De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezetting dak bouwbedrijf De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties/Adhesiebetuiging

Bezetting dak bouwbedrijf De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties/Adhesiebetuiging

zondag 20 december 2015 18:09
Spread the love

BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGEAAN DEPORTATIES/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/bezetting-dak-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportatiesadhesiebetuiging/

Op donderdag 18 december heeft de anti racistische organisatieAAGU [Anarchistische Anti Deportatiegroep Utrecht] het dak vanbouwbedrijf De Vries en Verburg bezet. [1]Deze actie vormt onderdeel [want de strijd gaat door!] van de campagnevan AAGU tegen de bouw van gezinsgevangenis Kamp Zeist. [2]
Bouwbedrijf de Vries en Verburg is de bouwer van deze gezinsgevangenis,officieel genoemd ”Gesloten Gezinsvoorziening” [3]
GESLOTEN GEZINVOORZIENING EUPHEMISME VOORGEVANGENIS
 Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheidslapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [4]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [5]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil aanvult met  schrikdraad en bewegingssensoren. [6]
Dat is duidelijk een gevangenis, hoe het ook wordt voorgespiegeld.En bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
Erger nog dan die detentiesituatie is natuurlijk de uitzetting,op korte termijn [7], naar oorlog, vervolging,uizichtloosheid.Precies waarvoor deze vluchtelingen nu gevlucht zijn.Dit kan fatale gevolgen hebben, zoals in het geval van deAfghaanse vluchteling, die na uitzetting naar Afghanistanwerd gedood. [8]
En daaraan werkt De Vries en Verburg willens en wetens aan mee,door bouwer te zijn van deze gevangenisconstructie!Des te verbijsterender, omdat dit bedrijf zich beroept opzijn ”christelijke” principes [9], terwijl hun handelwijze preciestegengesteld is!

ACTIES
Op talloze manieren is De Vries en Verburg erop gewezen, dat zij doordeze bouw medeplichtig zijn aan het opsluiten van hen, wier enige”misdaad” is, te zijn gevlucht voor oorlog,vervolging, uitzichtloosheid.Dat zij zich medeplichtig maken aan de deportatie van vluchtelingennaar oorlog,vervolging, uitzichtloosheid.Er is een demonstratie gehouden bij de Vries en Verburg [10], het bouwverkeer van de gezinsgevangenis is voor een dag geblokkeerd, erwas een digitale schrijfactie op 10 december, de  Internationale Dag van deRechten van de Mens. [11]Schrijfster dezes heeft De Vries en Verburg drie keer aangeschreven[12], zoals ook anderen hebben gedaan.
Allemaal aan dovemansoren gericht!

BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
Omdat het bedrijf doorgaat op de ingeslagen weg en op geen enkelebrief en/of actie reageert, heeft de AAGU besloten tot deze dak bezetting om opnieuw de Vries en Verburg te confronteren met hunmedeplichtigheid aan het misdadige asielbeleid. [12]
Het was een zeer geslaagde actie, die ik graag heb ondersteund met een adhesiebetuiging.Zie direct hieronder de adhesiebetuiging, geplaatst op Indymedia.nlZie onder het notenapparaat de actieverklaring van AAGU.
SAY IT LOUD!SAY IT CLEAR!REFUGEES ARE WELCOME HERE!
Astrid Essed

INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
https://www.indymedia.nl/node/31038

https://www.indymedia.nl/node/31043
https://www.indymedia.nl/node/31043#comment-18324

