De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bloGactieV leest : ‘Bizarre homeopathische argumenten’

bloGactieV leest : ‘Bizarre homeopathische argumenten’

zondag 13 februari 2011 21:21
Spread the love

In zijn inleiding schrijft auteur Tim Trachet (erevoorzitter van SKEPP)

“Er was al heel wat aandacht voor onze actie toen we zaterdag (05.02.2011) in Brussel met enkele tientallen massaal homeopathische middelen innamen om aan te tonen dat er in werkelijkheid niets in zit.”

bloGactieV antwoordt :

Mijnheer de Erevoorzitter,

Homeopathie werkt omdat haar belangrijkste drager – water – heel bijzonder is.
Het bijzondere aan water, is namelijk haar geheugen.
Om dit te kunnen doorgronden moet men zich eerst sterk vertrouwd maken met de complexe relativiteitstheorie van de Franse kernfysicus Jean Emile Charon.
Zijn theorie is de verderzetting van de relativiteitstheorie van Albert Einstein.
Het zal u niet onbekend zijn dat grote denkers worden opgevolgd door nieuwe denkers. En aldus het werk in een bepaalde discipline verderzetten.

Zolang in de medische en aanverwante opleidingen kernfysica niet is opgenomen in het pakket gedoceerde vakken, zal het voor vele medici en aanverwante beroepen moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, om homeopathie te begrijpen.

Maar, laat ik de SKEPPisten – uzelf inbegrepen – troosten inzake hun onwetendheid op het vlak van de kernfysica. Zowel België – Vlaanderen in het bijzonder – scoren niet bijster goed in het levenslang leren.
Dit alle VIA’s ten spijt.
De SKEPPisten – uzelf inbegrepen – weten dus wat hen te doen staat om deze minder goede Vlaamse score omhoog te krikken.
Hun begrip ten aanzien van de homeopathie zal hierdoor flink toenemen.
Naast de kernfysicus Jean Emile Charon, kan ik u ook de Franse paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin aanbevelen.

Bij deze wens ik de SKEPPisten – uzelf inbegrepen – veel studiegenot !!!

Gegroet,

Guido Vereecke, Eur Ing & Safety Advisor
Laureaat van de Arbeid van België

take down
the paywall
steun ons nu!