De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezoek Netanyahu aan Nederland/Brief aan parlementariers/Nee tegen oorlogsmisdadiger

Bezoek Netanyahu aan Nederland/Brief aan parlementariers/Nee tegen oorlogsmisdadiger

maandag 5 september 2016 14:44
Spread the love

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederlandbrief-aan-parlementariersnee-tegen-oorlogsmisdadiger/

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER, EERSTE KAMER ENHET EUROPARLEMENT

Geachte dames en heren,

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat de Israelische premierNetanyahu op woensdag 7 september een bezoek aan Nederland zalbrengen en door de Tweede Kamer ontvangen zal worden. [1]Ik roep u dringend op, nee, ik EIS van u, niet aanwezig te zijn bij zijn ontvangst  door de Tweede Kamer. Ik heb nog meer eisen aan uw adres, maar dat komt aan het eindvan de brief.
Reden:De gecontinueerde en structurele Israelische schendingenvan het Internationaal Recht, de Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden, dan de illegale nederzettingen,de illegale Muur, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bijmilitaire Israelische campagnes grootschalig gepleegde oorlogsmisdadenen de dagelijks in de bezette Palestijnse gebieden gepleegde mensenrechtenschendingen.

Allemaal zaken, die zijn veroordeeld door de VN, Amnesty International,Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en de EU!Dit samengevat voor degenen, die geen tijd hebben, de hele brief te lezen.U kunt er ook voor kiezen, mijn Epiloog te lezen.
Maar eerst, ter ”opwarmertje”, enkele uitspraken/standpunten van premier  Netanyahu,daarna een algemeen overzicht van Israel’s schendingen vanhet Internationaal Recht
STANDPUNTEN/UITSPRAKEN NETANYAHU:
Hier enkele uitspraken van premier Netanyahu, chef vande meest extreem-rechtse Israelische regering ooit[al genoeg reden om hem niet te ontvangen] [2]Hij regeert met pro nederzettingenpartijen, lieden,die voor etnische zuiveringen zijn [3] en bovendienbuitengerechtelijke executies propageren. [4]In gewoon Nederlands gezegd ”tuig van de richel”Geschokt door deze opmerking, dames en heren?Netanyahu’s uitspraken zijn nog schokkender:

TEGEN EEN PALESTIJNSE STAAT

“In the face of the incredible changes around us… in the current circumstances, we can’t implement two states for two nations.” 

[5]
“If I’m reelected, there will be no Palestinian State”

[6]
“I think the Israeli people understand now what I always say: that there cannot be a situation, under any agreement, in which we relinquish security control of the territory west of the River Jordan.”

[7]

VOOR ANNEXATIE VAN BEZET OOST-JERUZALEM 

“I never agreed to divide Jerusalem, I never agreed to return to ’67 lines, I never agreed to recognize the right of return and I never agreed to forgo out presence in the Jordan Valley. Never.”

[8]
“As long as Likud is in power, we won’t divide Jerusalem, we won’t make concessions, we won’t withdraw from land.

[9]

TEGEN DE ONTRUIMING VAN DE ILLEGALENEDERZETTINGEN

””I think the Israeli people understand now what I always say: that there cannot be a situation, under any agreement, in which we relinquish security control of the territory west of the River Jordan.”

[10]

“I do not intend to evacuate any settlements or uproot a single Israeli.”

[11]

OPRISSEN VAN UW GEHEUGENISRAELISCHE BEZETTING EN ANDER ONRECHT
Het is op zich al een schande, dat ik u dit onrecht in herinneringmoet brengen, maar hier een overzicht:

