De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boef is product van mislukte tolerantie/Islamofobe en haatzaaiende gifspuiterij van Nausicaa Marbe

Boef is product van mislukte tolerantie/Islamofobe en haatzaaiende gifspuiterij van Nausicaa Marbe

maandag 15 januari 2018 20:02
Spread the love

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE/ISLAMOFOBE
EN HAATZAAIENDE GIFSPUITERIJ VAN NAUSICAA MARBE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/boef-is-product-van-mislukte-tolerantie-islamofobe-en-haatzaaiende-gifspuiterij-van-nausicaa-marbe/

Het Fenomeen Nausicaa Marbe, Islamofobe,racistischeGifkikker en notoire verdediger van Israel’s bezetting en terreur [1],is het Nieuwe Jaar begonnen met een frisse cocktail van meer vanhetzelfde.En de ingredienten voor die cocktail werden haar zelfs op een presenteerblaadje aangeboden, zodat ze haar stokerij vrolijk kon botvieren.Wie was de behulpzame aanbieder?De rapper Sofiane Boussaadia, beter bekend als ”Boef”! [2]
DE ZAAK ”BOEF”!Wat is er hier aan de hand?
Op Nieuwjaarsdag stond de rapper ”Boef” langs de weg met een lekke banden kreeg een lift van drie Marokkaanse dames.Een normaal mens zou daar blij en dankbaar om zijn,zo niet ”Boef”Hij meldt op ”Snapchat”, dat hij is ”thuisgebracht door drie”kechen” [Marokkaanse straattaal voor ”hoer” [3]Daar laat hij het niet bij:Als terecht verontwaardigde reacties losbreken, herhaalt hijnogeens op Youtube.com, niet alleen dat deze dames volgenshem ”hoeren” zijn, maar geeft er nog een ”uitleg” bij. [4]
Hiervoor heb ik maar een woord:Deze boef is een laag bij de gronds sujet, in een woord eenHEL!Nog afgezien van zijn seksisme, wat is dat voor een low lifementaliteit om mensen, die je uit de brand geholpen hebben,nog te beledigen ook.Terecht heeft een van de dames woedend gereageerd! [5]IK zou Marokkaanse meisjes adviseren:Plak een sticker op je bumper met de tekst:”IK STOP NIET VOOR BOEF!”
Laat hij de volgende keer maar gaan lopen!Gezond!
Nou is het zo, dat veel jongens van Noord-Afrikaanse afkomst[Boef is een Algerijn, geen Marokkaan!], zijn opgevoed metde male dominant gedachte, dat zij ”all that” zijn, maardat ontslaat Boef niet van zijn verantwoordelijkheidvoor zijn misselijke gedrag.After all he is a grown up man!
Ondertussen heeft Boef  heel wat over zich heen gekregen.Optredens werden afgezegd [6] en onder druk daarvan heeft hijzijn excuses uiteindelijk aangeboden. [7]

Maar dit is niet de eerste keer, dat Boef zo weerzinwekkend uitde hoek komt, al is het ”unieke” hier, dat hij vrouwen uitscheldtDIE HEM UIT DE BRAND GEHOLPEN HEBBEN.Uniek inderdaad, hoor ik voor het eerst, dat iemand mensenbeledigt, die hem/haar hebben geholpen.Maar hij is vaker zo grof:Na vastgezeten te hebben, zei hij op Youtube.com, de dochtervan een politieagent ”te neuken” [8]Bij een conflict met een moderator van een Marokkaansediscussiesite ging hijnog weer verder:”Ik neuk je moeder in haar kont” [9]Groffer kun je Marokkanen en ook andere allochtonen niet beledigen!
ISLAMOFOBE EN GIFKIKKER NAUSICAA MARBE
Een minderwaardig sujet dus, dat is die BoefStaat buiten kijf.Maar haatzaaieresse Nausicaa Marbe grijpt de Boef affaire dankbaaraan om haar giftige cocktail van vooroordelen en ophitserij tespuien in haar schotschrift ”Boef is product van mislukte tolerantie”‘ [10]

Ik zeg u eerlijk lezers, ik had dit hele schotschrift [11] aan mijvoorbij laten gaan, ware het niet, dat extreemrechtse, Islamofobe gifikkers als Nausicaa Marbe en natuurlijkTOP gifkikker PVV leider G Wilders [12]de Boef hufterij dankbaar hadden aangegrepen om at ramdomweer eens lekker haat te zaaien en hele bevolkingsgroepenover een kam te scheren met een straatschoft.Overigens heb ik mij  laten verbazen doorIslamofoob en gifikker Theodor Holman, die  nu eenseen genuanceerd commentaar heeft gegeven. [13]Ere wie ere toekomt!Overigens betekent dat NIET [maar daar ga ik nuniet opin] dat ik het inhoudelijk helemaal methem eens ben, maar het is al een verademing, dat hij nu eensNIET generaliseert en dit aangrijpt omde hetze kaart uit te spelen tegen Marokkanen en moslims.Ook mijn tegenstanders doen weleens iets goeden dat noem ik, to be fair, dan ook.HAHAHAHA

Maar hier komt ie dan, een felle aanval op Nausicaa Marbe’sonwelriekende haatstuk.Verwacht niet van mij, dat ik dit zin voor zin ga doornemen,ik haal er de hoofdzaken uit!

En al het gebruikelijke Islamofobe, racistische en pro Israelgejammeris in dit schotschrift terug te vinden:De ”vrouwonvriendelijke” en ”conservatieve” Islam ,het bewust door elkaar gooien van anti Israelkritieken anti-semitisme, het linken van sexistisch gedrag aanalle allochtone [Marokkaanse] jongeren, haargejerimieer over ”Westenhaat”, het zit er allemaal in.Allemaal vrij gemakkelijk te weerleggen, zoals ik ga doen.
Maar een credit wil ik Marbe WEL geven:EEN KEER in haar stuk geeft ze toe, dat sexisme is van mannenvan ALLE culturen.Ik citeer”Door #MeToo is er goddank besef gekomen over de denigrerende en soms gewelddadige bejegening van vrouwen door mannen uit alle culturen.” [14]Om daarna overigens weer te gaan ranten en raven over een bepaalde groep, een geloof.

Het venijn van dit hele stuk zit in drie zaken:
Aan het ploerterige gedrag van Boef worden allerlei zakengekinkt, die daar los van staan, zoals echt/vermeend anti-semitisme,”Westenhaat”, sexisme in het algemeen, conservatieve Islam en ga zo maar door.
Marbe wekt de indruk van een ”tolerante” Nederlandse Overheid,die in haar ogen conservatieve zaken in stand houdt en Boef dus niet de maatmag nemen.
Maar het kwalijkste is nog waarover zij NIET schrijft [behalve dan dat”Me too” zinnetje] [zie noot 14]]:
Het sexisme van AUTOCHTONE mannenDe vrouwonvriendelijkheid van delen van de christelijke Kerk

WEERLEGGING

STOKPAARDJE 1”WESTENHAAT”
Eerst de weerlegging van de onzin van Marbe:Boef is een ploerterig individu, die een aantal nare enbeledigende uitspraken gedaan heeft en hij staat op zichzelf,niet voor alle Marokkaanse/Noord-Afrikaanse jongeren.Daarnaast heeft zijn gedrag niets te maken met de Marbeobsessie van Westenhaat, vermeend anti semitisme, de hoofddoeken-kwestie en weet ik wat ze er meer bijhaalt.
Die ”Westenhaat” is bovendien een term, die wordt gebruiktdoor mensen, die in meerdere of mindere mate het Westerseen met name Amerikaanse optreden in deze wereld verdedigen, de aanvallen op [vaak] moslimlanden, de oorlogsmisdaden, de misdadentegen de menselijkheid.Het is dan niet vreemd, dat naast de ”usual suspects” [waaronderondergetekende] de zogenaamde progressieve schrijvers/journalisten,vele allochtone [maar ook autochtone] jongeren zich tegen ded verderfelijkeWesterse machtspolitiek in de wereld keren, waarbij de ene hetbeter kan verwoorden dan de ander.Voorbeelden van het Westerse militaire optreden in de wereld?Haal je hart op aan noot 15!De haat is daan ook niet zozeer tegen ”het Westen” gericht, maar tegende politiek van de Westerse machthebbers.En dat weten Marbe en co maar al te goed!

STOKPAARDJE 2/ANTI-SEMITISME
Marbe noemt in haar stuk een aantal voorbeelden van echt/vermeend”anti-semitisme” onder Marokkaanse [jongeren, of gewoon Marokkanen]waarvan ik denk:Wat heeft dat met Boef’s misselijke gedrag te maken.Ze pent het zo neer, dat het om individuele gevallen gaat, maar door dat”anti-semitisme” in een adem te noemen met haar andere anti-Marokkanen/moslimobsessies, suggereert zij, dat ”anti-semitisme” een Marokkaansprobleem is.Ik dacht eerder een ”Westers”Zou zij weleens gehoord hebben van het eeuwenoude Westerse anti-semitisme,culminerend in de Holocaust?Van het feit, dat Joden in Nederland pas eind 18e eeuiw burgerrechtenkregen en nog onder invloed van de Franse Revolutie?Dat er in West-Europa naar verhouding de meeste Joden uitNederland zijn gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog? [16]Schokkend is vooral, dat ook kort na de Tweede Wereldoorlog,toen de feiten over de Holocaust [vergassing] al bekend waren,het antisemitisme in weerzinwekkende vorm doorging! [17]
Ja Nausicaa en andere Marokkanen en moslimhaters, dit.komt jullie lelijk voor de snoet he!Dus minder hoog van de toren blazen over het echte/vermeendeanti-semitisme van niet autochtonen [vooral Noord-Afrikaansemoslims zijn jullie target] graag.
Maar laten we dichter bij huis blijven!Cabaretier en vuilbek Hans Teeuwen:Op het Baliefestivan over het ”Vrije Woord”[ liethij zich ooit van een ”superfraaie” kant zien.Na een hoop geraaskal [zo waardeer ik de zogenaamdekwinkslagen van Hans Teeuwen, maar het is welgrappig, dat hij er met het debiele optreden vaniemand, die onder invloed van een of andere drug lijkt,erin slaagt, een publiek mee te krijgen!], zette hij een A.H. [Adolf Hitler] masker op,zette het weer af en toonde het publiek een exemplaarvan Hitler’s Mein Kampf. [18]Daarop bestond hij het om te zeggen: ‘Je leest ‘6 bladzijden en je hebt direct zin om Joden te vergassen” [19]
Ik weet niet van jullie,lezers, maar ik vind dit wel een zeer schokkendeopmerking, gemaakt door een autochtone blanke man, waar deHolocaust een WESTERSE misdaad is.Je zou denken, dat iedereen over Teeuwen heen zou vallen ener zullen er geweest zijn.Maar NIET Annabel Nannninga, lijsttrekster voor Forum voorDemocratie bij de aanstaande Gemeenteraadsverliezingen.Annabel Nanninga, die nog recentelijk in eenTweet had beweerd, dat F v D opkomt tegen antisemitisme [20]bestond het ooit de Teeuwen opmerking te liken als”vrijheid van meningsuiting!] [21]Ja Annabel, leuke opmerking over vermoorde Joden.Ik noem Annabel Nanninga, omdat zij een van de geestverwantenis van Nausicaa Marbe, die in haar schotschrift moord en brandschreeuwt over het zogenaamde ”antisemitisme” van de rapperAppa en andere Noord Afrikanen, maar Teeuwen niet alsantisemiet aanmerkt!Want zien jullie enige kritiek op Hans Teeuwen’s vunzigeantisemitische opmerking in Marbe’s schotschrift? [22]Ik niet!DUBBELE STANDAARDEN DUS!
Terecht merkt Peter Breedveld ”Frontaal Naakt” op in een eerdere kritische reactie op die dubbele standaarden:”’ Als een Marokkaan ‘Fuck de Talmoed’ roept, is-ie een antisemiet, als een blanke middelbare man roept dat-ie zin heeft om Joden te vergassen, is-ie een held van het Vrije Woord. Zo liggen de verhoudingen.” [23]ZO IS HET EN NIET ANDERS![Niet dat ik die Talmoed opmerking goedkeur, maar nogmaals,dubbele standaarden]

Daarbij verdraaien Marbe en co Nausicaa Marbe en co te pas en te onpasterechte kritiek op bezettingsstaat Israel tot anti-semitisme.Marbe’s ”anti-semitisme” opmerking over de rapper Appa [24] is een van de vele voorbeelden van deze bewuste verdraaiing:Zijn opmerking waarbij hij ooit Israel vergeleken heeft metNazi Duitsland, werd prompt tot anti-semitisme gebombardeerd. [25]NONSENS!Historisch om allerlei redenen niet juist, maar overeenkomstenzijn er WEL, standpunt Astrid Essed.Beiden een bezettingsstaat, beiden verantoordelijk vooroorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [26]Wie mij nu ook een antisemiet wil noemen, gaat maar lekkerzijn gang, maar sluit bewust en categorisch zijn ogen voorIsrael’s moordcampagne. [27]Hier gaat het dus om kritiek op Israel als STAAT, geenJodenhaat!Israelkritiek is net zo min ”antisemitisme” als kritiekop de Surinaamse president en ex-dictator Bouterse racismeis! [28]
En nog even voor de fijnproevers:Dit als voorbeeld van de ”vuige antisemitische taal”, die Appavolgens Marbe uitslaat [29]””Israel dwingt niet het recht af op zelfverdediging, maar om  te bezettenen te koloniseren” Een andere: ”De Palestijnen krijgen maar twee rechten:Het recht om langzaam te sterven door de Blokkadevan Gaza en het recht om snel te sterven onder de zielloze bombardementenvan het terroristische, zionistische regime van een illegale Schurkenstaat”
Gezegd bij een toespraak tijdens een demonstratie in2015 ter herdenkingvan de bloedige Israelische aanvallen op Gaza in 2014. [30]

Er zit natuurlijk tactiek achter dat ”anti-semitisme” gejammer overpro Palestijnse Marokkaanse jongeren, die zich richten tegen Israelen het zionisme, namelijk de aandacht afleiden van de misdaden vande Israelische bezetting EN allochtone moslims een trap na geven, als groep.Islamofobie dus.
Ik ontken overigens NIET, dat er Marokkaanse antisemieten ZIJN,die lopen er onder autochtonen ook genoeg rond, maar meestal zijnde targets van Nausicaa en co, Marokkaanse Palestina demonstrantenen/of activisten.

