De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bloed, standbeeld van een Held

Bloed, standbeeld van een Held

maandag 29 juni 2020 02:39
Spread the love
BLOED, STANDBEELD VAN EEN HELD

De Witte Poot drukt op het Zwarte Lijf

Het kraakt

Het Bloedt

Maar is niet weg

Handel is bloed

Bloed is goed

Kruiden, aardappelen, tulpen, chocola, bananen en theeEn wat dies meer zij

Nemen de Bloedjassen mee

Handel!

Maakt mensen tot dingen.

Waarom witte mannen en vrouwen zich verdringen

Een goede koop

Kaap, de Goede Hoop!

De Handelsbloedjas wordt Held

Bloedjas wordt standbeeld

Bloedjas wordt straatnaam

Het Bloed verbleekt tot marmer, cement en Steen

En Als mensen geen Dingen meer zijn

Wordt het Bloedstandbeeld omver gegooid

De Bloedstraatnaam gezuiverd met Rode Verf.

Nieuwe Helden van de Verf staan op

De Rijken en Machtigen noemen ”Verf” ”Bloed”

Vandalen nu, die Nieuwe Helden
En die eens Bloedjas was, wordt weer tot Held

Of is hij dat altijd gebleven?

Astrid Essed

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!