Israel bezet, zoals u heel goed weet, al 49 jaar de Palestijnsegebieden, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israeldestijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlogveroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [12]
Nooit gehoor aan gegeven.
Dagelijks plukken de Palestijnen de bitterevruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingenen [oorlogs]misdaden inhoudt.
Voorbeelden zijn er te over:
De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, metals misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [13]Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [14]De ellende is niet te tellen.Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaardreigt te worden. [15]
HIERVOOR IS NETANYAHU VERANTWOORDELIJK,WANT HIJ WAS TEN TIJDE VAN DEZE INVAL PREMIER!
De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [16]
Om in gewone mensentaal te zeggen:De bevolking wordt langzaam uitgehongerd.
Ook is de watersituatie kritiek:90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [17] Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [18] De VN zegt:“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  [19]Ook de  Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (20)
VOOR DEZE GAZA BLOKKADE IS NETANYAHU VERANTWOORDELIJK,
WANT HIJ LAAT HET VOORTDUREN
   ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHTILLEGALE NEDERZETTINGEN
Maar er is meer:
De illegale Israelische nederzettingen zouden er niet zijn zonder debezetting:Deze nederzettingen, worden sinds eind zestiger jaren gebouwd[en nog geregeld worden uitgebreid] op bezet Palestijns gebied.Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigendzonder enige compensatie], ze zijn volgens het InternationaalRecht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van1907] illegaal. [21] Ook is de illegaliteit van de nederzettingen  bevestigddoor het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de doorbezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaalverklaarde:”“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [22]De EU beschouwt, zoals u weet, de nederzettingen als illegaal:Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken vanvan de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:”“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [23]
VOOR DEZE INSTANDHOUDING VAN DIE NEDERZETTINGENIS NETANYAHU VERANTWOORDELIJK!HIJ BREIDT ZE NOG ZELFS NOG VERDER UIT! [24]

ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHTDE  ISRAELISCHE MUUR
Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [25] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [26] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.Een de facto annexatie dreigt na de voltooiing van de Muur,omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoeverbij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procentvan de kolonisten wonen. [27]Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van deWestelijke Jordaanoever. [28]
VOOR DE INSTANDHOUDING VAN DE MUUR IS NETANYAHUVERANTWOORDELIJK!

En de onderdrukking gaat door!Buitengerechtelijke executies van Palestijnen, waaronder kinderen,detentie van Palestijnen, die protesteren tegen de Israelische bezetting,van wie honderden in administratieve detentie [detentie zondervorm van proces] [29], huisvernietigingen, etc, etc. [30]

En kom me nu niet aan met het verhaaltje, dat Nederland
wel vaker Staatshoofden ontvangt, die de mensenrechtenschenden!Dat is al schande genoeg en bovendien gaat het nu niet om hen.Het gaat om Netanyahu!

EPILOOG

Bezetting, landroof middels illegale nederzettingen, landdiefstalmiddels de illegale Muur, terreur jegens de bezette Palestijnsebevolking, oorlogsmisdaden, de Gaza uithongeringsblokkade.De lijst is lang.En lang niet volledig.
Schandalig EN onbegrijpelijk dan ook, dat de chef van bezettingsstaatIsrael, met bloed aan zijn handen van oorlogsmisdaden en andereterreur, door de Tweede Kamer wordt ontvangen, alsof er niets aan de handis.
Van u verwacht, nee eis ik dan ook:Dat u niet aanwezig bent bij de ontvangst van premier Netanyahu.Dat u een motie indient, waarin wordt bepleit, dat Israelischepolitici niet meer welkom zijn, zolang Israel het Internationaal Rechtniet respecteert.
Dus:
Bezetting opheffen.Alle nederzettingen ontmantelen.Illegale Muur afbreken.Opheffing Gaza BlokkadeErkenning Recht op Terugkeer.
Hier valt niet op af te dingen.Hierover valt niet te onderhandelen.
Dit zijn internationaalrechtelijke principes.
Totdat Israel deze voorwaarden respecteert en uitvoert,dient u ook te ijveren voor het opschorten dan wel opzeggenvan het Associatieverdrag, dat een duidelijke mensenrechtenclausule heeft. [31]
Maar u begint met het boycotten van het bezoek van Netanyahu.
Zo niet, dan bent u politiek en moreel medeplichtig aan hetvoortduren van de Israelische Staatsterreur.
Netanyahu is hier welkom.Jazeker, maar dan als verdachte van oorlogsmisdaden enmisdaden tegen de menselijkheid voor het InternationaalStrafhof!

