De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Blauwdruk voor Gay New World volgens Gaea Schoeters?

woensdag 29 november 2023 10:02
Spread the love

(Update: overweging “toxische genderidentiteiten”; link over femicide en de bende van Quantrill: 15 u 30). – Lees de visionaire toespraak in meesterlijk-speelse stijl van Gaea Schoeters die zij heeft uitgesproken op het Gay Arts Festival in Leuven (onze titel): Gay new World .

Het leidmotief zoals in de slotparagraaf verwoord, gaat alvast zo:

“Pas dan
Als gender geen sociale consequenties meer heeft
En dus geen sociale constructie meer is
Maar iets dat op zichzelf staat
Pas dan krijgt het zijn echte inhoud
Pas dan kunnen we
Los van alle ruis
Onbevangen voelen wie of wat we zijn
En zijn wie we ons voelen
Pas dan worden we mens.
Ten volle.”

Hier volgen enige overwegingen daarbij. Soms in ironische toonaard gestemd, maar…

Een originele visie! De sociale dimensie is eeuwenlang geweldig overroepen, als we door deze roze bril leren kijken. We leven nu in een andere wereld. De honger dreigt niet meer zoals in Breugels tijd. We hoeven geen ideologie van Band of Brothers of Brothers in Arms meer te omarmen: oorlogen zijn (bijna) de wereld uit.

De Kerk was fout, of misschien was haar ideologie nuttig in die andere tijdsomstandigheden. Seks diende de voortplanting! Tot voor kort was het, in de woorden van Griet Vandermassen, “een fantastische manier om contact met een mens te maken”.

De “ontrafeling van het Sociale Weefsel”, dat is misschien vooral een droeve, bloedeloze visie van old skool conservatieve filosofen als Herman De Dijn?

Zoals Virgina Woolf snakte naar financiële onafhankelijkheid voor de vrouw, zo komt in de welvaartssamenleving voor man en vrouw de grote vrijheid in zicht. We hoeven niet te vrezen dat onze gay freedom doorschiet. Zoals in de contactarmoede van de Japanse tieners die zich in Hikikomori een jaar in hun kamer opsluiten, afgezonderd van de “sociale dimensie”. Die toenemend cyberseks verkiezen boven the real thing. (Er zijn toch al meer dan genoeg menselijke soortgenoten op de planeet.)

Sartre wist niet hoezeer hij gelijk had met zijn uitroep “L’enfer, c’est les autres!” Is er iets meer onnozels dan de traditionele volksdansen? De sociale dimensie zonder erotiek.
De bevrijding en gelijkberechtiging van de vrouw, dát is de Weg naar een ware New World. Je ziet dat in duizend dingen. Betere rechtsspraak dankzij de komst van vrouwelijke rechters, betere, meer menselijke ordehandhaving dankzij vrouwen in het stoere pak van politieagent. En de politie is er intussen met vrouwelijke intelligentie op gewezen dat ze geen mandaat hebben om streng te zijn vanuit de mannelijke behoefte te domineren. Politie mag niet pesten.

De onvermijdelijke nadelen van zoveel vrouwelijke bevrijding en maatschappelijk gezag, zoals de horde van nieuwe kwalen met de kinderen en jongeren, tot en met het griezelig gestegen aantal zelfdodingen vanaf tien jaar, dat valt op te lossen. Je kunt de vrouw niet vastbinden op haar moederlijke functie, terwijl de man op avontuur kan in de wijde wereld. Toch niet gewoon omdat zij en niet de andere sekse drager is van een baarmoeder en borsten?

De spirit van de vrouw is een ertsader rijk aan schatten waar schrijnend behoefte aan is in de samenleving. Man en vrouw kunnen maar beter vrouwelijker worden.

Dat middenveld zal zichzelf wel voldoende in leven houden. Het is veerkrachtig en vitaal. Zoals het de woorden van de mannelijke Margaret Thatcher “There is no such thing as society” heeft overleefd.

