De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Biljoenen dollars en miljoenen doden

Biljoenen dollars en miljoenen doden

donderdag 10 november 2016 17:39
Spread the love

Duizendmaal miljard in handen van goedgeklede geweldplegers een biljoen dollars voor het stillen van moordenaarslust het nationale wordt omgevormd tot bendeloze huurlegers.

De kapitale ring wacht op de genadeklap en wordt afgekust de hand die eens aaide knijpt liefdevol de laatste strot dicht de geprezen dollars schenken als wijn verhoogde strijdlust.

Gedwongen vrijwillig stemt haat overeen gelijk het dodenlicht achter het dagelijkse masker schuilt list en bedrog, het offer, het verwoesten van andermans leven is genieten van dienstplicht.

Ex-generaals verdunnen informatie tot een ritueel dankoffer via vuil media stations het voorrecht van een generale kletsmajoor, de afgedankte soldaat ligt in de goot als een neergeschoten doffer.

De Westelijke trekker ondersteunt het Amerikaans kruisverhoor, jarenlang worden machteloze aan schakels gebonden langzaam sterven hun geluiden de boot des levens, het gewiste spoor.

Langzaam kruipt het symbiotisch op slachtvelden, elkaar gevonden de verrijking is het ongetemde moorden, verpakt in een biljoenen rekening niet betaald maar verslonden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!