De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Blijft ‘witte sector’ ‘wit’ door uitsluiting allochtonen?

maandag 30 juni 2014 19:07
Spread the love

Er bestaat wel degelijk een arbeidsreserve in de zorgberoepen, ook bij
verpleegkundigen, en ook bij werklozen met een migratieachtergrond,
die in de Non-Profit sector in hogere mate werkloos zijn dan hun
aanwezigheid in de bevolking, de ‘witte sector’ wil ‘wit’ wil blijven.
 

 Kan een nieuwe Sociale Maribel hier een doelgerichte push aan geven, ook voor dames met hoofddoek, zoals dit trouwens in de Mechelse rust- en ziekenhuizen het geval is, zodat er een einde komt
aan de ‘witte’ sector die misschien het meest van alle ‘allochtonen’ uitsluit.

Tabel: 
Werkloosheid welzijns-en zorgberoepen 31/05/2014

De VDAB maakt al jaar en dag mede op onze
vraag speciale overzichten over de werkloosheid in welzijns- en
non-profitberoepen. Het werd toch eens tijd er wat mee te doen en ze
ruimer ter beschikking te stellen. Alle tabellen komen uit de tabel

Werkloosheid welzijns-en zorgberoepen
op 31/05/2014, actueler kan
niet. Onderstaande tabellen zijn uit dit VDAB-overzicht afgeleid. Dit
detail kan ook voor elke subregio in Vlaanderen,  opgemaakt worden.

Merk het hoge aantal, 2.4018, werkloze “polyvalente medewerkers in
zorginstelling’, vroeger aangeduid met Logistiek Assistent in de
Zorgomgeving. Het is een ideale opstap voor specifiek opgeleide
laaggeschoolden in technisch complexe werkomgevingen in de zorg. Met de
eerste Sociale Maribel in de Non-Profit, nog door de op dit punt
visionaire Minister Colla in 1999, werd de functie gecreëerd en
betoelaagd. Wie geeft ze een 2de leven? Ook 3.544 verzorgenden en
613 (andere) gezinshelpsters  kunnen van de werkloosheid
geplukt worden. En 408 gewone verpleegkundigen wachten op een baan.

Als de opdeling naar ‘allochtoon’ ‘autochtoon gemaakt wordt, dwz naar
werklozen met een migratieachtergrond en de andere dan blijkt dat in de
welzijns- en Non-Profitberoepen de werklozen in hogere mate aanwezig zijn
dan hun aandeel in de bevolking.1/4 van de werklozen in de de
‘klassieke’ zorgberoepen zijn van allochtone afkomst. Bij de 108
werklozeverpleegkundige ‘allochtonen’ is dit 1 op

  Dit is in feite 2x positief en 1x negatief:

1. Het geeft aan dat ook de inwoners met migratieachtergrond hun
weg naar de Non-Profitberoepen gevonden hebben, de werkloosheid is hierbij
een spiegel van de keuze die ook ‘allochtonen’ maken voor logistieke,
verzorgende en verpleegkundige beroepen.

2. Door hun aanwezigheid in de werkloosheid wordt hun
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt duidelijk en kan de VDAB door de
werkgevers aangezocht om hun tewerkstelling mee te helpen realiseren

3. Het negatieve punt is dat ook hieruit de exclusie door de
werkgevers en eventueel zelfs de witte werknemers blijkt.

De statistieken
van de werkgeversorganisatie VWV met Frank Cuyt nog even aan het hoofd
moet zelf vaststellen in haar jaarlijkse bevraging datamper 1,49%
van hun werknemers een migratieachtergrond heeft.
Is de witte sector de zwartste van allemaal wat exclusie betreft van
allochtonen?

Jan Hertogen, socioloog
    

take down
the paywall
steun ons nu!