Vriendelijke groeten

Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

1]

Ontvangst premier Netanyahu (VERPLAATST NAAR WOENSDAG 7 september om 9.30 uur), Den Haag

datum6 september 2016 17:00 – 18:00
plaatsDen Haag
locatieTweede Kamer Toon locatie
zaal 
toegankelijkheidopenbare vergadering
organisatieTweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)

EUROPA NUONTVANGST PREMIER NETANYAHU

http://www.europa-nu.nl/id/vk4 ri19ogyx6/agenda/ontvangst_pre mier_netanyahu_den_haag?n8x_6= 1&agendaopmaat=1

https://www.tweedekamer.nl/ver gaderingen/commissievergaderin gen/details?id=2016A02296

[2]

”In the 2015 election, Netanyahu returned with his party Likud leading the elections with 30 mandates, making it the single highest number of seats for the Knesset. President Rivlin granted Netanyahu an extension until 6 May 2015 to build a coalition when one had not been finalized in the first four weeks of negotiations.[140] He formed a coalition government within two hours of the midnight 6 May deadline.[141] His Likud party formed the coalition with Jewish HomeUnited Torah JudaismKulanu, and Shas.[141][142]


WIKIPEDIABENJAMIN NETANYAHU, FOURTH PREMIERSHIP 2015-PRESENT
https://en.wikipedia.org/wiki/ Benjamin_Netanyahu#Fourth_ premiership.2C_2015.E2.80. 93present

BRON
WIKIPEDIA BENJAMIN NETANYAHU
https://en.wikipedia.org/wiki/ Benjamin_Netanyahu

PARTIJEN, WAARMEE NETANYAHU IN COALITIE ZIT:
THE JEWISH HOME, NEDERZETTINGENPARTIJ

WIKIPEDIATHE JEWISH HOME
https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Jewish_Home

SHAS, PRO NEDERZETTINGENBELEID

”At first, Shas followed a moderate policy on the Israeli–Palestinian conflict, after Yosef had declared that lives were more important than territories,[5] but has since moved to the right, and opposes any freeze in Israeli settlement activity in the West Bank.[9]

WIKIPEDIASHASIDEOLOGY

BRON:
WIKIPEDIASHAS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Shas

UNITED TORAH JUDAISMEEN ULTRA-ORTHODOXE RELIGIEUZE PARTIJ,

https://en.wikipedia.org/wiki/ United_Torah_Judaism

KULANUCENTRUM RECHTS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kulanu

TOEGETREDEN TOT HET NETANYAHU KABINET IN2016:
JISRAEL BETENOEEXTREEM-RECHTS
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jisrael_Beet%C3%A9noe# Toetreding_tot_kabinet- Netanyahu-IV

BRON

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jisrael_Beet%C3%A9noe


Lieberman heeft tevens gezegd dat Arabisch-Israëlische parlementsleden die diplomatieke of anderszins contacten met Hamas onderhouden en hen vertrouwelijke informatie doorspelen, door een vuurpeloton zouden moeten worden geëxecuteerd”

BRONWIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jisrael_Beet%C3%A9noe# Opstelling_in_het_Palestijns- Isra.C3.ABlisch_conflict

[3]

MINISTER VAN DEFENSIE, A LIEBERMAN [VAN DE PARTIJISRAEL BEETENEOE] IS VOORSTANDER VAN ETNISCHEZUIVERINGEN

”De Israëlische krant Ha’aretz meldde woensdag dat de minister juridisch advies inwint over manieren om mogelijk honderdduizenden staatsburgers naar een andere staat door te schuiven.

De krant uitte daarbij kritiek op Liebermans stille ”etnische zuiveringen”, waarmee hij van Arabische staatsburgers binnen de Israëlische grenzen af hoopt te komen.”

NU.NLMINISTER ISRAEL WIL MINDER ARABIEREN26 MAART 2014

http://www.nu.nl/buitenland/37 36542/minister-israel-wil-mind er-arabieren.html

Minister van DefensieAvigdor LiebermanJisrael BeeténoeAvigdor Lieberman - 2011.jpg Vanaf 30 mei 2016.