STOKPAARDJE 3/”CONSERVATIEVE” EN ”VROUWONVRIENDELIJKE”ISLAM EN HET WEGLATEN VAN KRITIEK OP DELEN VAN DECHRISTELIJKE KERK

Marbe rant en ravet:
”Ook duiken in die spiegel de vale smoelwerken op van de uitgeholde begrippen tolerantie en diversiteit: namen van deugdzame principes die in werkelijkheid slechts de monotonie van de conservatieve islam, inclusief zijn vrouwonvriendelijkheid, in bescherming nemen” [31]
Wat een voorspelbare, Islamofobe onzin opmerkingen over’monotomie van de ‘conservatieve’ Islam, inclusief zijnvrouwonvriendelijkheid!Alsof de Islamals religie maar een kant kent en een uitingsvorm heeft.Er zijn in meer dan 51 landen meer dan een miljard moslims, maarde Islam zou overal dezelfde uitingsvorm hebben?ONZIN!Ik schreef dat ooit al eens in een kritiek op de ex Nederlandse politica en Islamofobe Hirsi Ali:”Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi-Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het byzonder. Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom.”en”Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook.” [32]

Wat betreft vrouwonvriendelijkheid is er in delen van de christelijke Kerken het Jodendom ook nogal wat aan te merken [33] en dat is logisch ook.Het patriarchaat is wereldwijd en eeuwen en eeuwen doorgedrongen, dusook in de religies.Kijk alleen maar naar de tijden, waarin de Bijbel de Koran en de Torah en ]later] de Talmoed zijn geschreven!Maar haters gonna hate en voor Islamofoben met hun ziekewereldbeeld is er geen nuance en begrijpen zij niet, of WILLENzij niet begrijpen. dat er evenals bij Christendom en Jodendom,binnen de Islam een variant aan conservatieve en liberale stromingen zijn.

WAT MARBE NIET NOEMT/SEXISME BIJ AUTOCHTONE MANNEN
Bij al haar gejeremieer over de ”vrouwonvriendelijke Islam”, de”conservatieve Islam” en het sexisme bij Noord-Afrikaanse mannen[wat wel degelijk aanwezig is] noemt Marbe bewust niet het sexismebij autochtone mannen, waardoor een vals en overtrokken beeld ontstaat.Ik zal haar een handje helpen en enkele, korte, voorbeelden noemen:
Dit gaat in willekeurige volgorde en is lang niet compleet, but gives animpression!In 2015 werden in Alkmaar tijdens het Oktoberfest twaalfserveersters zo lastiggevallen [aangerand, betast] door bezoekers,dat ze naar huis zijn gegaan. [34]DAT IS GEEN INCIDENT!Jaarlijks worden op Oktoberfesten vrouwen te grazen genomen! [35]De onverlaten waren geen allochtonen, maar autochtonen!Volgens een EU rapport [Europees Agentschap voor Grondrechtenin Wenen], zijn de cijfers van het geweld tegen vrouwen schokkend.45 procent van de Nederlandse vrouwen zegt dat zij sinds haar vijftiende eenmalig of meerdere malen slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld. Het Europees gemiddelde ligt op 33 procent.
Dat is omgerekend 62 miljoen vrouwen. [36]Schokkend inderdaad.En de verantwoordelijken zijn zeker allemaalallochtonen?Maak dat de kat wijs!Het gaat hier grotendeels om AUTOCHTONE mannen!
Aanrandingen en ander vrouwvijandig gedrag van de blank-autochtone studentenclub Vindicat. [37]Komt geen allochtoon aan te pas, beste lezers!

Verder:

”Dierenvriend PVV Kamerlid Dion Graus [38] kwam in opspraakin verband met de mishandeling van zijn hoogzwangere vrouw [39]en ook ex CDA politicus Camiel Eurlings bleek losse handjes tehebben. [40]Last time I checked, they were white…..

Wat ook zo aardig is is een crimineel overzicht van politici
van de fascistische PVV [41], varierend van vrouwenmishandeling,bedreiging, vuurwapenbezit, spionage, het kan niet op. [42]Volgens mij zit er geen allochtoon of Noord-Afrikaan bij!LOL!!!!!

TENSLOTTE
Rapper Boef is een misselijk sujet.Niet alleen heeft hij bij  conflictenzich op de meest grove wijze tegenover vrouwen enmeisjes uitgelaten [ik neuk je dochter, ikneuk je moeder] [43], hij heeft het bestaandrie dames, die zo vriendelijk geweest zijn, hemop Nieuwjaarsdag uit de brand te helpen, voor”kechs” [hoeren] uit te maken. [44]Minderwaardiger kan al niet.Ik denk dat daarover zoveel mensen zijngevallen, eerder nog dan over zijn sexisme.
Maar wat minstens even kwalijk is, is datlieden als Nausicaa Marbe en haar [extreem]rechtse geestverwanten dit betreurenswaardigeBoef incident hebben aangegrepen om weer eensop demagogisch-discriminerende manier loste gaan tegen de Islam, moslims en met nameNoord-Afrikanen. [45]
Daarom heb ik deze keer toch maar de moeitegenomen om het schotschrift van Nausicaa Marbe,dat in de vuilnisbak thuishoort, aan te pakken.
In het huidige politieke klimaat met hetoprukkende fascisme [46], geen overbodigeluxe.
IEDEREEN EEN GEZOND EN STRIJDBAAR 2018 TOEGEWENST

Astrid Essed

NOTEN

[1]

VOLKSKRANTALLE NIEUWS OVER NAUSICAA MARBE

https://www.volkskrant.nl/alle -nieuws-over-nausicaa-marbe/

VOLKSKRANTSTEUN ISRAEL’S OPTREDEN TEGEN HAMASNAUSICAA MARBE1 JANUARI 2009

https://www.volkskrant.nl/opin ie/steun-israels-optreden-tege n-hamas~a2452832/

WWW.WIKIPEDIA.NLNAUSICAA MARBE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nausicaa_Marbe

POLITIEK.BLOG.NLCOLUMN NAUSICAA MARBE IS DECADENTE RODDELRUBRIEK8 JANUARI 2013
http://politiek.blog.nl/column s/2013/01/06/column-nausicaa-m arbe-is-decadente-roddelrubrie k

BEWUSTE COLUMN NAUSICAA MARBE:
VOLKSKRANT NAUSICAA MARBE: THEO MAASSEN HOUDT HET TABOEVAN DE ISLAMBELEDIGING IN STAND4 JANUARI 2013
https://www.volkskrant.nl/vk/n l/6250/Nausicaa-Marbe/article/ detail/3372209/2013/01/04/Naus icaa-Marbe-Theo-Maassen-houdt- het-taboe-van-de-islambeledigi ng-in-stand.dhtml

[2]

WIKIPEDIA.NLBOEF (RAPPER)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Boef_(rapper)

[3]

”De bekende rapper boef heeft in de nacht van 31 december op 1 januari auto pech gekregen. Vervolgens waren er 3 dames die uit de club kwamen en hem een lift aan boden. De volgende dag vermelde hij op Snapchat dat hij is thuisgebracht door 3 “kechen” (straattaal voor hoer).”
WAT VINDT JE VAN DE UITSPRAKEN VAN RAPPER BOEF?
https://nl.toluna.com/opinions /3737139/Wat-vind-je-van-de-ui tspraken-van-rapper-boef

”Rapper Boef krijgt weer behoorlijk wat kritiek over zich heen. Hij noemde tijdens de jaarwisseling drie vrouwen die hem hebben geholpen, hoeren. Dat deed hij in een filmpje op Snapchat. Als reactie op de ophef besloot hij nog meer vrouwen te beledigen.

Boef was in de nacht van oud en nieuw op weg naar een optreden in Delft toen-ie opeens een lekke band kreeg. Gelukkig werd Boef geholpen door drie vrouwen die zo aardig waren hem een lift te geven naar zijn optreden. Alleen besloot Boef ze niet te bedanken, maar in plaats daarvan een filmpje op Snapchat te posten met de tekst: “Opgehaald door 3 kechs. Mijn leven is een film. Gelukkig oud en nieuw. Ik koop dit jaar een boot, wacht maar.”

Direct daarna kreeg Boef online heel wat kritiek over zich heen, want ‘kech’ is Marokkaans Arabisch voor ‘hoer’. Er volgde alleen geen excuses van Boef, want in plaats daarvan besloot hij uit te leggen waarom hij de vrouwen hoeren vindt. ”

RTL BOULEVARD

BOEF NOEMT VROUWEN, DIE HEM HELPEN, HOEREN

2 JANUARI 2018

https://www.rtlnieuws.nl/rtlbo ulevard/boef-noemt-vrouwen-die -hem-helpen-hoeren

[4]

WWW.YOUTUBE.COMBOEFf ”VROUW IN NACHTCLUB IS HOER, LUISTER NAAR JEOUDERS
https://www.youtube.com/watch? v=4_DEN3nkkW0

RTL BOULEVARD

BOEF NOEMT VROUWEN, DIE HEM HELPEN, HOEREN

2 JANUARI 2018

https://www.rtlnieuws.nl/rtlbo ulevard/boef-noemt-vrouwen-die -hem-helpen-hoeren

[5]

”MIJN VRIENDIN EN IK ZIJN SUPERBOOS”

Het jaar begint niet echt lekker voor Rapper Boef. Als hij na een lekke band door een aantal vriendelijke dames een lift krijgt aangeboden, deelt hij de rit vervolgens op zijn Snapchat. Maar in plaats van de dames te bedanken, noemt de rapper ze ‘kechs’ wat Arabisch is voor slet of hoer. 

”Nu slaat een van de dames terug met een anonieme reactie: “Ik ben er klaar mee. Ik hoef zijn muziek niet meer te horen of er mee in aanraking te komen op welke manier dan ook.”

Over de bewuste avond vertelt ze: “Hij zei wel ik ga Snappen, dus toen hebben we allemaal naar voren gekeken. Ik dacht: Snap maar. Zolang mijn gezicht er niet op staat, vind ik het prima. Maar wij wisten niet wat voor tekst erbij kwam te staan. Pas toen ik thuis kwam en in bed lag, zag ik het.”

Zowel zij als haar vriendin zijn boos en geschrokken: “Mijn vriendin en ik zijn echt superboos. We hebben zoiets van: wat is dit nou? We hebben jou thuis gebracht, we hebben je een lift aangeboden.”

Gisteren bood Boef nog zijn excuses aan in de uitzending. Hierover is de behulpzame dame heel duidelijk: “Ik geloof zijn excuses niet.”  

RTL BOULEVARDVROUW, DIE BOEF LIFT GAF REAGEERT: ”IK GELOOF ZIJN EXCUSES NIET”
https://www.rtlboulevard.nl/en tertainment/artikel/3789296/vr ouw-die-boef-lift-gaf-reageert -ik-geloof-zijn-excuses-niet

[6]

WWW.YOUTUBE.COMFESTIVALS CANCELEN RAPPER BOEF UIT TILBURG OM”HOEREN” UITSPRAAK

https://www.youtube.com/watch? v=BKvNhhKVHFg

[7]

HET PAROOLRAPPER BOEF BIEDT EXCUSES AAN NA VROUWENHOEREN TE NOEMEN2 JANUARI 2018

https://www.parool.nl/kunst-en -media/rapper-boef-biedt-excus es-aan-na-vrouwen-hoeren-te-no emen~a4552351/

[8]

WWW.YOUTUBE.COMBOEF VRIJGELATEN: ”IK NEUK JOUW DOCHTER POLITIE”

https://www.youtube.com/watch? v=rC1HSQXYRkA

[9]

WWW.YOUTUBE.COMIK NEUK JOUW MOEDER IN HAAR KONT BOEF PAKT TURK AAN

https://www.youtube.com/watch? v=B-DJ2ZwUE5U

[10]

TELEGRAAF
BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIENAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

De ophef over rapper Boef zegt veel over de schijnheiligheid in de publieke moraal in Nederland. Boef is niet zomaar een marginale ploert met tribale opvattingen over mannen en vrouwen. Hij is ook niet enkel een exponent van de hangjongerencultuur die teert op slachtoffergejammer en Westenhaat. Het geval Boef houdt heel Nederland, inclusief de overheid, een spiegel voor.

