De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bijkomende gesloten centra hebben geen zin, bestaande afschaffen wel.

Bijkomende gesloten centra hebben geen zin, bestaande afschaffen wel.

woensdag 17 augustus 2011 11:50
Spread the love

In een artikel in de krant (DS 16aug2011) pleit de burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens ( SP.A) om “criminele illegalen” in aparte gesloten centra op te sluiten.
Vooraf wil ik duidelijk maken dat ik geen enkel probleem heb dat mensen die criminele daden stellen gestraft worden. Hierin maak ik geen enkel onderscheid of het mensen met of mensen zonder papieren zijn; iedereen gelijk voor de wet.
Indien er bijgevolg een drugsprobleem is in de stad Antwerpen, met alle schadelijke gevolgen voor de burgers, dan is het logisch dat de burgemeester dat aanpakt.
De wijze waarop burgemeester Janssens zich in dit dossier wil profileren is nochtans ongemeen populistisch en volgens mij, een socialist onwaardig.
Enkele bedenkingen zijn hier zeker op hun plaats.

Nergens in het artikel spreekt de burgemeester over  dealers “met papieren”. Ik kan me niet voorstellen dat de 200 dealers die zijn opgepakt allemaal mensen zonder papieren zouden zijn. Hij legt ook niet uit wat er met die dealers is gebeurd.
In het artikel wekt Janssens de indruk dat het grootste gedeelte van de mensen zonder papieren criminelen zouden zijn.
Natuurlijk zal hij antwoorden dat hij dit nergens zo gezegd heeft. Hij weet wel dat het zo zal overkomen en dat is blijkbaar ook zijn bedoeling. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar wil hij zich sterk profileren op veiligheid en op vreemdelingen in zijn stad.

Janssens zoekt de mediabelangstelling niet door op te scheppen over zijn eigen positieve verwezenlijkingen maar door zich te focussen op vreemdelingen. Het is blijkbaar een rode draad in de aanpak van de socialistische bewindvoerders in Antwerpen om vluchtelingen, al of niet zonder papieren, te criminaliseren. Zo laat ook Monica Deconick van het OCMW geregeld uitschijnen dat de meerderheid van de vluchtelingen niet willen werken en naar het OCMW komen voor financiële steun. Ze vergeet er bij te zeggen dat de meesten hunkeren naar werk maar in vele gevallen door de verplichting van arbeidskaart B en andere beperkingen, door werkgevers niet worden aangenomen.

Nu wil de burgemeester weer media-aandacht voor een voorstel voor  bijkomende gesloten centra voor “criminele illegalen”. Het is een voorstel waar zelfs zijn eigen partij niet zal voor kiezen eens die in de federale regering zal zitten.
Hij en zijn partij weten ook dat er voor zulk een nieuw gesloten centra geen geld is.
Bovendien is iedereen op de hoogte dat bijkomende gesloten centra ook geen zin hebben omdat mensen zonder papieren nu reeds, zonder criminele feiten, worden opgesloten en worden uitgewezen.
Het is tevens zo dat mensen zonder papieren die criminele feiten veroorzaken in de gevangenis kunnen  worden opgesloten, en dat dit ook gebeurt. Meer nog, het feit dat mensen zonder papieren geen adres hebben in België is zelfs dikwijls een argument voor de raadkamer om ze niet vrij te laten en in voorlopige hechtenis te houden. Dat velen terug worden vrijgelaten omdat de gevangenissen overvol zitten of omdat ze onder  het systeem van minder dan drie jaar gevangenis zitten, is geen probleem eigen aan de vreemdelingen of aan mensen zonder papieren. Het is zo omdat de wet voor iedereen gelijk is. Als dit moet veranderen moet Patrick Janssens of zijn partij dit doen in het parlement.
Patrick Janssens beseft best dat speciaal gesloten centra niets zullen veranderen aan de uitwijzing van de “criminele illegalen” die Janssens bedoelt. De overheid heeft nu reeds alle middelen om mensen zonder papieren uit te wijzen. Dat is voorzien in de huidige wetgeving over het verblijf van vreemdelingen in België die in 2006 onder Verhofstadt II mede door zijn partij SP.A werd opgesteld en goedgekeurd.
Er zijn ook internationale verdragen tussen België en bepaalde landen over de uitlevering van personen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten en dat die verdragen moeten gerespecteerd worden. Hij weet ook dat er met sommige landen geen akkoorden zijn en de uitzetting soms moeilijk en onmogelijk is.

Patrick Janssens is van dit alles goed op de hoogte en toch wil hij met dit onzinnig voorstel in het nieuws komen. Waarom dan wel?
De ware  beweegreden van Patrick Janssens is natuurlijk om inzake anti-vreemdelingenbeleid, niet onder te doen voor Bart De Wever en Philip De Winter.
Men kan dit concluderen uit de uitspraak van Janssens zelf waar hij in vermeld artikel fier verklaarde: “Alles wat Philip De Winter in 2006 voorstelde hebben we gedaan…”  Met zijn voorstel wil Patrick Janssens straffer doen dan voornoemde heren en hun partijen, het VB en N.V-A. Voor een socialist kan deze uitspraak tellen!

Tenslotte moeten er geen gesloten centra, die soms erger zijn dan gevangenissen, bijkomen. Ze moeten worden afgeschaft zoals vele organisaties uit het middenveld reeds jaren vragen.
Ze hebben geen enkele meerwaarde en zijn onmenselijk. Mensen maanden opsluiten omwille van het enkel feit dat ze niet over de nodige papieren beschikken is net te aanvaarden. Bovendien bewijzen statistieken dat men meer dan de helft na maanden moet vrij laten omwille dat ze onterecht zijn opgesloten of toch niet kunnen worden uitgewezen..
In plaats van hun energie en geld te steken in het opsporen, opsluiten en uitzetten van vreemdelingen zouden de politici een beter en efficiënter beleid kunnen voeren.
Een beleid van duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch, financieel en ecologisch vlak is daarvoor noodzakelijk Samen met een langetermijnstrategie van geweldpreventie en door de ontwapening te bevorderen kan men de ontwikkelingslanden helpen en de verplichte migratiestromen indijken.
De politieke partijen zouden zich meer moeten inzetten om de problemen in de wereld op te lossen zodat verplichte migratie niet meer nodig is voor de mensen ter plaatse.
Daarnaast moeten criminelen behandeld en gestraft worden zoals door onze wetten is voorzien en heeft men geen bijkomende gesloten centra  voor mensen zonder papieren nodig.

Pol Van Camp
comité “recht op migratie”

www.rechtopmigratie.be
 

take down
the paywall
steun ons nu!