WIKIPEDIA34E REGERING VAN ISRAEL/KABINETSLEDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ 34e_regering_van_Isra%C3%ABl#K abinetsleden

BRONWIKIPEDIA34E REGERING VAN ISRAEL

https://nl.wikipedia.org/wiki/ 34e_regering_van_Isra%C3%ABl

[4]

INTERNATIONAL BUSINESS TIMESISRAELI FOREIGN MINISTER CALLS FOR”BEHEADING” OF  ISRAELI ARABS, ”WHO ARE AGAINST US”9 MARCH 2015

http://www.ibtimes.co.uk/israe li-foreign-minister-calls-behe ading-israeli-arabs-who-are-ag ainst-us-1491063

”Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman has taken his campaign of violent incitement against Palestinians to new extremes with a call for those disloyal to Israel to have their heads chopped off.”
ISRAELI FOREIGN MINISTER CALLS FOR BEHEADINGPALESTINIANS9 MARCH 2015

https://electronicintifada.net /blogs/ali-abunimah/israeli-fo reign-minister-calls-beheading -palestinians

[5]

TIMES OF ISRAELSITUATION NOT RIPE FOR TWO STATE SOLUTION10 FEBRUARY 2016

http://www.timesofisrael.com/n etanyahu-situation-not-ripe-fo r-two-state-solution/

[6]

NETANYAHU:IF I’M ELECTED, THERE WILL BE NO PALESTINIAN STATE16 MARCH 2015

http://www.haaretz.com/israel- news/elections/1.647212

[7]

TIMES OF ISRAELNETANYAHU FINALLY SPEAKS HIS MIND13 JULY 2014

http://www.timesofisrael.com/n etanyahu-finally-speaks-his-mi nd/

[8]

HAARETZNETANYAHU AGREED TO WITHDRAW TO ”67 LINES,DOCUMENT CONFIRMS8 MARCH 2015

http://www.haaretz.com/israel- news/.premium-1.645855

”Asked to respond by the newspaper, the Prime Minister’s Office stated: “At no point did Prime Minister Benjamin Netanyahu agree to a return to the 1967 borders, to the partition of Jerusalem, or to the right of return. That has been — and remains — his position”

TIMES OF ISRAELNEW DOCUMENT SAID TO REVEAL PM’S CONCESSIONSTO PALESTINIANS6 MARCH 2015

http://www.timesofisrael.com/n ew-document-said-to-reveal-pms -concessions-to-palestinians/

[9]

YNETNEWS.COM2015 ELECTIONSNETANYAHU: LEFT KNOWS IF LIKUD IS IN POWER,NO CONCESSIONS WILL BE MADE15 MARCH 2015
http://www.ynetnews.com/articl es/0,7340,L-4637305,00.html

[10]

TIMES OF ISRAELNETANYAHU FINALLY SPEAKS HIS MIND13 JULY 2014

http://www.timesofisrael.com/n etanyahu-finally-speaks-his-mi nd/

[11]

HAARETZI WILL NOT UPROOT A SINGLE ISRAELI24 JANUARY 2014
http://www.haaretz.com/israel- news/1.570418

[12]
  ”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”
UNITED NATIONSSECURITY COUNCILRESOLUTION 242
https://unispal.un.org/DPA/DPR /unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491 C85256EE700686136
 [13]
 MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015
http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf

BTSELEM.ORGUN REPORT IS A REMINDER: OVER 1.5 MILLION PEOPLELIVE IN THE GAZA STRIP. IT IS NOT A BATTLEFIELD
http://www.btselem.org/gaza_st rip/20150630_un_report_on_gaza

THE UNITED NATIONS INDEPENDENT COMMISSION OFINQUIRY ON THE 2014 GAZA CONFLICT

http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/HRC/CoIGazaConflict/Pages/C ommissionOfInquiry.aspx11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
  [14]
 DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
DUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
SCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
 [15]
  THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden
VN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015
http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf
 [16]
 ”BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”
RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZA
http://www.rightsforum.org/ach tergronden/gaza
  [17]
 RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://rightsforum.org/achterg ronden/water
 [18]
 

    • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

 

    • Pillage is prohibited.