Daarin is de huichelachtige tronie te zien van de heersende rolmodellencultuur. Voor jongeren. Opdat ze zich erin herkennen, zoals dat heet. Ook duiken in die spiegel de vale smoelwerken op van de uitgeholde begrippen tolerantie en diversiteit: namen van deugdzame principes die in werkelijkheid slechts de monotonie van de conservatieve islam, inclusief zijn vrouwonvriendelijkheid, in bescherming nemen. De spiegel is diep; wie erin valt, komt terecht in een omgekeerd wonderland vol misstanden rond integratie en de multiculturele samenleving. Die komen telkens op hetzelfde neer: respect voor intoleranten; achteruitgang van emancipatie; verraad van progressieve idealen als gelijkheid, solidariteit en verheffing. Dat de vrouw er daar belabberd vanaf komt, mag niemand verbazen. In het land waar ’hoerrr’ een straatbejegening is, is Boef geen exotische afwijking meer.

Zal Boef boycotten iets veranderen? De mentaliteit die een zingende onverlaat zo lang cachet gaf, blijft. En zouden al degenen die nu hun handen van Boef aftrekken, dat hebben gedaan zonder #MeToo? Vast niet. Door #MeToo is er goddank besef gekomen over de denigrerende en soms gewelddadige bejegening van vrouwen door mannen uit alle culturen. Een bewustwordingsgolf kwam op gang. Maar is de huidige verontwaardiging over Boef niet beperkt? Ik wil het hier niet hebben over zijn rapteksten, want artiesten moreel de maat nemen via hun werk leidt tot onvrijheid en censuur. Maar hoe zit het dan met abjecte acties van de privépersoon? Hij is een paar keer opgepakt, na opruiing en belediging in vlogs waar hij de politie sarde met praatjes over seks met de dochter van een agent. Hij misdroeg zich kort na vrijlating, werd alweer opgepakt en veroordeeld tot een taakstraf. Op de televisie verscheen hij keer op keer om z’n straatje schoon te vegen, waarbij hij loog over een plotseling verkregen inzicht in zijn verkeerde gedrag, dat hij héús zou veranderen. Een paar maanden later mocht hij daar alweer grienen, na een vers schandaal. Leugen op leugen, hopeloos. In dat taaltje dat het midden houdt tussen de jeremiade van het zelfverklaarde slachtoffer en de walgelijke agogenpraat van diversiteitsfunctionarissen die alles goedpraten. Lepe pr. En níemand in de muziekindustrie die dacht: misselijk ventje, we zijn klaar met jou. Morele bezwaren waren er niet. Wie nu Boef dumpt omdat hij een vrouwonvriendelijke hufter is, moet z’n Rolodex langs dezelfde lat leggen. En ook kijken naar ander ontoelaatbaar gedrag. Anders is dit een gratuite actie.

Deugmens

Maar rappers zijn in trek, ook bij instanties die met hun morele dubbelzinnigheid flirten om ’doelgroepen’ te bereiken. Vanuit de (in wezen racistische) misvatting dat Marokkanen en Turken alleen te bereiken zijn als je dubieuze types op hen loslaat. Tien jaar geleden presteerde justitie het om de veroordeelde crimineel Appa in te huren voor workshops in gevangenissen. Rolmodelletje, niet? Door de liefdevolle omhelzing van de overheid wordt zo elke crimineel een deugmens. Daarna bezigde Appa blijmoedig vuige antisemitische taal en vergaarde hij roem als rolmodel voor Jodenhaters.

Ook het Comité 4 en 5 mei brandde de vingers aan rapper Emms (Broederliefde), die als ’ambassadeur’ haar gedachtegoed moest uitdragen. Toen Emms het bekende Hamas-gasliedje bleek te zingen, weigerde het Comité de samenwerking te verbreken. Pas na druk van buitenaf gebeurde dat. Ongelooflijk. Juist bij déze club, die niet zou bestaan zonder de nazi-schanddaden, ontbrak het morele besef om direct afstand te nemen van antisemitisme.

Naast dit miskleunen met de rapcultuur, staat de getolereerde vrouwonvriendelijkheid van gelovigen. De opvattingen van Boef dat vrouwen hoeren zijn als ze uitgaan in minirok en dat wie braaf thuiszit het predicaat vrouw verdient, zijn geen incidentele hersenspinsels. Ze vertegenwoordigen breed gedragen achterlijke patriarchale denkbeelden, te weinig gecorrigeerd door de overheid. Ik wens geen enkele minister straks in een talkshow Boef de maat te zien nemen, zolang hij of zij de mond houdt over het overheidsaandeel in het propageren van orthodox-islamitische opvattingen over vrouwen. Zolang er subsidies voor gescheiden zwemmen zijn, voor gemeenteloketten in moskeeën met aparte sluitingstijden voor vrouwen, zolang de Amsterdamse politie agentes met hoofddoeken wil bedekken. Zolang er overheidsgeld bij salafistische moskeeën terechtkomt of bij moskeeën die door het Turkse Diyanet worden beheerd, mag geen bestuurder een vals traantje plengen over vrouwendiscriminatie.

[11]

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIENAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[12]

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 948520791490088960

Geert Wilders?Geverifieerd account @geertwilderspvvVolgen@geertwilderspvv volgenMeer

Boussaadia (Boef): vrouwen in kort rokje hoeren Aboutaleb: alle moslims salafisten Marcouch: moslimbroeder Al-Qaradawi voorbeeld Badr Hari: veroordeeld voor zware mishandeling Marokkanen: 6 keer vaker verdacht van misdrijven dan NL-ers Wat een verrijking voor Nederland!

03:45 – 3 jan. 2018

[13]
HET PAROOLBOEF IS EEN KUNSTENAAR.KUNSTENAARS MOGEN ALLES ZEGGENTHEODOR HOLMAN4 JANUARI 2018
https://www.parool.nl/opinie/b oef-is-een-kunstenaar-kunstena ars-mogen-alles-zeggen~a455380 6/

[14]

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIENAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[15]

EEN KLEINE GREEP UIT HET WESTERS/IMPERIALISTISCHEOPTREDEN IN DE WERELD

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSEDOCTOBER 2010

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=2808 

AANSLAGEN PARIJS/IS TERRORISME EN WESTERSE\STAATSTERREUR/ELKAARS SPIEGELBEELDASTRID ESSED21 NOVEMBER 2015
https://www.astridessed.nl/aan slagen-parijsis-terrorisme-en- westerse-staatsterreurelkaars- spiegelbeeld/

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014
https://www.astridessed.nl/oor log-tegen-isisnederland-trekt- ten-strijdemisdadigers-tegen-m isdadigersde-verzwegen-oorlogs misdaden/

OOK GEPUBLICEERD IN UITPERS.BE
NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE TEGEN ISISASTRID ESSED6 NOVEMBER 2014
http://www.uitpers.be/artikel/ 2014/11/06/nederland-trekt- ten-strijde-tegen-isis/

UITPERS.BEOSAMA BIN LADEN: GEEN GERECHTIGHEID ZONDER PROCESASTRID ESSEDJUNI 2011

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=3028

UITPERS.BEOBAMA IN CAIRO: SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AANFUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAALRECHT EN  HUMANITAIRE WAARDENASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2009

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=2433

UITPERS.BENEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME AAN AFGHANISTAN:WEDEROPBPOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT?ASTRID ESSEDMAART 2008

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1943

UITPERS.BENEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAKASTRID ESSEDJULI-AUGUSTUS 2007

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1707

[16]

PAS OP/SCHOKKENDE FOTO

WIKIPEDIA.NLTHE HOLOCAUST

https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Holocaust

´´De Nationale vergadering van de Bataafse Republiek (de toenmalige regering) stelde de Joden op 2 september 1796 volledig gelijk aan de leden van andere (religieuze) gezindten. Per die datum werd een besluit afgekondigd dat geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn. Dat de Vergadering met het gelijkheidsideaal instemde was niet zo verwonderlijk tegen de achtergrond van het tijdens de Franse Revolutie gehanteerde adagium van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap‘. In hetzelfde jaar (1796) werd de uitsluiting van Joden van het lidmaatschap van gilden ongedaan gemaakt.´´

WIKIPEDIA

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND/FRANSE TIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Joden_in_ Nederland#Franse_tijd

BRON

WIKIPEDIA

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Joden_in_ Nederland

´´. Inleiding. Sommige cijfers schokken telkens weer. Dit geldt zeer sterk voor de getallen der omgekomen joden uit de verschillende gedurende de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette landen. Speciaal het Nederlandse cijfer valt dan op: ongeveer 75%, een alleen met Oosteuropese landen vergelijkbaar aandeel. ´´

DE GIDS, JAARGANG 150 (1987)
DE VERVOLGING VAN DE JODEN IN NEDERLAND
IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF
J.C.H. BLOM

http://www.dbnl.org/tekst/_gid 001198701_01/_gid001198701_01_ 0090.php

[17]

PSYCHOTRAUMANETANTISEMITISME IN NEDERLAND VLAK NA DE BEVRIJDING: EEN ONDERZOEK NAAR NEGATIEVE REACTIES VAN NIET-JODENOP TERUGKERENDE JODEN IN DE ZOMER VAN 1945DIENKE G. HONDIUS

https://psychotraumanet.org/nl /antisemitisme-nederland-vlak- na-de-bevrijding-een-onderzoek -naar-negatieve-reacties-van-n iet-joden

[18]

WIKIPEDIAMEIN KAMPF

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Mein_Kampf

ENGELSE WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Mein_Kampf

[19]

WEERZINWEKKEND OPTREDEN VAN BEGIN TOT EINDMET TEGENZIN EROP GEZET!
WWW.YOUTUBE.COMHANS TEEUWEN OP FESTIVAL HET VRIJE WOORDIN DE BALIE

https://www.youtube.com/watch? v=Nu_o8iePfZM

” Zoveel werd eens te meer duidelijk tijdens het Festival van het Vrije Woord, waar de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan naar verluidt hartelijk moest lachen om de nationale pias Hans Teeuwen, die met een Hitler-masker op Hava Nagila Hava zong, een exemplaar van Mein Kampf te voorschijn haalde en zei dat-ie na het lezen van zes bladzijden daarvan zin kreeg om Joden te vergassen.”……….” Als een Marokkaan ‘Fuck de Talmoed’ roept, is-ie een antisemiet, als een blanke middelbare man roept dat-ie zin heeft om Joden te vergassen, is-ie een held van het Vrije Woord. Zo liggen de verhoudingen.”

FRONTAAL NAAKTHET ENE VRIJE WOORD IS HET ANDERE NIET6 MEI 2015

http://www.frontaalnaakt.nl/ar chives/het-ene-vrije-woord-is- het-andere-niet.html

[20]

https://twitter.com/ANanninga? lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanninga Jan 3More

Annabel Nanninga Retweeted Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor @FVDamsterdam. Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

Annabel Nanninga added,

Gert-Jan van Leeuwen @GertjanvL@ANanninga, laten we hopen dat ook jij wat kan betekenen voor dit restaurant en de joodse gemeenschap in Amsterdam als je tot raadslid verkozen bent. https://wnl.tv/2018/01/03/jood s-restaurant-opnieuw-doelwit- vandalen-hele-tijd-bespuugd/ …

[20]

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIENAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[21]

https://twitter.com/ananninga/ status/594618212253343745? lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanningaFollowFollow @ANanningaMore

Mein Kampf. ‘Je leest 6 bladzijden en hebt meteen zin om joden te vergassen’ MWAAHAHA! #vrijewoord #teeuwen

2:43 PM – 2 May 2015

[22]

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE
NAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[23]

””’ Als een Marokkaan ‘Fuck de Talmoed’ roept, is-ie een antisemiet, als een blanke middelbare man roept dat-ie zin heeft om Joden te vergassen, is-ie een held van het Vrije Woord. Zo liggen de verhoudingen.”

