vormen, wil Geert Thyssen het blik van de lezer verruimen. Hiervoor start hij met het geven van een alternatieve kijk op ziekte geruggensteund door de visie van de nieuwe Germaanse geneeskunde en de totale biologie. Ziekte hoeft geen probleem te zijn, misschien is het eerder een signaal dat er wat aan de hand is. Misschien heb je de eerste subtielere signalen genegeerd en verder gedaan in de hecticiteit van de huidige maatschappij, waardoor er nu met behulp van een “ziekte” aan de alarmbel wordt getrokken. Of hij gaat nog een stapje verder door te stellen dat ziekte niet bestaat en dat het een zinvol biologisch speciaalprogramma is. Je lichaam zoekt voortdurend naar een nieuwe vorm van evenwicht, het streeft naar homeostase. De wetmatigheden in de natuur doen alles ervoor om dat evenwicht te bereiken. Dit kan wat hinder of noem het symptomen met zich meebrengen, maar het is het meest geschikte antwoord dat je lichaam op dat moment kan geven om terug richting een natuurlijke balans te gaan.

Vervolgens stelt hij in het gedeelte over “CD4 & de virale lading als maatstaf” de vraag of de huidige manier om HIV te bepalen wel voldoende uitsluitsel geeft of er effectief een ziekte is of niet. Ook zijn er heel wat bedenkingen te plaatsen bij de ontstaansgeschiedenis van HIV en aids waardoor je meer en meer het idee krijgt dat de aanvaarde consensus over deze ziekte gestoeld is op heel wat wankele hypotheses.

HIV is geen ziekte maar een virus wat op zich zeer kleine niet te detecteren micro-organismen zijn. Door de aanwezigheid van antilichamen oftewel stukjes proteïne wordt er beweerd dat je HIV-positief bent en er een ziekte kan ontwikkelen. Mede door de angst die welig tiert in de maatschappij wordt het kleine virus dat een goed werkend immuunsysteem perfect weet te hanteren uitvergroot tot het grote aids-monster. Volgens Geert Thyssen is er veel te snel een exclusief verband gelegd tussen HIV en aids. Aids, een verworven falen van het immuunsysteem kan door heel wat factoren die eigen zijn aan de huidige maatschappij veroorzaakt worden zonder de hulp van het minuscule virusje dat HIV zou zijn.

Het eerste deel sluit hij af met het geven van enkele andere mogelijkheden om HIV te benaderen. Binnen de totale biologie en de nieuwe Germaanse geneeskunde zijn virussen geen agressieve wezens maar ze komen eerder op het juiste moment van een zinvol biologisch speciaalprogramma helpen om sneller de noodzakelijke homeostase te bereiken.

In het tweede deel, Aanvaarden In Duurzame Stappen, slaat hij meer en meer de weg van gezondheid in. Als start geeft hij een gezonde kijk op de mens weer, waarna hij bij elk menselijk aspect mogelijke vormen van ondersteuning beschrijft. Een gezonde mens voelt zich goed in zijn vel, heeft weinig of geen fysieke klachten, heeft een innerlijke rust en vrede, wordt niet al te veel gehinderd door lastige emoties en leeft niet alleen voor zichzelf maar vanuit een onvoorwaardelijke liefde voor het grotere geheel.

Op fysiek vlak brengt hij het belang van een goede darmflora als onderdeel van de immuniteit naar voor. Er zijn tal van middelen die hierbij kunnen helpen, maar wat voor soort voeding, kruid of voedingssupplement geschikt is, hangt van de klachten af waarmee een persoon te kampen heeft.

Na een korte beschrijving van de rol die emoties kunnen spelen richt Geert zich op het mentale aspect van de mens. Op welke manier zijn we voortdurend met onszelf in communicatie? Hoe reageren we op de wereld rondom ons? Welke levenshoudingen stimuleren een persoon in zijn persoonlijke groei?

Tot slot gaat hij de spirituele toer op door enerzijds het belang te onderstrepen om je innerlijke gids te herontdekken én te volgen. Anderzijds brengt hij enkele “symbolische” verklaringen rond HIV naar voor om van daaruit aan zelfreflectie te kunnen doen en jezelf beter te leren kennen. Zo kan HIV je even doen stilstaan over de manier waarop je met liefde en seksualiteit omgaat. Jezelf volledig aanvaarden en liefhebben om zo met een onvoorwaardelijke liefde de wereld in te stappen.

Voor Geert Thyssen zijn de voorbije 3 jaar een boeiende reis geweest. De zoektocht heeft hem heel wat inzichten gegeven waardoor het een begin is geworden van meer en meer persoonlijk bewustzijn. Zo is hij er nu van overtuigd dat er nog heel wat andere waarheden zijn naast die ene die de reguliere geneeskunde naar voorschuift. Door er voor te zorgen dat je voldoende sterk in je schoenen staat, kan je die onbekende paden bewandelen. Gaandeweg heeft hij ontdekt dat je zo meer en meer je diepere zelf weer ontmoet waardoor angst plaats maakt voor basisvertrouwen.

Na het verzamelen en neerschrijven van al deze informatie heeft hij nu al een vorm van ‘weten’, maar de noodzakelijke volgende stap is om het nog meer te integreren in zijn leven en het ook ten volle toe te passen. Hij probeert meer de geconditioneerde vorm van controle los te laten om vol overgave nieuwe uitdagingen aan te gaan die buiten zijn comfortzone liggen.

Geert heeft ook gemerkt dat indien je vanuit een wederzijds respect elkaar benadert er een mooie dialoog mogelijk is met personen die de reguliere aanpak prediken. Er is geen onderlinge strijd nodig, waardoor hij de keuzevrijheid heeft gekregen om een eigen weg uit te stippelen.

Het boek een “Andere kijk op ziekte en gezondheid” wil meer de focus leggen op gezondheid en de rol die een persoon hier zelf in kan spelen. De mentale kracht en het diepere aanvoelen zorgen voor het echte “heel-worden”. Medicijnen of natuurlijke middelen zijn maar een hulpmiddel ter ondersteuning.

Bio

Geert Thyssen is als gegradueerde in de psychologie, werkzaam in de psychiatrische gezondheidszorg niet één van de stuurmannen die aan wal bleef staan want hij brengt deze persoonlijke visie aan de hand van zijn eigen ervaringen met ziekte. Sinds 2013 is het HIV-virus zijn “positieve vriend”. Hij ziet dit niet als een bedreiging want dankzij HIV is zijn wereld heel even door elkaar geschud. Net daardoor kon hij bewuster zijn pad gaan. Net daardoor is hij zich nog meer gaan verdiepen in de natuurlijke weg, bijscholingen gaan volgen…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!