 

  • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=72728B6 DE56C7A68C12563CD0051BC40
 [19]
 UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012
http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_gaza_blockade_fact sheet_june_2012_english.pdf
 [20] COUNCIL OF THE EUROPEAN UNIONCOUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLEEAST PEACE PROCESS14 MAY 2012
http://www.consilium.europa.eu /uedocs/cms_data/docs/pressdat a/EN/foraff/130195.pdf
  [21]
 DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907
http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf
THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/ach tergronden/nederzettingen
NEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/ach tergronden/nederzettingenmonit or
 [22]
 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004
http://www.icj-cij.org/docket/ files/131/1677.pdf
  [23]
 EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EASTPEACE PROCESS14 MAY 2012
http://eu-un.europa.eu/article s/en/article_12170_en.htm

[24]

GLOBESDESPITE INTERNATIONAL CONDEMNATION, JERUSALEM’SDISTRICT PLANNING AND BUILDING COMMITTEE HASSUBMITTED A PLAN FOR 770 HOMES NEAR GILO24 JULY 2016

http://www.globes.co.il/en/ article.aspx?did=1001141456& from=iglobes

NU.NLISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN OOST JERUZALEM UIT27 APRIL 2015

http://www.nu.nl/buitenland/ 4038795/israel-breidt- nederzettingen-oost-jeruzalem- uit.html

HET PAROOLISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN OOST-JERUZALEM UIT27 APRIL 2015

http://www.parool.nl/ buitenland/israel-breidt- nederzettingen-oost-jeruzalem- uit~a3983790/

  [25]
 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca
  [26]
 ´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/ separation_barrier/map
  [27]
 RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUUR
http://www.rightsforum.org/ach tergronden/de-muur

[28]

 RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUUR
http://www.rightsforum.org/ach tergronden/de-muur

[29]

BTSELEM.ORGADMINISTRATIVE DETENTION

http://www.btselem.org/topic/a dministrative_detention

[30]

”In the West Bank, including East Jerusalem, Israeli forces committed unlawful killings of Palestinian civilians, including children, and detained thousands of Palestinians who protested against or otherwise opposed Israel’s continuing military occupation, holding hundreds in administrative detention. Torture and other ill-treatment remained rife and were committed with impunity. The authorities continued to promote illegal settlements in the West Bank, and severely restricted Palestinians’ freedom of movement, further tightening restrictions amid an escalation of violence from October, which included attacks on Israeli civilians by Palestinians and apparent extrajudicial executions by Israeli forces. Israeli settlers in the West Bank attacked Palestinians and their property with virtual impunity. The Gaza Strip remained under an Israeli military blockade that imposed collective punishment on its inhabitants. The authorities continued to demolish Palestinian homes in the West Bank and inside Israel, particularly in Bedouin villages in the Negev/Naqab region, forcibly evicting their residents. They also detained and deported thousands of African asylum-seekers, and imprisoned Israeli conscientious objectors.”

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL AND THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES2015/2016

https://www.amnesty.org/en/cou ntries/middle-east-and-north- africa/israel-and-occupied- palestinian-territories/ report-israel-and-occupied- palestinian-territories/

BTSELEM.ORGDEMOLITION FOR ALLEGED MILITARY PURPOSES

http://www.btselem.org/topic/r azing

STAAT VAN BELEGOVERZICHT MENSENRECHTENSCHENDINGENPALESTINA VAN JANUARI T/M JULI 2016
ZIE VOOR OUDERE LIJSTEN DE WEBSITE VAN STAAT VAN BELEG

http://staatvanbeleg.com/

OVERZICHT JULI 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_July2016.html

JUNI 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_June2016.html

MEI 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_May2016.html

APRIL 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_April2016.htm l

MAART 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_March2016.htm l

FEBRUARI 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ overview_by_cats_February2016. html

JANUARI 2016

http://staatvanbeleg.com/docs/ schendingen/overzicht_januari2 01601.html

[31]

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
  ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENTESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THEEUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THEONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART21 JUNE 2000
 http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2010/april/tradoc_ 146089.pdf

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!