FRONTAAL NAAKTHET ENE VRIJE WOORD IS HET ANDERE NIET6 MEI 2015

http://www.frontaalnaakt.nl/ar chives/het-ene-vrije-woord-is- het-andere-niet.html

[24]

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE
NAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[25]

[Titel onderstaand bericht klopt niet:Het was een bijeenkomst tegen racisme in het algemeen,zoals die er al een aantal jaren is, georganiseerd opde Internationale Dag tegen Racisme/
http://www.dagtegenracisme.nl/   ]
 HET PAROOLOPHEF OVER KOMST RAPPER APPA NAAR MANIFESTATIE TEGENANTISEMITISME21 MAART 2015
  http://www.parool.nl/parool/ nl/4/AMSTERDAM/article/detail/ 3919509/2015/03/21/Ophef-over- komst-rapper-Appa-naar- manifestatie-tegen- antisemitisme.dhtml

[26]

MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHEHIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEARILLEGAL BLOCKADE17 JUNE 2017
  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/gaza-looming- humanitarian-catastrophe-highl ights-need-to-lift-israels-10- year-illegal-blockade/

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
        http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/mid dle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/200 8blockade-on-gazacrime-against -humanity/

ZIE OOK

http://la.indymedia.org/news/2 008/02/213864.php

LA INDYMEDIADISASTER OVER PALESTINE: THE REFUGEE PROBLEMAND THE IDEOLOGY OF TRANSFERASTRID ESSED28 JUNE 2007
  http://la.indymedia.org/news/2 007/06/201927.php
   ZIE OOK MIJN  WEBSITE  DISASTER OVER PALESTINE: THE REFUGEE PROBLEMAND THE IDEOLOGY OF TRANSFER
  https://www.astridessed.nl/200 7 disaster-over-palestinethe-ref ugee-problem-and-the-ideology- of-transfer/

[27]

ZIE NOOT 26

ZIE OOK
STAAT VAN BELEGPALESTINA, JAAROVERZICHT 2017

DECEMBER 2017
http://staatvanbeleg.com/2018/ 01/04/overzicht-december-2017/

NOVEMBER 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 12/07/overzicht-november-2017- 2/

OKTOBER 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 11/06/overzicht-oktober-2017/

SEPTEMBER 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 10/05/overzicht-september-2017 /

AUGUSTUS 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 09/09/overzicht-augustus-2017/

JULI 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 08/03/overzicht-juli-2017/

JUNI 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 07/09/overzicht-juni-2017/

MEI 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 06/07/overzicht-mei-2017/

APRIL 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 05/07/overzicht-april-2017/

MAART 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 04/05/overzicht-maart-2017/

FEBRUARI 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 03/07/overzicht-februari-2017/

JANUARI 2017

http://staatvanbeleg.com/2017/ 02/06/overzicht-januari-2017/

ISRAELISCHE MILITAIRE AGRESSIE IN GAZA:

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODEN FRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015
  http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf
    BTSELEM.ORGUN REPORT IS A REMINDER: OVER 1.5 MILLION PEOPLELIVE IN THE GAZA STRIP. IT IS NOT A BATTLEFIELD
  http://www.btselem.org/gaza_st rip/20150630_un_report_on_gaza
   THE UNITED NATIONS INDEPENDENT COMMISSION OFINQUIRY ON THE 2014 GAZA CONFLICT
   http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/HRC/CoIGazaConflict/Pages/C ommissionOfInquiry.aspx
 11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
  http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
  1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
  http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf

[28]

WIKIPEDIADECEMBERMOORDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Decembermoorden

ENGELSE WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/ December_murders

DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD,MAAR NIET VERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROLASTRID ESSED8 DECEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/dec embermoorden-2017-35-jaar-gele den-vermoord-maar-niet-vergete n-sandew-hiras-kwalijke-rol/

WEBSITE ASTRID ESSED OVER DE DECEMBERMOORDEN

https://www.astridessed.nl/?s= Decembermoorden

IN HET ENGELS

https://www.astridessed.nl/?s= Decembermurders

ZIE OOK OVER VALSE ASSOCIATIE VAN ISRAEL-KRITIEK METANTISEMITISME:

”Als je de Egyptische dictator Sisi veroordeelt, ben je geen Egypte-hater of islamofoob. Als je de Saoedische politiek verafschuwt, ben je geen islamhater. Als je Israël veroordeelt ben je dus ook geen antisemitiet of jodenhater. Je haat geweld, onderdrukking, achterstelling en onrecht.”

FRONTAAL NAAKTWIE ISRAEL BEKRITISEERT, IS GEEN JODENHATERHASSNAE BOUAZZA30 JULI 2014

http://www.frontaalnaakt.nl/ar chives/wie-israel-bekritiseert -is-geen-jodenhater.htm

[29]

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE
NAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[30]

 WWW.YOUTUBE.COMTOESPRAAK APPA BIJ GAZA DEMONSTRATIE OP11 JULI 2015
  https://www.youtube.com/watch? v=r6_kA6g5Mxk

ENKELE HONDERDEN BIJ GAZA DEMONSTRATIE OPDE DAM/STRIJDBARE TOESPRAAK APPAASTRID ESSED13 JULI 2015

https://www.astridessed.nl/ enkele-honderden-bij-gaza- demonstratie-op-de- damstrijdbare-toespraak-appa/

[31]

”’Ook duiken in die spiegel de vale smoelwerken op van de uitgeholde begrippen tolerantie en diversiteit: namen van deugdzame principes die in werkelijkheid slechts de monotonie van de conservatieve islam, inclusief zijn vrouwonvriendelijkheid, in bescherming nemen””

BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE
NAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[32]

”Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom.”……….”Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook.”

UITPERS.BEHET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALIASTRID ESSEDAPRIL 2005

http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1011

ZIE OOK

INDYMEDIA.BEHET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALIASTRID ESSED4 MEI 2005

http://archive.indymedia.be/ news/2005/03/94189.html

INDYMEDIA.BEHET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALIASTRID ESSED4 MEI 2005

http://archive.indymedia.be/ news/2005/03/94189.html

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali
by Astrid Essed Friday, Mar. 04, 2005 at 4:14 AM

In tegenstelling tot de onder de Nederlandse intelligentsia en een aantal politici heersende opinie leidt het gedachtegoed van Hirsi Ali niet tot de emancipatie van moslima’s, maar tot verdere stigmatisering en radicalisering van de in Nederland wonende moslims.

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali 

Op 25 februari 2005 kreeg het VVD Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali de prestigieuze Harriet-Freezerring uitgereikt voor haar ”inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen” 
Ik wil in onderstaand betoog nader ingaan op het gedachtegoed van mevrouw Hiris-Ali, hetgeen ik graag wil uitsplitsen in inhoudelijke kritiek en de vorm waarin deze kritiek gegoten wordt. 
Hierbij wil ik ter inleiding de opmerking maken, dat mi ieder kritiek op welke godsdienst ook geoorloofd is, mits met respect voor de gelovigen in kwestie. 

A Generalisatie 

Hoewel ik er zeker waardering voor heb, dat mevrouw Hirsi-Ali wil opkomen voor mishandelde vrouwen valt mij daarbij haar uiterst ongenuanceerde benadering op. 

Zo relateert zij de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland veelal ten onrechte aan de Islam zonder enig oog voor de traditionele en sociaal-gebonden achtergronden in dezen, die hun wortels hebben in de diverse landen van herkomst, maar ook te wijten zijn aan heersende spanningen binnen de Nederlandse samenleving, die de afgelopen jaren zijn toegenomen door het voortschrijdende racistische klimaat. 
Daarenboven maakt zij in haar benadering van de problematiek in de islamitische landen van herkomst weinig tot geen onderscheid noch tussen de grote onderlinge verschillen in positie en behandeling van de islamitische vrouw, de verschillen in sociale klassen en de verschillen tussen stad en platteland. 

1 Mishandelde vrouwen in islamitische landen van herkomst: 

Hoewel in islamitische landen vrouwenmishandeling in alle lagen van de samenleving voorkomt, is dit veeleer een traditioneel-sociaal verschijnsel met somtijds fundamentalistisch-religieuze aspecten, waarbij daarenboven onderscheid gemaakt dient te worden tussen de landen onderling, het verschil in sociale klasse en het verschill tussen stad en platteland. 

In de eerste plaats is er een zeer groot verschil in positie cq behandeling van de islamitische vrouw tussen bijvoorbeeld de Noordelijke Staten van Nigeria en een land als Turkije waarbij sprake is van een veel grotere vrijheid betreffende de positie van de vrouw. 
Ook is bekend, dat de veelgenoemde zware lijfstraffen en doodstraffen volgens de meest stringente vorm van islamitisch recht, waarvan overigens niet alleen vrouwen, maar eveneens mannen het slachtoffer kunnen worden [zie het handenafhakken van dieven in Saoedi-Arabie] in de meeste islamitische landen niet worden toegepast, maar alleen in uitzonderingsgevallen zoals de reeds genoemde Noordelijke Staten in Nigeria en een land als Saoedi-Arabie. 

In de tweede plaats komen vrouwenmishandelingen weliswaar in alle lagen van deze samenlevingen voor, maar biedt het vaak hoger opgeleide vrouwen gemakkelijker de mogelijkheid een nieuw leven op te bouwen. 

In de derde plaats is het van groot belang onderscheid te maken tussen de positie van de vrouw uit de stad of het platteland, waarbij plattelandsvrouwen veelal meer blootstaan aan geweld vanwege de sterke sociale en familiale bindingen binnen een dorpsgemeenschap en de vanwege gebrek aan vooropleiding praktische aanwezige onmogelijkheid de streek te ontvluchten. 

2 Mishandeling islamitische vrouwen in Nederland en vrouwenmishandeling in Nederland in het algemeen 

Zoals reeds opgemerkt relateert mevrouw Hirsi-Ali de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland ten onrechte vrijwel uitsluitend aan de Islam en heeft zij te weinig oog voor de hierboven vermelde traditionalistische en sociale componenten, veelal afkomstig uit de landen van herkomst alsmede gevoed door de in Nederland heersende maatschappelijke spanningen, die veelal samenhangen met het in de Nederlandse samenleving toegenomen racisme. 
Evenzeer sluit zij de ogen voor het feit, dat mishandeling van in Nederland wonende islamitische vrouwen weliswaar een ernstig voorkomend verschijnsel is, maar dat een en ander evenzeer in onrustbarende percentages voorkomt bij zowel autochtone Nederlandse vrouwen als allochtone vrouwen van niet-islamitische komaf. 
De cijfers ontlopen elkaar niet al te veel, is er bij allochtonen [en daarbij zijn eveneens gerekend niet-islamitische allochtone vrouwen]sprake van een op de vijf vrouwen, is er bij autochtonen sprake van 1 op de vier vrouwen. 

Het is uiteraard evident, dat ik hierbij het verschijnsel van de mishandelde islamitische vrouw genendele wil bagatelliseren, maar wel wil ik de indruk wegnemen, dat er overwegend sprake zou zijn van mishandeling bij islamitische vrouwen, hetgeen genendele het geval is. 

3 Vrouwenbesnijdenis: 

Evenzeer suggereert mevrouw Hirsi Ali veelal, dat het in zowel Somalie als bepaalde streken van Egypte voorkomend ernstige verschijnsel van de vrouwenbesnijdenis zou voortkomen uit een islamitische traditie, hetgeen niet het geval is. 
Hoewel voorkomend in geheel of gedeeltelijk islamitische landen als Somalie en Egypte, komt dit verschijnsel eveneens voor in een groot aantal Afrikaanse landen, die in het geheel niet islamitisch zijn, maar veelal aanhanger van animisitsiche tradities, al dan niet vermengd met het christendom.
Uiteraard is vrouwenbesnijdenis een van de ernstigste schendingen van de rechten van de vrouw, maar juist gezien tegen dit licht is het van belang, een en ander in zijn juiste verband te zien. 

4 Eerwraak: 

Recentelijk is mevrouw Hirsi Ali in het nieuws gekomen als verdedigster van door eerwraak bedreigde moslima’s, hetgeen ik uiteraard van harte toejuich. 
Ook ten aanzien van deze problematiek echter maakt Hirsi Ali zich niet alleen schuldig aan verregaande generalisering. 
In de eerste plaats is er in het geval van eerwraak lang niet altijd sprake van een vrouwelijk slachtoffer, noch wordt de daad alleen door mannen bedreven. 
Evenmin is er altijd sprake van moord, maar veelal van mishandeling, opsluiting en bedreiging. 
Het belangrijkste is echter het feit, eerwraak niet zozeer religieus, maar cultureel gebonden is, aangezien eerwraak niet alleen evenzeer voorkomt in niet-islamitische landen als Zuid-Amerikaanse landen, de Antillen, Italië en Griekenland, maar eveneens slechts in enkele islamitische landen zoals bepaalde streken van Egypte en Jordanie voorkomt. 
Het is mevrouw Hirsi-Ali dan ook verwijtbaar, dat zij ten onrechte de suggestie wekt, dat eerwraak gerelateerd kan worden aan de Islam en slechts in islamitische landen voorkomt. 

B Oplossingsstrategie: 

1 Ressortering eerwraak onder de anti-terreurwetgeving 

Nog los van haar generaliserende standpunten zijn mi eveneens haar oplossingsstrategieen uiterst dubieus. 
Zo stelde zij onlangs als maatregel voor, het misdrijf als zodanig te laten ressorteren onder de anti-terreurwetgeving. 
Nog afgezien van het al dan niet wenselijke karakter van de anti-terreurwetgeving is hier geen sprake van een als terrorisme te definieren misdrijf en merkte minister Donner van Justitie dan ook terecht op, dat het laten ressorteren van een dergelijk misdrijf onder de anti-terreurwet zou neerkomen op een oneigenlijk gebruik van deze wet. 

2 Verbod op islamitische scholen: 

Een tweede door mevrouw Hirsi-Ali voorgestelde oplossingsstrategie ter bevordering van de emancipatie van moslima’s is het het opheffen van islamitische scholen, aangezien een en ander o.a. de basis zou zijn voor het handhaven van ongewenste patronen in de man-vrouw relatie. 
Verder geeft zij zelf aan geen gelovig moslim meer te zijn [hetgeen zij ”geseculariseerd” noemt] 

Uiteraard is het haar recht al dan niet belijdend moslim te zijn, maar het sluiten van islamitische scholen vertrekt vanuit een fundamenteel gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van anderen, in casu de moslimgemeenschap. 
Bovendien is het in strijd met het recht op godsdienstvrijheid, als zodanig een van de grondbeginselen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en [nog steeds] verankerd binnen de Nederlandse grondwet. 
Verder is de uiterste consequentie van dit gedachtegoed, dat dan eveneens christelijke, Joodse en hindoeistische scholen zouden moeten worden opgeheven, aangezien een en ander anders niet alleen getuigt van discriminatie tegenover een groep, maar er ook op christelijke en joodse scholen [zeker de orthodoxen] vrouw-onvriendelijke componenten aanwezig zijn. 
Het is daarom ook niet te verwonderen, dat het CDA bij monde van haar minister van Onderwijs Maria Verhoeven ernstige bezwaren heeft tegen deze door Hiris Ali geponeerde opstelling. 

