De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Bezoek aan Cuba was geen plezierreis!’

‘Bezoek aan Cuba was geen plezierreis!’

vrijdag 19 juni 2015 14:37
Spread the love
Koen Vanbrabandt maakt balans reis AC

In mei bezocht een delegatie van de Algemene Centrale-ABVV Cuba. Vakantie? Daar keren we later wel eens voor terug. Een werkbezoek aan de Cubaanse bouwvakbond SNTC, werfbezoeken en een indrukwekkende 1 mei-optocht stonden op het programma. Koen Vanbrabandt, coördinator Internationale Dienst van de Algemene Centrale-ABVV maakt de balans op.

Tijdens het bezoek vernamen we dat er in de media aanvallen werden gelanceerd op de aanwezigheid van onze collega’s van de Waalse metaalvakbond die ook in Cuba waren. Het was duidelijk een beschadigingsoperatie. Niet toevallig rond 1 mei en na de vakbondsacties van de voorbije maanden. Toch hebben we niets te verbergen. We bezochten vijf bedrijven, overlegden met de lokale afdelingen Havana en Cienfuegos en namen deel aan een internationaal seminarie met vakbondsdelegaties uit 23 landen over het zware beroep bouwvakker en over het belang van internationale syndicale netwerken.

We maakten een evaluatie van ons huidig samenwerkingsprogramma waarmee de Cubaanse bouwvakbond SNTC op 3 jaar tijd 1750 militanten en 6400 arbeiders vorming zal geven over de nieuwe arbeidswet, veiligheid en gezondheid en de uitbetaling van de lonen.

Uiteraard stonden we ook stil bij de politieke en economische evolutie: hoe positioneert de vakbond zich binnen de veranderende economie? Wat zijn de uitdagingen voor de nieuwe zelfstandige werknemers? Welke invloed zal de opening met de VS teweegbrengen? Voer voor lange en rijke discussies, met een open geest. In ieder geval hebben er de voorbije maanden historische gebeurtenissen plaatsgevonden: de vrijlating van de Cuban 5 en de VS die moeten toegeven dat hun buitenlands beleid ten aanzien van Cuba van de voorbije 50 jaar niet werkte.

Is alles rozengeur en maneschijn in Cuba? Neen, de Cubaanse economie lijdt onder de internationale economische problemen en het leven in het ontwikkelingsland is allerminst makkelijk. De armoede herverdelen is alleszins geen goede zaak. Cuba voert broodnodige maatregelen in om haar economie aan te passen. Die maatregelen kennen voorlopig een matig succes. Er zijn nog vele sociale correcties en de uitbouw van een efficiënte en rechtvaardige fiscaliteit nodig.

Onze Cubaanse vakbondskameraden vroegen ons om verder te werken aan de internationale solidariteit én om hen te ondersteunen in hun strijd tegen de Amerikaanse blokkade. Benieuwd of de Belgische media dat ook berichten.

03 juni 2015 
Auteur: Koen Vanbrabandt 
Contact: Anke.Leflere@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!