De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezoek aan SEEN

Bezoek aan SEEN

donderdag 26 december 2013 19:44
Spread the love

Vandaag bezoek gebracht aan de SEEN ( Société d’Explotation des Eaux du Niger) , een project van waterzuivering, waarbij water uit de Niger wordt gezuiverd en gedistribueerd rond Niamey en op deze manier toegankelijk wordt voor iedereen. De mensen die het iets beter hebben kunnen een aansluiting en waterteller gratis laten installeren , een actie van de SEEN die loopt tot 2014 om velen de kans te geven drinkbaar water te hebben thuis. Op andere plaatsen worden fonteinen voorzien waar de armsten per eenheid kunnen kopen aan een heel lage prijs. Waren onder de indruk van de inspanningen die geleverd worden van de SEEN ! Proficiat.
Rudy heeft zich volledig kunnen uitleven om de technische mensen uitleg te geven en te ondersteunen betreft het preventief onderhoud in hun machinepark.

Groetjes van ons allen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!