Nog afgezien van dit gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van de ander is een en ander ook nog in hoge mate generaliserend, aangezien de al dan niet progressieve benadering van de man-vrouwrelatie niet afhankelijk is van de aanwezigheid van islamitische scholen in het algemeen, maar van de visie van de desbetreffende leerkrachten en het schoolbestuur, dat van school tot school verschilt. 
Bovendien verliest mevrouw Hirsi Ali uit het oog, dat een groot deel van de opvattingen binnen de man-vrouw relatie via de opvoeding worden doorgegeven, waardoor een en ander veel minder controleerbaar is. 

3 Monolitisering Islam 

Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi-Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het byzonder. 
Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom. 
De mythe van de monolitische en eenvormige ”achterlijke” Islam is een racistisch verzinsel. 
Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook. 
Kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel op feitelijk-aantoonbare en genuanceerde gronden. 

4 Stigmatisering: 

Opvallend is verder dat Hirsi Ali niet alleen ondanks deze onvolkomenheden in haar redenatie volkomen kritiekloos door ”intellectueel Nederland” is binnengehaald als de ”Islam-deskundige” hetgeen zij niet is [niet naar mijn opvatting, maar die van gerennommeerde Nederlandse islamologen], maar daarenboven een rol heeft gespeeld en nog speelt tegen de achtergrond van toenemende stigmatisering van de moslims. 
Hiervoor werd zij zowel door politiek als media naar voren geschoven als 
coryfee, die de veelal verre van frisse oogmerken van politici en sommige nieuwsmedia bevestigde, waardoor haar geventileerde kritiek eerder vooroordelenbevestigend werkte. 
Het gevolg was, dat vele moslims, die toch al na 11 september te lijden hadden onder toenemende stigmatisering en met een Mcarthiaans vergrootglas werden bekeken de op sommige punten wel degelijk zinnige kritiek van Hirsi Ali verwierpen, omdat zij door haar weinig genuanceerde benadering nog verder in het vakje van vooroordelen en racisme werden gedrongen. 
Hierdoor onstonden verdedigingsmechanismen die veelal in de hand gewerkt werden door het feit, dat slechts Hirsi Ali’s weinig genuanceerde mening op de TV gehoord werd en iedere kritiek op haar visie bij voorbaat of in het geheel niet op de TV kwam of werd afgedaan als ”extremisme” of ”fundamentalisme” zonder vaak enige berieidheid van de kant van media en politiek de gronden voor een dergelijke kritiek aan een serieuze analyse te onderwerpen. 

5 Intellectueel Nederland: 

Bovendien hield en houdt het leeuwendeel van politiek en intellectueel Nederland vast aan de verkeerde veronderstelling, dat Hirsi Ali ”de eerste” kritische islamitische vrouw was, terwijl er al tientallen jaren zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen binnen Turkse en Marokkaanse vrouwenorganisaties zeer actief waren betreffende de emancipatie van islamitische vrouwen. 

Verder was het evenzeer opvallend, dat zij haar waardering vrijwel geheel kreeg en krijgt vanuit de gevestigde Nederlandse politieke en intellectuele hoek en dat zij ook onder Marokkaanse of andere islamitische intellectuelen als,de uit de door haar beoogde doelgroep, de islamitsiche vrouwen in kwestie, op heel weinig waardering kon rekenen, hetgeen mi op zich eveneens te denken geeft over haar werkelijke affiniteit met de doelgroep waaruit zij ook is voortgekomen. 

En laten wij eerlijk zijn, in het klimaat na 11 september werd iedere kritiek op de Islam, zinnig of niet [zie Fortuyn] van harte in beplaalde Nederlandse politieke en media-kringen omhelsd. 

B Vorm: 

Ook de vorm waarin Hirsi Ali haar kritiek doorgaans goot en giet, is veelal niet acceptabel. 
Nogmaals, kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel met respect voor de overtuiging van anderen. 
Haar uitspraken over de Profeet Mohammed, alsmede de vorm waarin de film Submission gegoten is, getuigt daar absoluut niet van. 
Het valt mij op, dat een en ander vaak gemakshalve wordt afgedaan met ”vrijheid van meningsuiting” maar eveneens is opvallend, dat dit gezegd wordt door autochtone Nederlanders, die veelal niet of nauwelijks affiniteit hebben met de Marokkaanse of andere moslims. 
Wanneer een en ander dan ook nog gebracht wordt in een klimaat van toenemende polarisering, vind ik een dergelijke vorm waarin deze kritiek gegoten wordt getuigen van gebrek aan respect en morele lafheid. 

Verder zouden de autochtone Nederlanders, die ieder bezwaar hiertegen van islamitische kant vaak afdoen met ”onzin” of ”het moet kunnen” zouden zich eens moeten realiseren hoe zij het zouden vinden wanneer voor hen van groot belang zijnde symbolen of principes stelselmatig worden bekritiseerd met een totaal gebrek aan respect voor hun identiteit. 
Tegen degenen, die vinden, dat moslims dergeljke kritiek maar ”moeten slikken” zou ik willen zeggen 
Realiseert u, dat u zo een tweedeling in de samenleving creeert 
Maar vooral: 

Realiseert u zich, dat u zich met een dergelijke weinig respectvolle houding schuldig maakt aan impliciet neo-kolonialisme. 
Men kan geen respect verwachten voor de dominante veelal niet-religieuze cultuur, wanneer men niet bereid is dat respect eveneens ten opzichte van de religieuze allochtone cultuur te tonen. 
Dat geldt zowel voor de Nederlandse intelligentsia als critici als Hirsi Ali zelf. 

Astrid Essed 

[33]

GRENZELOOS.ORGWERELDVREEMD EN VROUWONVRIENDELIJK12 SEPTEMBER 2012

https://www.grenzeloos.org/ content/wereldvreemd-en- vrouwonvriendelijk

THE POSTONLINEIS HET CHRISTENDOM VROUWONVRIENDELIJK?

http://cult.tpo.nl/2014/01/27/ het-christendom- vrouwvriendelijk/

TROUWVROUW KAN NU ZELF KIEZEN VOOR SGP10 APRIL 2010

https://www.trouw.nl/home/-vro uw-kan-nu-zelf-kiezen-voor-sgp -~a344e206/

amsterdam – – Advocaat Tom Barkhuysen van het Clara Wichmannfonds is blij met de uitspraak van de Hoge Raad over vrouwen op de kieslijst van de SGP. „Juist in een pluriforme samenleving is er behoefte aan heldere kaders. Die zijn er nu. Geen enkele politieke partij mag vrouwen uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven.”

Belangrijk vindt Barkhuysen dat vrouwen nu zelf kunnen kiezen, mét respect voor godsdienstvrijheid. „Vrouwen krijgen een vrije keuze, op basis van een eigen uitleg van de Bijbel.” Voorzitter Kathalijne Buitenweg van het fonds: „Het gaat er ons niet om dát een vrouw op de lijst komt te staan, maar dat een vrouw de eigen keuze heeft om op die lijst te staan.” De uitspraak tast volgens haar de vrijheid van meningsuiting niet aan. „De SGP mag nog steeds strijden voor discriminatie van vrouwen, maar ze mogen het niet doen.”

De SGP wil de uitspraak laten ’bezinken’. Maar veel tijd heeft zij daar niet voor, stelt Barkhuysen. „De Hoge Raad is duidelijk. De staat moet jegens de SGP effectieve maatregelen nemen binnen een redelijke termijn. Barkhuysen, ook hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, denkt eerder aan een wettelijke maatregel. De Kieswet bijvoorbeeld zo veranderen dat de gelijke rechten van mannen en vrouwen gewaarborgd zijn. Dat zou ook beter aansluiten bij Europese wetgeving. Nederland loopt volgens Barkhuysen hopeloos achter bij de omringende landen. „In België en Frankrijk staat in de Kieswet dat op een kieslijst even veel mannen als vrouwen moeten staan.”

Barkhuysen denkt dat de SGP geen serieuze kans maakt met een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zoals de SGP gisteren suggereerde. „Die bewaakt scherp de fundamentele waarden van de rechtsstaat zoals het discriminatieverbod. Uit jurisprudentie blijkt dat discriminerende politieke partijen op weinig genade kunnen rekenen.”

Bovendien heeft een gang naar het Europese hof geen opschortende werking voor de uitspraak. Daaraan moet gewoon gehoor gegeven worden, aldus Barkhuysen.

[34]

ALKMAAR VANDAAG ORGANISATOR OKTOBERFEST: ”TWAALF SERVEERSTERS AANGERAND”16 NOVEMBER 2015

http://alkmaar.vandaag.nl/orga nisator-oktoberfest-twaalf-ser veersters-aangerand/

Twaalf Duitse serveersters van het Alkmaarse Oktoberfest hebben maandagmiddag aangifte gedaan wegens aanranding. Dat zegt organisator Dennis Poland. “Bezoekers hebben zich barbaars gedragen tegenover de serveersters en ander barpersoneel.”

Het Oktoberfest vond zaterdag plaats bij de parkeerplaats tegenover het AFAS Stadion. De organisatie besloot op het laatste moment terug te gaan van drie dagen naar één dag. Dat viel niet bij iedereen goed. Ook de reacties op het evenement zelf zijn niet louter positief. De bediening hield te wensen over en het bier was al rond tien uur op. Volgens Poland was de catering en inkoop in handen van een ingehuurde cateringorganisatie. ‘Waarschijnlijk is er een inschattingsfout gemaakt.’

RokjesToen het bier op was, ontstonden er opstootjes. Er werd geduwd en mensen sloegen hun bierpul aan diggelen. Ook werden er volgens Poland serveersters aangerand. Bezoekers tilden rokjes omhoog en bestastten de vrouwen. ‘De twaalf vrouwen zijn toen naar huis gegaan. Hierdoor hadden we te weinig personeel en hield de toevoer van eten en drinken naar de tafels te wensen over. Ik wil wel duidelijk stellen dat het verhaal twee kanten heeft. Tot het bier op was, was er eigenlijk niets aan de hand. Daarna liep het uit de hand.’ 
All-inOndanks alle negatieve reacties van bezoekers op sociale media en ook deze site, blijft Dennis Poland voornemens om volgend jaar weer een Oktoberfest in Alkmaar te organiseren. “De insteek zal volgend jaar iets anders zijn. We gaan geen all-in-kaarten meer verkopen. Het Alkmaarse publiek heeft dat begrip iets te ruim genomen.”

Politie
De redactie van Dichtbij.nl heeft bij de politie gevraagd naar de aangiftes. Een politiewoordvoerder zag maandagavond nog geen kans om te reageren. 

[35]

”Dat de kleur van de daders bepaalt of seksuele agressie al dan niet de voorpagina’s haalt, kan je gewoon afleiden uit de berichtgeving over het geweld op een overwegend wit evenement als het jaarlijkse Oktoberfest in Munchen. In 2014 waren er 720 arrestaties, waarbij 13 agenten gewond raakten en vonden er meerdere verkrachtingen plaats.”………..”In het Nederlandse Alkmaar hadden ze vorig jaar ook een mini-Oktoberfest. Organisator Dennis Poland is er nog niet goed van. “Bezoekers hebben zich barbaars gedragen tegenover de serveersters en ander barpersoneel. Bezoekers tilden rokjes omhoog en betastten de vrouwen. De twaalf serveersters zijn toen naar huis gegaan”, zei hij aan een lokale nieuwssite. Het nieuws haalde geen enkele Vlaamse krant. Dat had ook enkel kunnen gebeuren, mochten de daders een andere origine gehad hebben.

Dat past natuurlijk in het beeld van het verlichte Westen waar de rechten van de vrouw mooi verankerd zijn maar waar die rechten nu onder druk staan door de komst van moslims. Als het over seksisme door witte mensen gaat, hebben de media en commentatoren geen meel in de mond maar in de ogen.”

DE WERELD MORGEN.BEHET MEEL IN DE OGEN ALS HET OM WIT SEXISMEGAATCHRISTOPHE CALLEWAERT7 JANUARI 2016

https://www.dewereldmorgen.be/a rtikel/2016/01/07/het-meel-in- de-ogen-als-het-over-wit-seksi sme-gaat

[36]

NRCEU: GEWELD TEGEN VROUWEN SCHOKKEND4 MAART 2014

https://www.nrc.nl/nieuws/2014 /03/04/eu-geweld-tegen-vrouwen -schokkend-a1426757

”5 procent van de Nederlandse vrouwen zegt dat zij sinds haar vijftiende eenmalig of meerdere malen slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld. Het Europees gemiddelde ligt op 33 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Agentschap voor Grondrechten in Wenen (FRA), dat morgen wordt gepubliceerd.

