De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bloGactieV leest: Onderweg naar Steenrock tot invalide geslagen door de politie

bloGactieV leest: Onderweg naar Steenrock tot invalide geslagen door de politie

woensdag 11 mei 2011 23:49
Spread the love

Zaterdag werd een man in Zaventem afgeranseld door de politie toen hij onderweg was naar een muziekfestival tegen de gesloten centra. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij een spoedoperatie onderging.

bloGactieV schrijft:

Mijnheer de Hoofdcommissaris Van Thienen,

Naar aanleiding van het HOOGST CRIMINEEL gedrag van één uwer politieagenten, het MEDEPLICHTIG gedrag van zijn ter plaatse aanwezige collega door geen hulp te bieden aan een mens in nood conform het Burgelijk Wetboek;
wetboek waarschijnlijk nog in uw herinnering aanwezig n.a.v. uw gevolgde opleiding, toegang verschaffende tot uw ambt van commissaris van politie;
mijn verzoek tot u gericht,
om in naam van Jan en Mie Modaal,
aan het Zaventemse gemeentebestuur extra vormingsbudget te vragen teneinde
a) de nodige zelfbeheersingscursussen te kunnen organiseren voor uw agenten (met uzelf inbegrepen). Dit buiten het kader van de klassieke politievormingsorganen;
b) bedoelde cursussen op gezette tijden te doen herhalen volgens een vooraf vastgelegde planning;
c) aansluitende individuele cursussen te doen organiseren, met de bedoeling per politieagent te peilen naar zijn/haar reeds behaald beheersingsniveau;
d) op basis van deze resultaten, equipes samen te stellen, waarmee een voldoende hoog beheersingsevenwicht wordt bereikt tijdens het uitvoeren van de politieopdrachten.

In naam van Jan en Mie Modaal, druk ik mijn hoop uit dat bedoelde politieagent met zijn HOOGST CRIMINEEL gedrag de zwaarst mogelijk straf mag bekomen. Gevolgd door een zware straf voor zijn collega met MEDEPLICHTIG gedrag.

Ik hoop u met deze bijdrage, die de mening van Jan en Mie Modaal vertegenwoordigt, van dienst te zijn geweest.
Aarzel niet mij te contacteren, mocht dit kunnen leiden tot een nieuwe positieve bijdrage voor de Lokale Politie Zaventem.

Gegroet,

Guido Vereecke
Laureaat van de Arbeid van België
 

take down
the paywall
steun ons nu!