De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bij Tinneke Beeckman over tienerangsten

Bij Tinneke Beeckman over tienerangsten

donderdag 23 september 2021 09:58
Spread the love

In De Standaard van 23 september 2021 besluit Tinneke Beeckman haar column over tienerangsten met de gedachte dat de zogenaamde vrijheid van Facebook en Instagram de kwetsbaren verknecht en de machtigen vrij spel geeft. Bij de verhalen van kwetsbare tieners met hun angsten, depressies, eetstoornissen of donkere gedachten, denkt ze aan Henri Lacordaire : ‘Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.’

Dit citaat gaat over maatschappelijke verhoudingen, en dus ook over individuele vrijheid. Maar wat heeft dit te maken met individuele angsten van tieners? Willen we perfecte lichamen bannen en succesverhalen fnuiken om onze tieners te beschermen?
De uitspraak van Henri Lacordaire is zo treffend, dat ze in dit verband een woordje uitleg verdient. Immers, in de groei naar volwassenheid ervaren we allemaal dat het belangrijker is je goed in je vel te voelen dan je te vergapen op een perfect uiterlijk of op gemediatiseerde succesmomenten. Dit is een weg naar initiatief en activiteit, in de plaats van het ondergaan van beelden. Activiteit in je hoofd en voor het hart. Gaan we een tiener afschermen van het virtuele of van gebruikte ‘ideaalbeelden’? Dan wel inzetten op de innerlijke kracht om vijandsbeelden of reductionisme te overstijgen? In de klassieke kunst leidt het mooie niet naar angsten, maar het biedt een leidraad in de samenleving om te geloven in vooruitgang en de maakbaarheid ervan. Modegrillen zijn vaak ingegeven om je tijdelijk een welbehagen te geven en het gevoel erbij te horen.

In het Sociaal Contract staat de vrijheid centraal. Om iedereen te overtuigen van haar meerwaarde wordt ingezet op kwaliteit die de natuurlijke vrijheid (met willekeurige tegenslagen en onontkoombare verknechting) overstijgt. Iedereen is gebaat bij gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming. Of zoals Jean-Jacques Rousseau het stelt: ‘Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ? Tel est le problême fondamental dont le contract social donne la solution.

Wetten zijn er niet om onze individuele vrijheid te sturen. John Rawls maakt duidelijk hoe afdwingbare wetgeving ons tegen verknechting en machtsmisbruik in de samenleving moet beschermen. Op de invulling van onze individuele vrijheid komt het aan.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!