Nederlandse vrouwen scoren uitzonderlijk hoog op de specifieke vraag of zij sinds hun vijftiende ooit slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. 18 procent antwoordde ‘ja’. Dat is, na Denemarken, de hoogste score in Europa. Het Europees gemiddelde ligt op 11 procent.

Morten Kjaerum, directeur van het agentschap, noemt de cijfers schokkend.

“33 procent van de Europese vrouwen lijdt onder geweld, dat is omgerekend 62 miljoen vrouwen. Dat is meer dan de bevolking van Italië. 4 procent zegt weleens te zijn verkracht. Dat zijn ruim 9 miljoen vrouwen, meer dan de bevolking van Oostenrijk. Dit is geen niche issue meer. Hier moeten we dringend wat aan doen.”

Mogelijke verklaring is dat thema’s beter bespreekbaar zijn

In het rapport staat geen verklaring van het feit dat Nederland en Scandinavische landen zo hoog scoren. Maar het hoeft niet te betekenen dat geweld tegen vrouwen – overigens in 90 procent van de gevallen door mannen gepleegd – hier vaker voorkomt dan in Zuid-Europa. Het kan volgens de onderzoekers ook komen doordat dit soort thema’s beter bespreekbaar is in Noord-Europa. De wetgeving in landen als Zweden is strenger dan in het zuiden. Vrouwen zijn er meer bewust van hun rechten en daardoor wellicht assertiever.

“Er is niet perse meer geweld tegen vrouwen in Nederland,” beaamt Joanna Goodey, hoofd Onderzoek bij FRA. Kennelijk beschouwen Nederlandse vrouwen bepaalde aanrakingen eerder als ‘ongewenst’ en geven ze dat ook te kennen. Ook heeft geweld vaak te maken met stevig alcoholgebruik – het soort ‘binge-drinking’ dat in het noorden wijder verbreid is dan in het zuiden. Maar, waarschuwt Goodey:

“Zelfs als je de mildere gevallen eruit filtert, blijf je zitten met één op de vier Europese vrouwen die zegt dat ze met fysiek of seksueel geweld is 

“Zelfs als je de mildere gevallen eruit filtert, blijf je zitten met één op de vier Europese vrouwen die zegt dat ze met fysiek of seksueel geweld is geconfronteerd. En de meesten doen geen aangifte. Dat is veel te veel.”

Eerste keer dat geweld tegen vrouwen in EU kan worden vergeleken

Het onderzoek draait, net als eerdere spraakmakende onderzoeken van het agentschap over welbevinden van joden en homoseksuelen in de EU, niet om feiten of het aantal meldingen van geweld maar om de perceptie van de ondervraagde vrouwen. In totaal werden er 42000 vrouwen geïnterviewd tussen 18 en 74 jaar, in alle 28 EU-lidstaten. De selectie gebeurde steekproefsgewijs, dus niet via opvangcentra of meldpunten.

Zulk onderzoek is nooit eerder gedaan. EU-landen voeren hun eigen beleid op dit gebied. De een heeft ruimere definities dan de ander van wat onder geweld valt en wat niet. Landen die in het verleden wel onderzoek deden, gebruikten hun eigen vraagstelling. Daardoor was het lang onmogelijk om iets te zeggen over geweld tegen vrouwen in de EU of om landen te vergelijken. Door het onderzoek van het Agentschap in Wenen kan dit nu wel.

1 op de 5 vrouwen last van stalking

Het onderzoek, dat ongeveer een jaar in beslag nam, toont verder aan dat een op de vijf vrouwen ooit last heeft gehad van stalking (hinderlijke achtervolging). 23 procent van hen moest emailadressen en telefoonnummers veranderen. Verder zegt bijna 75 

Het onderzoek, dat ongeveer een jaar in beslag nam, toont verder aan dat een op de vijf vrouwen ooit last heeft gehad van stalking (hinderlijke achtervolging). 23 procent van hen moest emailadressen en telefoonnummers veranderen. Verder zegt bijna 75 procent van alle vrouwen in managementfuncties dat ze te maken hebben gehad met seksueel harassment, van wie één op vier in het laatste jaar voor het onderzoek.

ONZE  VERKRACHTINGSCULTUUR IS ”BESCHAAFDER” DAN DIEVAN JULLIERAHMA BAVELAAR27 JANUARI 2016

https://wijblijvenhier.nl/3240 0/seksuele-intimidatie-tussen- keulen-en-tahrir/

Egyptische Taferelen in Keulen? Wat de ‘Taharrush’-link Verhult Over de Bestrijding van Seksueel Geweld

Na drie weken verhit debat rondom het seksuele geweld in Keulen, staat niet langer alleen de afkomst van de daders centraal (waren het vluchtelingen, asielzoekers of een gemengde groep? – het officiële politieonderzoek bevat nog altijd veel lacunes), maar ook steeds meer de vorm van de gepleegde misdaden – en dan vooral de vraag of die vorm bestempeld kan worden als een nieuw en geïmporteerd fenomeen.

Al snel na de gebeurtenissen op oudejaarsnacht vergeleken Duitse en internati onale media deze “tot nu toe onbekende vorm van geweld” met politiek gemotiveerde groepsverkrachtingen op het Tahrirplein in Cairo, die in 2013 regelmatig in het nieuws kwamen.

De suggestie dat er in Keulen sprake zou zijn geweest van een typisch Arabische vorm van door migranten geïmporteerd geweld werd explicieter na 10 januari. Op die dag introduceerde de voorman van de Duitse federale recherche in een interview met Die Welt de Arabische uitdrukking taharrush gama’i, en legde uit dat dit “in de Arabische wereld een bekend fenomeen is, waarbij vrouwen in de openbare ruimte slachtoffer worden van collectieve seksuele aanvallen.”

“Taharrush”: Vertalen of Verdonkeremanen (Voordonkeremannen)?

Dit schijnbaar vanuit het niets opgeduikelde leenwoord sloot moeiteloos aan bij het inmiddels dominante frame waarmee de gebeurtenissen van links tot rechts worden geduid: de oorzaak, toedracht en potentiële oplossingen moeten vooral gezocht worden in de Arabische cultuur, het immigratiebeleid en de Islam.

Razendsnel werd de enigmatische formulering in een nog altijd groeiend aantal publicaties voorgesteld als de sleutel tot de duiding van Keulen. De Britse Daily Mail vertaalde taharrush als “het Arabische groepsverkrachtingfenomeen” en “het taharrush spel;” de Elsevier voegde voor extra effect ook het Arabische lidwoord “El” toe en sprak van het “overwaaien van dit Egyptische fenomeen naar Duitsland,” en één van de talloze blogs die het verhaal napapegaaiden verhief het maar meteen tot “het woord van het jaar.”

Wilders, altijd creatief met uit de context gerukt Arabisch vocabulaire en politiek inzetbare vrouwenrechten, schreef er meteen een heel artikel over, want “een cultuur die voor groepsaanrandingen van vrouwen een eigen woord heeft, is een gevaar voor alle vrouwen. Want het bestaan van het woord duidt er op dat het fenomeen wijdverspreid is.”

Hij had het zo mooi niet kunnen bedenken: de exotische klinkercombinatie, de wellustig rollende “r” – als een dzjin uit de fles tovert taharrush het alles verklarende beeld van de wellustige Arabische man tevoorschijn…

Ware het niet dat eenieder die bekend is met de politieke context in Egypte weet dat taharrushin de spreektaal gewoon een letterlijk equivalent is van ‘seksuele intimidatie’ (sexual harassment). Sterker nog, Egyptische vrouwenrechtenorganisaties hebben de term sinds 2005 bewust ingezet op een manier die aansluit bij de gestandaardiseerde definities van seksueel geweld in het internationale mensenrechtenlexicon van de VN.

Hetzelfde geldt ook voor de door Wilders aangehaalde term taharrush gama’i. Dit betekent niet ‘verkrachtingsspel,’ zoals hij en vele anderen het nu vertalen, maar is het Egyptische equivalent voor het ‘authentiek’ Nederlandse ‘groepsverkrachting’ of ‘groepsaanranding’ – termen die niet zeldzaam voorkomen in berichtgeving over testosteronbommen in alle kleuren.

De ironie wil dus dat de huidige betekenis van de term taharrush in het Egyptisch Arabisch sterk door debatten over seksueel geweld in Europa en de VS is gevormd. Het is namelijk een universeel fenomeen.

Seksueel Geweld in Europees Perspectief

Het opzichtig schermen met Arabisch vocabulaire dient vooral om de waan te scheppen dat achter het geweld in Keulen precies dezelfde oorzaken, intenties en eenvormige Arabische barbarij schuilgaan als achter het geweld op het Tahrirplein in Cairo tijdens de politieke chaos van 2013, enkel en alleen omdat een aantal of alle daders mogelijk uit een Arabischtalig land afkomstig zijn (er zijn overigens geen Egyptenaren onder de verdachten).

Het is een simplistische maar aantrekkelijke analyse, want het vrijwaart ons van de noodzaak om introspectief te zijn, om te vragen in hoeverre het wanstaltig gedrag van de daders in Keulen, en het feit dat het zo moeilijk blijkt om hen op te pakken en justitieel te vervolgen, wellicht te maken hebben met factoren die inherent zijn aan de Duitse en Europese context.

Vanuit de marges van de crisis, deden een paar roependen in de woestijn er de afgelopen twee weken alles aan om de feiten rondom seksueel geweld in Europa niet te laten ondersneeuwen door de polemiek op links en rechts. Ze schreven blogs en opiniekaternen vol over de aanrandingen op feesten en festivals , over de bagatelliserende en ronduit seksistische reactiesop de #zeghet, #WijOverdrijvenNiet, en #aufschrei twittercampagnes die Duitse, Nederlandse en Belgische vrouwen introduceerden om ervaringen met seksueel geweld te delen, en over de wetenschappelijke rapporten die aantonen dat seksueel geweld, ook vóórdat vluchtelingen onze feministische inborst activeerden, een structureel doch nauwelijks erkend probleem was in Europa.

Slachtoffers van seksueel geweld klommen in de pen om traumatische en vaak niet eerder vertelde ervaringen te delen. Zij maakten daarin geen onderscheid tussen geweld in de publieke- of privésfeer, afkomstig van vreemden of bekenden, van gekleurde of van witte mannen. Dat soort afbakeningen zijn politiek dienstbaar, maar voor slachtoffers volledig arbitrair.

Onderzoek in EngelandFrankrijk en Nede rland [pdf] toonde vorig jaar aan dat fysieke aanvallen op moslimvrouwen na de aanslagen in Parijs schrikbarend zijn toegenomen. Meld Islamofobie, een Nederlands burgerinitiatief waar ik medeoprichter van ben, sloeg na publicatie van hun eerste rapport alarm over het gebrek aan aandacht voor deze vorm van geweld, waarin racisme en seksisme op een giftige manier samenkomen. De media negeerde het rapport, en een aantal kranten kopten, zonder raadpleging van ons rapport, dat islamofobie niet toeneemt. Geweld tegen vrouwen is normaal gesproken al nauwelijks nieuwswaardig, laat staan als de daders wit zijn en de slachtoffers vnl. gekleurde (moslim)vrouwen.

Taharrush als verklaring voor Keulen maakt wit geweld tegen gekleurde vrouwen onzichtbaar. Het verhult ook de scheve machtsverhouding tussen man en vrouw die in seksueel geweld tot uiting komt en er door wordt bevestigd en gereproduceerd – ongelijkheden die door feministische organisaties in ‘Oost’ en ‘West’ al decennialang worden aangekaart.

De Lessen van Tahrir

Dit wil niet zeggen dat er geen overeenkomsten zijn tussen Keulen en Caïro, maar die hebben niks te maken met de etnische of religieuze achtergrond van de daders, maar alles met de politisering van seksueel geweld in een sterk gepolariseerde maatschappij en een ‘gedoogcultuur’ die vervolging bemoeilijkt.

Zowel in Keulen als in het Egypte van 2013 (toen een aantal politiek gemotiveerde groepsverkrachtingen plaatsvonden tijdens demonstraties in Tahrir) vond geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte plaats in een al sterk gepolariseerd politiek klimaat. Het gevolg was, in beide gevallen, dat praktische overwegingen m.b.t. de bescherming van (toekomstige) slachtoffers en het analyseren van oorzaken in het maatschappelijke debat ondergeschikt raakten aan de politieke manipulatie van de feiten.

In Egypte speelden elementen binnen de staat zelf een centrale rol in het sponsoren en inzetten van georganiseerde criminele bendes om vrouwelijke demonstranten te vernederen en te terroriseren. Het doel was om vrouwelijke activisten van de straat te jagen en de mannen verdacht te maken. Contrarevolutionaire groepen buitten de aanvallen vervolgens uit door slachtoffers te beschuldigen van losbandigheid, onkuise kleding of onnodig ronddwalen op straat en om zo de revolutionaire beweging als geheel te ondermijnen.

In Duitsland werd het geweld in Keulen – lang voordat de feiten bekend waren – koren op de molen van rechts-radicale anti-immigratie groeperingen. De morele paniek rondom vluchtelingen beheerste snel het hele continent en genereerde in Duitsland een scala aan spontane acties, van straatprotest en haastig geïmproviseerde wetsvoorstellen rondom asielbeleid, tot spontane wraakacties tegen ‘buitenlanders’.

