De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezoek Jain Tempel Wilrijk 16/09/2014

Deze Jain tempel in Wilrijk is de enige op het vasteland en bezoekoord van vele Jains.

woensdag 26 maart 2014 18:12
Spread the love

Onder deskundige leiding van vaste tempelgidse Key
Minnebo met een kleine duiding/het bouwwerk/binnenzijde/de grote meditatiehal
van 1000m²

Het Jainisme is een Indische religie van zo’n 3000 jaar oud.

India: bevolking van ongeveer 1,2 miljard mensen met weinig
praktiserende Jaïns.

Er zijn verschillende strekkingen en deze tempel wordt
door allen gebruikt.

De basis van het Jainisme is het geloof in een
onsterfelijke ziel. “Ik ben een ziel en heb een lichaam” => geloof in
reïncarnatie. Je “hebt” 1000 levens.

Het doel is om niet meer terug te komen = de verlossing.
Je gaat naar een oord van gelukzaligheid buiten de tijd en de kosmos.

Elke ziel is verantwoordelijk voor de eigen daden en
handelingen = karma (oorzaak en gevolg ofte “het werk”)

Zowel goede als slechte daden laten gevolgen na.

Voor de leken zijn er geen geboden maar wel richtlijnen.

24 mensen zijn er in geslaagd te leren wat bevrijding is
= een “jina” = overwinnaar (vandaar de naam “jain”)

Het is een spirituele levensbeschouwing.

In de praktijk zoek je aansluiting bij mensen van
dezelfde gedachte.

Het allerbelangrijkste is respect voor het leven, de
kosmos is een levend wezen, geweldloosheid, het zijn allemaal vegetariërs, er
is een beperking van beroepen (bv geen landbouwer = dan kwets je eventueel de
levende organismen in de bodem, geen soldaat noch politieagent), Jains werken
meestal in intellectuele branches en edelsteenhandel.

In Antwerpen zijn er een 500-tal gezinnen (90 procent Jain
en 10 procent Hindoe). In India rond de 0.4 procent op de populatie edoch zijn
dit op een bevolking van 1.5 miljard mensen 6 miljoen. En 2 miljoen wonen
buiten India. In India zijn 80 procent van de mensen hindoe.

In hun visie zit: iemand bekeren is iemand geweld
aandoen.

De waarde van niet gehechtheid, voor monniken
bezitloosheid.

De leken bezien bezit als een resultaat van goed karma.

Jains dienen ¼ van het inkomen te sparen, ¼ te gebruiken
voor het huishouden, ¼ voor het werk en ¼ om weg te schenken. Ze geven
regelmatig geld aan hospitalen.

Het tempelcomplex: dit staat er voor de ongeveer 8 miljoen
Jaïns over de hele aarde.

Het gebouw bekeken a.d.h.v. de maquette: het is in Noord-Indische
stijl. Overal zijn er drempeltjes om de binnenruimtes te accentueren.

Hoe hoger de “opstap” hoe belangrijker de kamer die je
binnentreedt.

In het eetzaaltje zitten alle Jains op de grond.

Er mogen geen onedele metalen gebruikt worden. De
elektrische bedrading is uit koper en het beton is versterkt met glasvezel
i.p.v. staal.

Overal zijn de vloeren versierd met inlegwerk dat ter
plekke gemaakt en soms ingekleurd is.

Gesculpteerde deuren uit teak.

Buiten is alles in witte steen => wit is de kleur van
zuiverheid.

Alles is symboliek en heeft dus een betekenis.

Deze tempel is de enige op het vasteland.

De witte graniet kan als steensoort het beste tegen de
luchtvervuiling. Binnen is witte marmer gebruikt (zachter en gemakkelijker te
bewerken). Het marmer is afkomstig van Makrana zoals de Taj Mahal.

De bouw heeft geduurd van 1996 tot 2010.

Hoe hoger je de gevel bekijkt hoe meer detail je ontmoet.