Om het middenveld te stimuleren mag je de genderidentiteit, gekneld in een harnas, niet misbruiken zoals de mensheid in het verleden zo lang lichtjes krampachtig en pervert heeft menen te moeten doen.

Ik herhaal het graag: die krampachtige omklemming van het sociale, dat is iets van het verleden. Toen er geen vlees, geen groenten en vaak zelfs geen brood genoeg was om je te voeden. Toen de ene oorlog betrouwbaar gevolgd werd door de volgende.

We moeten de bevrijding van het individu dapper doordenken en volledig omarmen. Het leven zal niet perfect zijn in de rest van de eeuw, maar er gloort toch een nieuwe, mooie horizon. We komen meer en meer los van onze wortels in Geschiedenis en Natuur.

Genieten wordt op nooit geziene schaal mogelijk in een wereld die meer dan ooit “vrolijk”, gay, zal kunnen zijn.

We moeten er wel even voor zien te zorgen dat toxische dictators in oude stijl zoals Poetin kunnen gecounterd worden. Met de nieuwe humane krachten losgeslagen door een kwadratische versterking van wat paus Johannes-Paulus II “het vrouwelijk genie” noemde, moet dat een makkie zijn. Kennis, Intelligentie en empathie zijn nog nooit zo sterk verbonden geweest als in de recentste jaren. Dat is een vorm van geestesverruiming; een beweging waarin wellicht ook veralgemeend gebruik van drugs en vernieuwde seksuele bevrijding hun plaats hebben. Zoals adjunct-hoofdredacteur Inge Ghijs van De Standaard in haar Commentaar op 27 november ’23 vrij overtuigend voorstelt de War on Drugs op een nieuwe leest te schoeien: minder repressie, intelligenter, met meer preventie, empathie en compassie.

Ergens tussen puur man en puur vrouw: de middenweg

Waar zal de gulden middenweg liggen tussen mannelijk en vrouwelijk denken, voelen en doen? Deskundigen, zo merkte Schoeters onlangs in dialoog met mij op, voorspellen dat het nog een kleine eeuw kan duren voor het peil van gelijkberechtiging wordt bereikt. Intussen is het duidelijk dat zoiets als toxische mannelijkheid bestaat. Zoals in collectieve misdraging door de Bushwackers bende van Quantrill tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, of de bende van Jesse James, en de soldaten van het Rode Leger die bij aankomst in Duits gebied in 1945 volgens historici twee miljoen vrouwen en meisjes verkrachtten, en in de cijfers over femicide in onze era. De overmaat aan economische en kapitalistische competitie en de hang naar ongebreidelde groei is wellicht te beschouwen als een afgeleide vorm van giftig mannelijk gedrag en waarden.

Bestaat er ook vrouwelijke toxiciteit? Meer onderzoek is nodig. Kwatongen beweren wel, zoals in de column in De Standaard die tweewekelijks op intelligente wijze de kaart van de man trekt, dat er meer (emotioneel en verbaal) misbruik is in gezinnen vanwege vrouwen dan omgekeerd. Persoonlijk kwam ik daarmee in contact als kind van een gefrustreerde, door het lot getergde moeder. Het beeld van de eventuele pathologische vormen, zal wellicht duidelijker worden wanneer de invloed en het gezag van vrouwen nog verder zal toenemen.

Een Poetin lijkt alleszins vandaag al een zielige figuur die juist deze gay new world niet weet te vatten en blijft haten. Een anachronistische aanbidder van viriele dominantie. Desnoods met inzet van atoombommen. Het wordt boeiend uitkijken (en meewerken) aan de Evolutie van de eenentwintigste eeuw. Er zijn in elk geval hybride bewakers van de tijd genoeg, elke dag meer. In witte hemden en blauwe pakjes. Voor groene sweaters en lederen jassen blijft er wellicht plaats. Als de Afgrond kan vermeden worden.

_________________________

Illustratie: World Pride Madrid door Caty (Flickr commons)

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!