De inzet van ‘onze vrouwen’ als troef in een politieke machtsstrijd maakte het in beide situaties moeilijk voor vrouwenorganisaties om de aandacht te richten op de soort juridische en maatschappelijke hervormingen die nodig zijn voor de praktische aanpak van seksueel geweld.

Maar, net als in Egypte, ging een minderheid aan dissidente feministen niet mee in de massahysterie.

De Duitse feministische actiegroep Ausnahmlos (“geen smoesjes”) wees op de afwezigheid van expliciete Duitse wetgeving tegen seksuele intimidatie, waardoor het moeilijk is om seksueel geweld in de openbare ruimte zoals in Keulen, effectief te monitoren of strafrechtelijk te vervolgen. Dat tot nu toe slechts één van de daders van de aanrandingen in Keulen is opgepakt op verdenking van seksueel geweld – ondanks het grote aantal aangiften – zegt veel over het Duitse beleid jegens seksueel geweld in het algemeen, zeggen de activisten. Lacunes in de wetgeving en de nadruk op ‘instemming’ van het slachtoffer zorgen dat maar een heel klein percentage van alle zedenzaken eindigt in een veroordeling.

Grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen bevestigt inderdaad dat de meldingsbereidheid van slachtoffers schrikbarend laag ligt. Tenzij – zo stelt Stefanie Lohaus van Ausnahmlos – er al een sociale consensus bestaat dat de dader schuldig is, zoals gebeurde in Keulen. Wanneer het gaat om daders wiens schuld geen politiek discours dient, is een dergelijke sociale ondersteuning van slachtoffers vaak niet zo vanzelfsprekend.

Vrouwenrechtenactivisten in ‘Oost’ en ‘West’ erkennen dat het bestrijden van seksueel geweld via wetgeving en beleid van bovenaf op zichzelf niet volstaat. Zoals Ausnahmlos aangeeft draagt de maatschappij als geheel verantwoordelijkheid voor het tolereren en dus ook voor het bestrijden van de stiltes, attitudes en ongelijkheden die seksueel geweld de ruimte bieden.

Een grassroots benadering is nu juist de kracht van een aantal Egyptische NGO’s en burgerinitiatieven tegen seksueel geweld die in de afgelopen jaren zijn opgericht. De organisatie Harassmap, bijvoorbeeld, traint vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking om in de eigen omgeving gesprekken aan te gaan over seksueel geweld. Deze ‘interruptors’ leren interventietechnieken en creëren ‘vluchtzones’ in openbare ruimtes waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp. Deze benadering maakt bewust geen onderscheid tussen potentiële daders op basis van etniciteit of sociale klasse – juist omdat niet alleen individuele daders, maar vooral de reactie van de sociale omgeving het zo moeilijk maakt om seksueel geweld aan te pakken.

In 2014 leidde het Europees Agentschap voor Grondrechten (FRA) het eerste grootschalige onderzoek naar seksueel geweld onder vrouwen in Europa. De resultaten waren zeer verontrustend. Het rapport stelde dat 33% van de vrouwen in Europa wel eens slachtoffer is geweest van fysiek en/of seksueel geweld. In Nederland ligt dit aantal zelfs op 45%. De percentages voor seksuele intimidatie (sexual harassment) en stalken liggen nog veel hoger: gemiddeld 55% van de vrouwen in Europa, en 73% van de vrouwen in Nederland heeft hier wel eens mee te maken gehad. De onderzoekers benadrukten de ernst van de bevindingen: “Dit is geen niche issue meer. Hier moeten we dringend wat aan doen.”

Het nieuws haalde nauwelijks de voorpagina’s en resulteerde niet in een grootschalig maatschappelijk debat – de oproep van de onderzoekers daartoe ten spijt. In de Nederlandse media werden de hoge cijfers vooral gebagatelliseerd: Nederlandse vrouwen zouden relatief assertief zijn en geweld dus sneller melden, en er is goede nazorg.

Hoe we seksueel geweld effectiever kunnen voorkomen kwam nauwelijks ter sprake. Met mannelijke asielzoekers preventief opsluiten of ‘verzetsspray’ uitdelen op straat komen we er in elk geval niet. Door vrouwen zelf verantwoordelijk te houden voor preventie – zoals ook de burgemeester van Keulen dat deed – verzaken zowel de staat en de straat hun verantwoordelijkheid.

Het Egyptische Harassmap biedt een constructievere strategie: het bestraffen van daders is alleen effectief als, naast de wet en de politie, ook omstanders hen niet langer hun gang laten gaan. Dat vereist een maatschappelijk bewustwordingsproces waar iedereen – man en vrouw, vluchtelingen en Henk en Ingrid – bij betrokken moeten worden.

Met dank aan de antropologe Angie Abdulmonem voor vele stimulerende gesprekken. Mijn bespiegelingen over Egypte zijn deels gebaseerd op haar uitstekende, maar helaas door veel journalisten verkeerd geciteerde, onderzoek naar activisme tegen seksuele intimidatie in Egypte.[37]

VINDICAT ONTGROENT HARD, VOORAL DE DAMES ENPAKT UNIVERSITEITSKRANTJE AAN
http://925.nl/archief/2016/09/ 07/vindicat-ontgroent-hard-voo ral-de-dames-en-pakt-universit eitskrantje-aan-beeld-topic/

VINDICAT? BEN IK ZAT. STELLETJE STUDIOTENLOU BARTELS12 SEPTEMBER 2017

https://www.hoevrouwendenken.n l/2017/09/12/vindicat-zat-stel letje-studioten/

SIKKOMDE BANGALIJST VAN VINDICAT22 SEPTEMBER 2016
https://www.sikkom.nl/de-bunga -bunga-lijst-van-vindicat/

Anonieme tip in de inbox: “Dit schijnt van Vindicat te zijn, hoe zij hun vrouwelijke leden behandelen. Met naam, toenaam, foto en telefoonnummer.”

In de tip wordt verwezen naar een PDF op internet, genaamd: “De Oprechte Almanak 2016 – Het Ontzet – Chicks Afblijven!” Op de eerste pagina staat de beschrijving: “Voor jullie ligt de derde editie van de Oprechte Almanak. Na het bedroevende jaar 2015, met welgeteld twee geile wijven, heeft de redactie besloten om dit jaar wél een Oprechte Almanak te maken. Jaar 2016 siert zich namelijk door haar grote aantal hete herten.”

“Vóór het maken van deze almanak zag de redactie door de shag de rails niet meer. Maar na veel discussie op de redactie hebben wij een uiteindelijke selectie van de 23 mooiste mokkels gemaakt. Voor het gemak zijn zij van gegevens en een bindende rating voorzien. Tot slot: moge de gore wijven met hun kut over een kanon worden getrokken.”

Moge de gore wijven met hun kut over een kanon worden getrokken.

23 mokkels

De volgende pagina’s worden met stijgende verbazing en groeiende afkeer gelezen. Op elke bladzijde is een studente van Vindicat afgebeeld. Met daarbij 06-nummer, studentenhuis waar ze woont en de rating. Variërend van nul tot vijf sterren. Onder de foto lijkt er ruimte te zijn om de ervaring met haar te beschrijven.

Een aantal meiden hebben we gebeld. Dat zijn ontluisterende gesprekjes geworden met geshockeerde studentes. Sommigen gooien direct de hoorn erop zodra duidelijk wordt waarvoor we bellen, anderen verwijzen naar Vindicat. Een enkeling barst in tranen uit aan de telefoon. Kortom: de Oprechte Almanak doet pijn bij betrokkenen. En dat is te begrijpen. Ben je net in Groningen voor de start van je nieuwe leven, sta je binnen een maand op de foto, met ratingmogelijkheden en 06 in de bangalijst van Vindicat.

Reactie Vindicat

Dat wil je niet. En dat wil studentenvereniging Vindicat ook niet. Senatus Abactis / Prorector Fleur Ponne van Vindicat: “Er staan inderdaad leden van ons in. Dit is heel heftig. Daarom nemen wij er nadrukkelijk afstand van. Het is niet normaal dat studentes met foto en telefoonnummer worden afgedrukt. De kans is groot dat het door leden van ons is gemaakt, maar dat weten we niet zeker.”

De laatste tijd is Vindicat vaker vanwege dubieuze redenen in het nieuws geweest. Zo was er begin deze maand ophef over uitgelekte ontgroeningsfoto’s. En twee weken geleden bracht 925 het verhaal over aanrandingen tijdens de ontgroening bij de oudste studentenvereniging van Groningen. Ook het filmpje met seks op het dak van Vindicat is viraal gegaan.

Uit respect voor de vrouwen in kwestie linken we niet door naar de PDF en plaatsen we ook geen herkenbare foto’s op de site. De verschijning van de almanak is al bruut, ontluisterend en privacy-schendend genoeg[38]

[2012]/PVV’ER DION GRAUS KRIJGT ROL IN FLIKKENMAASTRICHT/MOREEL DIEPTEPUNT/BRIEF AANPRODUCENT FLIKKEN MAASTRICHTASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/ 2012pvver-dion-graus-krijgt- rol-in-flikken- maastrichtmoreel- dieptepuntbrief-aan-producent- van-flikken-maastricht/

[39]
WIKIPEDIADION GRAUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Dion_Graus

NRCOM: PVV’ER DION GRAUS TEN ONRECHTE NIET’VERVOLGD WEGENS MISHANDELING EX-VROUW4 SEPTEMBER 2011
https://www.nrc.nl/nieuws/2011 /09/04/pvver-dion-graus-ten-on rechte-niet-vervolgd-voor-mish andeling-ex-vrouw-a1453270

VOLKSKRANTPVV KAMERLID GRAUS TUIGDE ZWANGERE VROUW AF22 DECEMBER 2006

https://www.volkskrant.nl/ binnenland/-pvv-kamerlid- graus-tuigde-zwangere-vrouw- af~a805236/

[40]

WIKIPEDIACAMIEL EURLINGS
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Camiel_Eurlings

ELSEVIER WEEKBLADCAMIEL EURLINGS OVER MISHANDELING: ”ZO’N SITUATIE HOORTNOOIT TE ONTSTAAN”5 JANUARI 2018
https://www.elsevierweekblad.n l/nederland/achtergrond/2018/0 1/camiel-eurlings-over-mishand eling-zon-situatie-hoort-nooit -te-onstaan-574154/

HP DE TIJDBOEF EN CAMIEL EURLINGS6 JANUARI 2018
https://www.hpdetijd.nl/2018-0 1-06/boef-en-camiel-eurlings/

[41]

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HETNEDERLANDSE KROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

https://www.astridessed.nl/wil ders-pvv-pegida-politiekhet-ne derlandse-kromme-huis/

[42]

WELINGELICHTE KRINGENCRIMINELE EN FOUTE PVV TOPPERS, DE TUSSENSTANDVAN 1 FEBRUARI 2016
http://www.welingelichtekringe n.nl/politiek/543570/criminele -en-foute-pvv-toppers-de-tusse nstand-van-1-februari-2016.htm l

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien, Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”,Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, Bedreiging vriendin van ex, Aanranding, ontucht & sexuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17r, Bedreiging met bijlBedreiging met bijl en heel veel drank & fraude. Wat PVV-ers allemaal doen, een bloemlezing

2008

Gidi Markuszower

Opgepakt voor vuurwapenbezit

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

2008

Gidi Markuszower

Spionage

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

2014

Marjolein Faber

Fraude ca. 40 mille overheidsgeld naar zoon

http://www.volkskrant.nl/polit iek/roep-om-aftreden-pvv-er-ma rjolein-faber-wordt-luider~a38 75819/

2009

Eric Lucassen

Bejaarde man bedreigen

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/5845_pvv_kamerlid _lucassen_bedreef_buurtterreur /

2009

Eric Lucassen

Meervoudige overige bedreigingen

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/5845_pvv_kamerlid _lucassen_bedreef_buurtterreur /

2009

Eric Lucassen

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/5845_pvv_kamerlid _lucassen_bedreef_buurtterreur /

2010

Eric Lucassen

Aanranding, ontucht & sexuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17jr

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

http://www.eenvandaag.nl/index .php/blog/43602/verrek_dacht_h ij_dat_is_eric_lucassen

2009

Hero Brinkman

Mishandeling barman in dronken staat

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2010

Hero Brinkman

Dronken autorijden, vluchten van politie

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2010

Hero Brinkman

Bedreiging met bijl

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2010

Marcial Hernandez

Geweldpleging & mishandeling

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

https://www.youtube.com/watch? v=PyPsVlKkCmo&list=PLu9sgc_3jc cfx9Jvt8vVCYirOAMVkPeLg&index= 48

2013

Geert Wilders

Misbruik 40.000 subsidie

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2014

Geert Wilders

Vervolging wegens discrimatie

http://www.volkskrant.nl/binne nland/om-vervolgt-wilders-vanw ege-discriminatie~a3813883/

2012

Jos van Hal Scheffer

Fraude met miljoenen vrouw (erna zelfmoord gepleegd)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/3456 771/2013/06/11/Overleden-PVV-S tatenlid-dwong-zijn-vrouw-tot- grootschalige-fraude.dhtml

