De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Blowen is schadelijk. Logisch, er zit ook tabak in een joint.

Blowen is schadelijk. Logisch, er zit ook tabak in een joint.

woensdag 20 januari 2016 08:28
Spread the love
Voor eens en voor altijd, er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen cannabis en tabak. Het volstaat niet dat zogenaamde experts keer op keer benadrukken hoe gevaarlijk cannabis wel niet zou zijn, zonder erbij te vermelden dat de grootste schade veroorzaakt wordt door de tabak die blowers ook in een joint doen. Niet alleen is de tabak enorm verslavend maar ook extreem giftig, wat niet van cannabis gezegd kan worden.

De schade die tabak aan ons lichaam berokkent kan niet zomaar toegeschreven worden aan cannabis, toch? Waarom gebeurt dit dan wel keer op keer. We horen voortdurend hoe schadelijk blowen wel niet zou zijn maar niemand doet de moeite om uit te leggen hoe het nu werkelijk zit. Echter, wanneer je nagaat welke schade tabak aanricht dan kan het toch ook niet anders dan dat een joint automatisch ook schadelijk is toch? Waarom krijgen we dan niet te horen van de experts dat we beter de tabak uit de joint halen, zoals ook deze arts zegt?

Gisteren verscheen in de krant De Morgen het artikel Neen, blowen leidt niet tot domheid. Men weet nu eindelijk dat cannabis geen nefaste invloed heeft op het IQ van pubers, maar de journalist vroeg ook nog een expert (Raymond Niesink, toxicoloog bij het Trimbos instituut) om zijn mening. Hij vertelt ons dat we nu niet allemaal moeten beginnen blowen omdat, en daar gaan we weer, blowen schadelijk is voor de prefrontale cortex en dit het risico op schizofrenie vergroot.

Schade van tabak

Welnu, de schade van een joint min de schade van tabak is gelijk aan de schade die  cannabis berokkent, mee eens? Hier gaan we …

In Medical Daily verscheen op 10 februari het volgende: Smoking Thins Brain’s Cortex, Causing Long-Term Damage To Memory And Language. Dit artikel gaat over onderzoek naar de schade die tabak aanricht. Onderzoekers komen tot de conclusie dat het roken van tabak de cortex verkleint. Dit is het gebied dat verantwoordelijk is voor geheugen, talen en perceptie. Maar niet alleen dat, de onderzoekers linken nicotine ook aan diverse aandoeningen zoals Alzheimer, psychopathie en ja, zelfs schizofrenie.

Een ander onderzoek dat gepubliceerd werd in The Lancet Psychiatry Journal komt ook tot de voorzichtige conclusie dat er een oorzakelijk verband is tussen schizofrenie en sigaretten.

Trek nu de schade veroorzaakt door tabak af van de schade die een joint veroorzaakt en wat zie je dan? Juist.

Hopelijk is dit misverstand nu eindelijk de wereld uit.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!