Aan de zijkant zijn “wielen” bevestigd = een tempel is
een voertuig (voertuig van de geest).

Er is een zichtbare en een onzichtbare wereld.

In de nissen ontwaar je maskers, olifantjes, paardjes, menselijke
figuurtjes, 3 boeddha’s (de middelste is verlicht en de linker en rechter
hebben hun ziel bevrijd. Het zijn hemelwezens en géén goden! Worden als gevolg
niet aanbid maar dienen als rolmodel (archetypen-voorbeelden)

De wapperende vlaggen op de torens betekenen dat de
tempel in gebruik is.

De vergulde vaas op de koepel staat symbool voor de
onsterfelijke ziel.

Van de witte olifanten zijn de slagtanden deels
afgezaagd. Witte olifanten zijn albino olifanten en staan voor spirituele
kracht. De stompe slagtanden staan voor getemde olifanten.

De geschilderde leken-berijders weten zich gedragen door
spirituele kracht.

De tempel is nog niet volledig af.

De tempel mag niet bezocht worden door menstruerende
vrouwen maar dit is niet wegens “onreinheid” maar zij zien dat als een ziel die
niet verwerkelijkt wordt.

Alvorens de trap op te gaan kan men een gele stip tussen
de wenkbrauwen opbrengen (vnml uit saffraan)

In de gebedsruimte zit de 23ste Jina.

De opschriften zijn in het Gujarati wat afgeleid is van
het Sanskriet.

In de tempel is geen vaste dienst = ieder bepaalt zelf
wanneer ie komt en welk ritueel ie uitvoert.

De richtlijn is om minstens 48 minuten per dag te
mediteren.

Het denkvermogen dient om een bewuste ziel te kweken.

In het dagdagelijkse leven tonen Jains niet zichtbaar dat
ze Jain zijn.

Geluid (bv het luiden van de bel) staat voor het zuiveren
van de ruimte.

Een kaars staat als symbool voor verlichting (inzicht),
wierrook voor de zuivering van de ziel, zilver verwijst naar “spiegels” ofte “reflectie”
en naar de ruimte buiten de tijd.

Er zijn geen Jainscholen => zij dienen zich aan te
passen aan de “andersdenkenden”. Samenleven op een geweldloze manier.

Intellectuele ontwikkeling is zeer belangrijk. De meesten
gaan naar de universiteit.

Er is een strikte man-vrouw rolverdeling.

Bij de Jains bestaat geen kaste systeem.

Het huwelijk is een contract maar je bent volledig vrij
met wie je trouwt.

Edoch kiezen velen voor een gearrangeerd huwelijk.

Als voedsel gebruiken ze niets dat onder de grond groeit.

De gezinnen bestaan meestal uit 2, hoogstens 3 kinderen
en zelfdiscipline is heel belangrijk.

Een overledene wordt gecremeerd en de as wordt verstrooid
= ze hechten zich niet!

De “karma score” wordt continue bijgehouden.

Zij vasten 8 dagen per jaar (het vasten is dan 1 maaltijd
per dag)

Zij doen niet zelf aan politiek.

Elk wezen dat geweldloosheid op de eerste plaats stelt is
een jain.

Zelfdiscipline is zeer belangrijk.

Er zijn geen tantrische strekkingen.

Dat was weerom zeer leerrijk.

Je kan altijd vragen om een bezoek maar je kan enkel
binnen als groep en er is een wachttijd van 6 maanden. Bij het bezoek dien je
je aan de etiquette te houden wat her en der uithangt = bv dames mogen geen
blote knieën tonen, de armen dienen bedekt te zijn en je dient meestal op
kousenvoeten rond te lopen (er is vloerverwarming)

Niet veel info te vinden maar bv op: https://www.facebook.com/pages/Jain-Cultural-Center-AntwerpJCCA/203998492984548

take down
the paywall
steun ons nu!