2010

Richard de Mos

Fraude bij kandidaatstelling

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2011

Richard de Mos

Fraude met verzonnen klachten verkeersmaatregelen in Den Haag

http://politiek.blog.nl/lokaal /2012/01/28/e-mailbericht-regi onale-pvv-fractie-opnieuw-uitg elekt

2011

Monica Nunes

Racististische postings op stormfront.org

http://www.dagelijksestandaard .nl/2012/07/monica-nunes-actie f-op-stormfront/

2011

Monica Nunes

Twee banen bij PVV ineen, kwam daarna niet meer opdagen

http://www.elsevier.nl/Politie k/nieuws/2014/4/Remkes-maant-s pookStatenlid-Noord-Holland-to t-opstappen-1498732W/

2010

Mellony van Hemert

Fraude bij kandidaatstelling

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2012

Machiel de Graaf

Fraude met 3 overheids salarissen bij PVV tegelijk, voor zichzelf

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 12/12/pvv-kamerleden-weer-in-o pspraak-over-verleden/

2011

Machiel de Graaf

Fraude & verzonnen klachtenmeldingen verkeersplan Den Haag, bewijs erna verdoezelen

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 12/12/pvv-kamerleden-weer-in-o pspraak-over-verleden/

2012

Theo Krebber

Declareerde 16 mille taxiritten, ondanks verkiezingsbelofte PVV geen dienstauto’s

http://www.dichtbij.nl/roermon d/regionaal-nieuws/artikel/286 4521/limburgse-pvvgedeputeerde n-declareerden-dik-16000-euro- aan-taxiritten-.aspx

2012

Antoine Janssen

Declareerde samen met Theo Krebbers, zie daar

http://www.l1.nl/nieuws/217980 -pvv-verwerpt-declaraties-depu t%C3%A9s http://politiek.tpo.n l/2013/06/13/pvv-gedeputeerden -declareren-16-000-euro-aan-ta xiritten/

2011

Max Aardema

Veroordeeld voor mishandeling arrestant

http://www.elsevier.nl/Politie k/nieuws/2011/1/Friese-PVV-lij sttrekker-veroordeeld-voor-sla an-arrestant-ELSEVIER287221W/

2002

Dion Graus

Fraude met verbouwing huis (60 mille onbetaald)

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2003

Dion Graus

Stalking van collega vrouw waarmee Graus vreemdging

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2003

Dion Graus

Bedreiging van vrouw waarmee Graus vreemdging

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2003

Dion Graus

Bedreiging vriendin van ex

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2006

Dion Graus

Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2003

Dion Graus

Bedreiging 8 mnd zwangere vrouw. Oa “pistool tussen wenkbrauwen”

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2003

Dion Graus

Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, ziekenhuisopname

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2008

Dion Graus

Beslag (oa 20 mille achterstallige betaling na veroordeling)

http://www.limburger.nl/articl e/20080923/DOSSIERS/525774611/ 1045

2011

Cor Bosman

Racistische uitspraken

http://www.deondernemer.nl/bin nenland/623330/PvdAer-uitgekot st-halalvlees.html

2011

Cor Bosman

Dubbele salarissen van overheidsgeld

http://www.volkskrant.nl/archi ef/statenlid-pvv-uit-fractie-g ezet-voor-scheldmail~a3121304/

2008

James Sharpe

Mishandeling

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

2008

James Sharpe

Bedreiging

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

2010

James Sharpe

Mishandeling (steken met spikeschoen in gezicht)

http://www.volkskrant.nl/dossi er-pvv/pvver-sharpe-sloeg-tien kamper-met-spike~a1053734/

2010

James Sharpe

Oplichting met Hongaarse pornosite, 172 mille boete

http://www.volkskrant.nl/polit iek/bedrijf-pvv-er-sharpe-in-2 010-opnieuw-beboet~a1053731/

2010

James Sharpe

Fraude met bedrijven, 132 mille boete

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/5931_pvver_sharpe _blijkt_geschorste_geweldplege r/

2008

James Sharpe

Oplichting klanten, 260 mille boete

http://www.volkskrant.nl/dossi er-pvv/pvver-sharpe-sloeg-tien kamper-met-spike~a1053734/

2009

Laurence Stassen

Fraude met medewerkers vergoeding Europees Parlement

http://www.spitsnieuws.nl/binn enland/2012/02/laurence-stasse n-diva-de-politiek

2010

Nico Uppelschoten

Fraude met 15 mille

http://www.dvhn.nl/nieuws/dren the/nico-uppelschoten-eerste-d rentse-pvv-er-1031391.html

2012

Aarnoud van Doorn

Vuurwapenbezit

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in- de-Polder-1.htm

2012

Aarnoud van Doorn

Drugshandel aan minderjarigen

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2012

Aarnoud van Doorn

Kasfraude

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2012

Aarnoud van Doorn

Lekken van geheime stukken naar kranten tegen betaling

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in- de-Polder-1.htm

2010

Jhim van Bemmel

Rijden onder invloed

http://www.refdag.nl/nieuws/po litiek/pvv_er_van_bemmel_gestr aft_voor_verzwijgen_veroordeel ding_1_517577

2010

Jhim van Bemmel

Fraude

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

2006

Jhim van Bemmel

Valsheid in geschrifte

http://www.refdag.nl/nieuws/po litiek/pvv_er_van_bemmel_gestr aft_voor_verzwijgen_veroordeel ding_1_517577

2010

Arjan Brogt

Fraude met studievergoeding

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-ers-in-de-fout-een-ove rzicht~a1054043/

2009

Daniël van der Stoep

Ontkennen Armeense genocide (en wissen publicaties hierover)

http://www.doorbraak.eu/de-ben de-van-wilders-update/

2011

Daniël van der Stoep

Dronken aanrijding veroorzaakt, 5x promillage

http://www.elsevier.nl/Politie k/nieuws/2011/8/Opgestapte-PVV er-dronk-ruim-vijf-keer-te-vee l-ELSEVIER313310W/

2012

Daniel van der Stoep

Sex gezocht met 3 minderjarige meisjes vanaf 14 jaar, tegen geld & cocaine. 5 mnd cel

http://webcache.googleusercont ent.com/search?q=cache:AEpVElF gjpIJ:www.nrc.nl/nieuws/2015/1 2/08/voormalig-pvv-europarleme ntarier-veroordeeld-tot-5-maan den-cel+&cd=3&hl=nl&ct=clnk& gl=nl

2011

Martijn Hurks

Verkeerscontrole ontdoken

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2010

Sietze Fritsma

Ontving 24 mille voor slechts 1,5h aanwezigheid gemeenteraad Den Haag

http://www.denhaaggaatloos.nl/ nieuws/2010/12/pvv-sietse-frit sma-weg-uit-gemeenteraad

2011

Carlo de Bruin

Dronken rijden

http://www.vn.nl/Politieke-Int egriteitsindex.htm#PVV

2009

Carlo de Bruin

Dronken rijden

http://www.elsevier.nl/Politie k/nieuws/2011/1/PVVer-vertrok- vanwege-dronken-rijden-niet-om -moslimas-ELSEVIER286719W/

2011

Oege Bakker

Drankproblemen

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in- de-Polder-1.htm

2009

Joram van Klaveren

Dronken rijden

http://www.nu.nl/politiek/2386 762/zeven-tweede-kamerleden-oo it-veroordeeld.html

2009

Joram van Klaveren

Weigeren blaastest

http://www.nu.nl/politiek/2386 762/zeven-tweede-kamerleden-oo it-veroordeeld.html

2009

Raymond de Roon

Veroordeeld voor achterhouden informatie bij ernstige verkeersovertreding

http://www.nu.nl/politiek/2386 762/zeven-tweede-kamerleden-oo it-veroordeeld.html

2012

Reinette Klever

Vermogensbeheer zonder vergunning

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 12/12/pvv-kamerleden-weer-in-o pspraak-over-verleden/

2011

Michael Heemels

Dubbele salarissen van overheidsgeld

http://www.volkskrant.nl/archi ef/statenlid-pvv-uit-fractie-g ezet-voor-scheldmail~a3121304/

2014

René Eekhuis

Fraude

http://nos.nl/artikel/2055771- raadslid-almere-moet-weg-bij-d e-pvv-na-een-greep-in-de-kas.h tml

2015

René Eekhuis

Zware mishandeling vrouw

http://www.telegraaf.nl/binnen land/24453096/__PVV_er_ook_ver dachte_mishandeling__.html?utm _source=t.co&utm_medium=referr al&utm_campaign=twitter

2013

Pieter Buisman

Verduistering €18.000 als Prov. Statenlid

http://nos.nl/artikel/2058145- friesland-doet-aangifte-tegen- oud-pvv-er.html

2015

Marcel de Graaff

Stemfraude in Europees Parlement. Stemde namens afwezige Marine le Pen

http://www.volkskrant.nl/polit iek/le-pen-geeft-stemfraude-do or-pvv-er-de-graaff-toe~a41736 46/

ZIE OOK

https://docs.google.com/spread sheets/d/1HOwR9M5F8W_mWzpK_O9E o-yhQCzUWPFoRequhmTsEQY/pubhtm l?gid=0&single=true

[43]

WWW.YOUTUBE.COMBOEF VRIJGELATEN: ”IK NEUK JOUW DOCHTER POLITIE”

https://www.youtube.com/watch? v=rC1HSQXYRkA

WWW.YOUTUBE.COMIK NEUK JOUW MOEDER IN HAAR KONT BOEF PAKT TURK AAN

https://www.youtube.com/watch? v=B-DJ2ZwUE5U

[44]

RTL BOULEVARD

BOEF NOEMT VROUWEN, DIE HEM HELPEN, HOEREN

2 JANUARI 2018

https://www.rtlnieuws.nl/rtlbo ulevard/boef-noemt-vrouwen-die -hem-helpen-hoeren

‘MIJN VRIENDIN EN IK ZIJN SUPERBOOS”

Het jaar begint niet echt lekker voor Rapper Boef. Als hij na een lekke band door een aantal vriendelijke dames een lift krijgt aangeboden, deelt hij de rit vervolgens op zijn Snapchat. Maar in plaats van de dames te bedanken, noemt de rapper ze ‘kechs’ wat Arabisch is voor slet of hoer. 

”Nu slaat een van de dames terug met een anonieme reactie: “Ik ben er klaar mee. Ik hoef zijn muziek niet meer te horen of er mee in aanraking te komen op welke manier dan ook.”

Over de bewuste avond vertelt ze: “Hij zei wel ik ga Snappen, dus toen hebben we allemaal naar voren gekeken. Ik dacht: Snap maar. Zolang mijn gezicht er niet op staat, vind ik het prima. Maar wij wisten niet wat voor tekst erbij kwam te staan. Pas toen ik thuis kwam en in bed lag, zag ik het.”

Zowel zij als haar vriendin zijn boos en geschrokken: “Mijn vriendin en ik zijn echt superboos. We hebben zoiets van: wat is dit nou? We hebben jou thuis gebracht, we hebben je een lift aangeboden.”

Gisteren bood Boef nog zijn excuses aan in de uitzending. Hierover is de behulpzame dame heel duidelijk: “Ik geloof zijn excuses niet.”  

RTL BOULEVARDVROUW, DIE BOEF LIFT GAF REAGEERT: ”IK GELOOF ZIJN EXCUSES NIET”
https://www.rtlboulevard.nl/en tertainment/artikel/3789296/vr ouw-die-boef-lift-gaf-reageert -ik-geloof-zijn-excuses-niet

WWW.YOUTUBE.COMBOEFf ”VROUW IN NACHTCLUB IS HOER, LUISTER NAAR JEOUDERS
https://www.youtube.com/watch? v=4_DEN3nkkW0

[45]

TELEGRAAF
BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIENAUSICAA MARBE4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1503980/boef-is-product-van- mislukte-tolerantie

[46]

”Intussen is volgens peilingen de FvD ongeveer net zo groot als de PVV. “De partij van Thierry Baudet begint met 12 tot 16 Kamerzetels de PVV te naderen, die terugzakt van de huidige 20 naar 15 tot 19” volgens een peiling die 20 december 2017 bekend werd. Daarbij valt iets verontrustends op. De FvD groeit explosief, de afname van de PVV is echter veel minder dramatisch. De FvD doet dus meer dan de PVV leeghalen. Er komen ook vroegere kiezers van niet-fascistische partijen bij de FvD terecht, plus voormalige niet-stemmers. Tel de twee fascistische operaties PVV en FvD bij elkaar op, dan zie je dat ze in totaal een aanzienlijke groei vertonen. Nemen we alleen maar de laagste cijfers van beiden, dan krijg je een totaalscore van 32: tien meer dan de verkiezingsuitslag. Verdeeldheid in het fascistische kamp betekent dus kennelijk niet automatisch verzwakking ervan. ”

VERSCHUIVING TER RECHTERZIJDE: HOE BAUDET DE PVVOVERVLEUGELTPETER STORM1 JANUARI 2018
https://www.ravotr.nl/2018/01/ 01/verschuiving-ter-rechterzij de-hoe-baudet-de-pvv-overvleug elt/

WWW.YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET:”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT” ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT BLANK,EN CULTUREEL BLIJFT ZOALS HET IS”THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEKRADIOZENDER FM AMSTERDAM FM DONDERDAG 17 SEPTEMBER2015

https://www.youtube.com/watch? v=DpBzt9PyU5w

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!