De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bio light

bio light

maandag 10 juni 2013 11:27
Spread the love

Het is bioweek geweest. Ik was ambassadeur en dat heb ik geweten. Ik krijg mooie publiciteit, dat zal ik niet ontkennen, maar anderzijds is het ook zwaar. Het bedrijf gaat verder en het is van op te passen of er gebeuren fouten die dit seizoen niet meer te corrigeren zijn. Ik denk dan wel eens aan de Chinese bordendanser uit het circus die een bord laat vallen.

We komen uit een tijd dat boeren naamloze producten maakten. Handelaren kwamen de producten weghalen bij de boeren, of de boeren verzamelden hun producten op de veilingvloer. Boeren namen steeds de prijs die de handel wilde geven. Met de huidige wereldprijzen is iedere zinnige relatie tussen enerzijds investering en arbeid en anderzijds de prijsvorming volledig weggevallen. Boeren nemen bijgevolg (dikwijls uit noodzaak) steeds meer de handel in eigen handen. Boeren leren nu dat ze zich moeten onderscheiden om klanten te overtuigen bij hen te kopen.

Ieder bedrijf is vrij om promotie te voeren met eigen verkoopsargumenten, daar kan niemand iets op tegen hebben, maar het moet wel correct gebeuren. Als ik de websites van ‘vrije’ collega’s bekijk, dan heb ik sterke twijfels. Regelmatig snoept men mee van de promotie die door mijn biocollega’s en mezelf voor de biolandbouw wordt gevoerd. Ik lees dan dingen zoals: “We hebben bewust gekozen om de stallen te verbouwen volgens de biologische normen.” Of: “Er wordt zo ecologisch mogelijk gewerkt.” Op die manier creëert men een biologische mist rond zijn bedrijf en heb ik mijn handen vol om uit te leggen dat bedrijf x of y helemaal niet biologisch werkt. Dat is verdomd vervelend, want er zijn bedrijven die goed bezig zijn, maar nog helemaal niet biologisch. Het gaat al snel lijken alsof ik iets tegen deze bedrijven heb, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze moeten alleen correct zijn.

Zijn echte biologische bedrijven dan zoveel beter? Ja, dat zijn ze. Doen biologische bedrijven dan zoveel meer? Ja, dat doen ze. Als ik de bio light bedrijven doorlicht zijn ze allen in hetzelfde bedje ziek. Ze missen de moeilijkste, maar tevens belangrijkste stap. Ze missen een levende bodem. Het is toch zo verleidelijk om hiertegen in de fout te gaan. Tovermiddelen als kunstmest, fungiciden en herbiciden hebben immers een zeer directe en overtuigende werking. Het niet gebruiken van deze middelen geeft geen directe oplossing. Immers door het mes uit de wonde te trekken is de wonde nog niet genezen. Heel langzaam heelt de wonde. Of anders gezegd, grond komt heel langzaam terug tot leven. Organisch materiaal helpt een heel eind. Met heel goede boerderijcompost gaat het een stuk sneller. Het is ook steeds oppassen met grondbewerkingen, want die zijn allen slecht voor het bodemleven. Een fout en je ligt weer een paar jaar achteruit. Als de bodem dan eindelijk leeft komt de voldoening. Gronden zitten vol schimmels, bacteriën, eencelligen… Maar veel meer zichtbaar, massa’s pieren. Door al hun gangetjes groeien de wortels van de planten. Overal vinden planten voedingsstoffen en vocht. Planten groeien daardoor veel krachtiger, veel evenwichtiger en zijn veel rijker. Zulke planten zijn pas echt voeding voor mens en dier, maar daar zwijgen bio light boeren wijselijk over.

take down
the paywall
steun ons nu!