Adhesiebetuiging/De Vries en Verburg medeplichtig aandeportaties

ADHESIEBETUIGING BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF
DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES
GEZINNENLangs deze weg van harte mijn adhesie betuigd met de dappere
bezetting van bouwbedrijf De Vries en Verburg, bouwer van de
Gesloten Gezinslocatie oftewel de gezinsgevangenis op het
terrein van Kamp Zeist.Deze ”Gesloten Gezinslocatie”, die volgens een propagandafilmpje
van de Overheid ”kindvriendelijk” is, is dat absoluut niet! [1]
De tekeningen zien er wervend uit, groen, kinderspeelplaats, sportcomplex [2],
maar er staat wel een metershoog hek, met schrikdraad, eromheen. [3]
Trouwens, al zaten die gezinnen in een paleis, als je dat niet mag verlaten,
is en blijft het een gevangenis.
Zo ook met de door De Vries en Verburg te bouwen onderkomens.
Dat is verre van ”kindvriendelijk”
Maar er is meer en nog ernstiger.
Deze gezinnen, die maximaal twee weken [althans, dat is het streven],
in die gezinsgevangenis blijven [4], worden gedeporteerd naar oorlog/
vervolging/ uitzichtloosheid.
En daar werkt de Vries en Verburg aan mee!Daarbij beroept het bedrijf zich-ten onrechte- op haar
”christelijke” beginselen. [5]
Niets is minder waar!Want christelijke beginselen staan voor humaniteit, naastenliefde,
solidariteit.Dit bedrijf werkt mee aan de opsluiting van mensen, wiens enige
”misdaad” is te zijn gevlucht voor oorlog en uitzichtloosheid, met
in het nabije verlengde deportatie naar diezelfde oorlog en onzekerheid
waar ze vandaan gekomen zijn!Dit bedrijf is een aantal keren door mij aangeschreven [6], er is
een demonstratie tegen de praktijken van dit bedrijf geweest [7]
op de Internationale Dag van de Mensenrechten een digitale
actie [8]
Allemaal aan dovemansoren gericht.Vandaar deze succesvolle dak bezetting.PROFICIAT!We blijven zit bedrijf bestoken!
Volgende week komt er nog een brief van mij aan hen.Laten we ze blijven aanklagen als een bedrijf, dat meewerkt
aan en verdient aan het opsluiten en deporteren van vluchtelingen
gezinnen!Zodat zij niet kunnen zeggen:Wir haben es nicht gewusst!Astrid Essed[1]https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvr…[2]http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-a…[3]http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html[4]http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx[5]http://www.burglandcharitas.nl/wie-zijn-wij/visie-en-missie[6]http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-a…http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van…http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-…[7]http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html[8]https://no-border.nl/digitale-actiedag-tegen-gezinsgevangenis-kamp-zeist…
NOTEN
NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS 
https://www.indymedia.nl/node/31038

WWW.AAGU.NLOCCUPATION OF ROOF CONSTRUCTION COMPANY DE VRIES& VERBURG IN PROTEST AGAINST CONSTRUCTION OFFAMILY PRISON

http://www.aagu.nl/2015/dak-DV&V.html#roof

[2]

WWW.AAGU.NLBOUWBEDRIJD DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE GEZINSGEVANGENISKAMP ZEIST BOUWEN

http://aagu.nl/2015/De_Vries_Verburg_bouwt_gezinsgevangenis.html

WWW.AAGU.NLVERKLARING TEGEN BOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENING

http://www.aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html

[3]

GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST

http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx

[4]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[5]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[6]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENISKAMP ZEIST
 http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

[7]

”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”  DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST http://www.dji.nl/Organisatie/ Locaties/Detentiecentra-en- uitzetcentra/GGV-Zeist/

[8]

VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
    http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[9]
De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’. BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE
  http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

[10]

WWW.AAGU.NLLAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html

INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL
  https://www.indymedia.nl/node/30728

WWW.NOBORDER.NLONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS DE VRIES EN VERBURG
https://no-border.nl/10-december-online-actie-tegen-bouwer-van-vluchtelingengezinsgevangenis-de-vries-en-verburg/

[11]

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
  http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/
   GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015
  http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[12]

INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS 
https://www.indymedia.nl/node/31038

ADHESIEBETUIGING BEZETTING BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGDD 18 DECEMBER 2015INDYMEDIA.NL
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
LINK

https://www.indymedia.nl/node/31038

TEKST

Activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht houden sinds 7 uur vanochtend het dak bezet van bouwbedrijf De Vries & Verburg in Stolwijk (Het Vaartland 8-10). Aan de gevel is een groot spandoek (“De Vries en Verburg, Bloedgeld, Kampzeist.nl”) opgehangen, dat goed zichtbaar is vanaf de naastgelegen N207. De actie is een protest tegen de bouw door het bedrijf van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg en vindt plaats in het kader van de Internationale Actiedag voor de rechten van Migranten en Vluchtelingen.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment gebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als ‘kindvriendelijk’, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Vorige week donderdag zijn ze van alle kanten digitaal benaderd met wederom de oproep om te stoppen met de bouw, maar ook toen kwam er geen enkele reactie. Met deze actie ontmaskeren we het sociale en duurzame imago van het bedrijf en tonen de ware, slechts op winst gerichte aard aan de vele voorbijgangers.”

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen. De internationale actiedag vandaag benadrukt dat ieder mens het recht moet hebben op vrijheid van beweging en dat geen mens illegaal is.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!