De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boek over leven in cité van Beringen-Mijn
Intercultureel samenleven, Samenlevingsopbouw, Mijnverleden, Mijncité, Mijnbouw, Verhalen -

Boek over leven in cité van Beringen-Mijn

dinsdag 23 maart 2010 14:24
Spread the love

Op zondag 28 maart presenteren RIMO Limburg en XIOS Hogeschool Limburg het boek ‘Van de Palace tot achter den tris’. In dat boek krijgen meer dan honderd bewoners van Beringen-Mijn het woord.  Gedreven vertellen ze hun persoonlijke verhaal over het leven in de mijncité tijdens de bloeiperiode van de koolmijn van 1930 tot 1970.  Met het boek sluiten RIMO Limburg en XIOS Hogeschool het buurtproject “Sprekend Verleden” af. Dat project ging op zoek naar het collectieve geheugen van de mijnwijk.  Als organisatie voor Samenlevingsopbouw heeft RIMO Limburg ook nu weer ervaren dat dergelijke projecten de verbondenheid tussen mensen versterken, ook over etnisch-culturele barrières en generatiekloven heen.

Een fascinerende geschiedenis

Ruim 100 jaar geleden verschenen plots boortorens op de Koerselse heide. De komst van de ‘Charbonnage’ zou de streek ingrijpend veranderen. Op de grens tussen Koersel, Beverlo en Beringen ontstond een nieuwe nederzetting: Beringen-Mijn. Van overal kwamen er mensen wonen. De nieuwe nederzetting groeide razendsnel. Ze werd het commercieel centrum van de streek, had een bloeiend verenigingsleven en scheerde hoge toppen op cultureel en sportief gebied. Het economisch succes van de koolmijn was de brandstof voor de wijk. Maar toen kwam de crisis, die het leven op de cité opnieuw wezenlijk zou veranderen. 

Het leven van alledag

In het boek komt een honderdtal mensen van Beringen-Mijn aan het woord. Het is geen geschiedenisboek met historische feiten en data.  Het gaat ons niet om de Grote Geschiedenis van de koolmijn of belangrijke gebouwen op de cité, maar over de beleving van de gewone man en vrouw die hier aangekomen of opgegroeid is. Het zijn verhalen over de kleine moeilijkheden en de pleziertjes van het leven van alledag. Samen geven deze kleine verhalen een goed beeld van de tijdsgeest en het samenleven in de bloeiperiode van de koolmijn. Het boek telt ca. 200 blz. en is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en documenten uit tal van familiealbums en archieven. 

Geen nostalgie

We hebben dit boek niet geschreven uit nostalgie, maar omdat we geloven dat het kennen van elkaars verhaal noodzakelijk is om de veranderingen te begrijpen die Beringen-Mijn doorheen de jaren heeft ondergaan. Het kan jonge mensen helpen om steviger wortels te ontwikkelen van waaruit ze hun leven beter kunnen opbouwen. Want wie zijn geschiedenis niet begrijpt, kan het heden niet doorgronden, noch zijn toekomst richting geven. Tegelijk geeft dit boek aan oudere mensen de erkenning die ze verdienen als kleine schakel in de grote geschiedenis. Want hier in de cité van Beringen-Mijn komt de geschiedenis van vele duizenden uit ruim twintig landen samen. In veel verhalen van gewone mensen kan je sporen terugvinden van de grote geschiedenis van economische voor- en tegenspoed, oorlogen, migratiestromen en globalisering.  

Boek bestellen

Het rijk geïllustreerde boek van 208 p. kan je voor 12 euro bestellen via info@rimo.be.   

Boekpresentatie, projectafsluiting en tentoonstelling

Zondag 28 maart 2010, Gildezaal St. Denijs, Beverlosesteenweg, Beringen-Mijn (naast het kerkhof)

Programma:

  • 13:30: onthaal met hapje en drankje
  • 14:00: praatshow met mensen die meegewerkt hebben aan het boek
  • 15:00: officiële overhandiging van de eerste boeken
  • 15:15: gelegenheid om tentoonstelling te bekijken en het boek te kopen
  • 17:00: einde

 Meer info 

 Klik hier of neem contact op met RIMO-opbouwwerker Patrick Moons:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!