De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Ctny, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Spoorloos 3000

Bezorgde leerlingen Sint-Pieterscollege geven rapport aan Raad van Bestuur van hun school

De leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Leuven kregen op vrijdag 11 oktober hun eerste rapport van dit schooljaar. Maar niet alleen zij kregen een rapport. De leerlingen, die fel tegen de fusieplannen van Perron 3000 gekant zijn, vonden de tijd rijp om zelf ook een rapport te geven … aan de Raad van Bestuur van hun school. En dat was niet bepaald een rapport waar je graag mee wilt thuiskomen.

zaterdag 12 oktober 2019 10:43
Spread the love

Achtergrond is de commotie rond de plannen van de Raad van Bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, die op 23 september het toekomstplan Perron 3000 bekend maakte. Volgens dat plan zouden op 1 september 2021 de vertrouwde scholen in het Leuvense centrum verdwijnen, om plaats te maken voor een eerstegraadschool en twee (of meer) campussen voor de daaropvolgende jaren. Het plan stuitte meteen op veel kritiek en bezorgdheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Nu, enkele weken en informatiesessies voor leerlingen en ouders later, zijn de zorgen bij leerlingen, ouders en leerkrachten nog steeds zeer groot.

De kritiek en bezorgdheid leidden de afgelopen weken al tot zitstakingen en betogingen in de betrokken scholen, maar vandaag kozen de leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege voor een ludiekere aanpak: ze stelden een rapport op voor hun Raad van Bestuur, die ze beoordeelden op ‘vakken’ als Inspraak, Beschermen van de eigenheid van de school, Duidelijkheid, Onderbouwing van het project en Gebruik van Bronnen.

‘We krijgen over dit plan nauwelijks informatie van de directie en de raad van bestuur. En als er al een infomoment georganiseerd wordt, hebben ze geen antwoorden op onze vragen,’ legt Wouter De Coninck (16), leerling in het zesde jaar, uit. ‘We wilden met een ludieke actie tonen dat we daar geen genoegen mee nemen.’

Mals voor de raad van bestuur zijn de leerlingen alvast niet. Op Duidelijkheid scoort de Raad van Bestuur ‘ondermaats’: ‘Je teksten en presentaties zijn zeer vaag en allesbehalve duidelijk, zelfs over essentiële onderwerpen.’ En de Onderbouwing van het project krijgt amper 19%: ‘Wat ging er mis? Je leverde een project in dat elke onderbouwing mist. We missen overtuigende argumenten. Hiervoor doe je best een vooronderzoek, mogen we dat eens zien? Dan kijken we wat er misloopt.’

De leerlingen hopen dat de Raad van Bestuur zich ‘snel herpakt’.

 

Foto: Ctny, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!