De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BezetLaMonnaieOccupée

Bezet La Monnaie Occupée: de bezetting is voorbij, het forum gaat door!

Op zondag 18 april hebben leden van het collectief dat de Koninklijke Muntschouwburg bezet, een actie van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid gevoerd om de bezetting te kunnen voortzetten ondanks het mislukken van de onderhandelingen met de directie. Na de tussenkomst van de politie en nieuwe onderhandelingen met de directie, slaagde het collectief erin om het publieke forum te behouden, en ze kreeg ook de belofte voor een afspraak met de bevoegde ministers van de federale regering.

dinsdag 20 april 2021 16:44
Spread the love

Op zondag 18 april, na twee weken van bezetting, dagelijkse politieke en artistieke fora en na de weigering van een verlenging van de acties door de directie, werd het collectief Bezet La Monnaie Occupée gevraagd om de Munt te verlaten en een einde te maken aan de acties.

Gezien het publieke succes van de fora aan de ene kant en de doofheid van de regering voor de culturele sector langs de andere kant, zoals trouwens bevestigd werd door de laatste beslissingen van het Overlegcomité, besloot het collectief tot een actie van burgerlijke, artistieke en vreedzame ongehoorzaamheid. Om 19.00 uur, aan het eind van een feestelijke slotceremonie, besloten tien leden van het collectief om in het gebouw te blijven. Enkele ogenblikken later verschenen drie van hen, gekleed in overlevingsdekens en vogelmaskers, voor de ramen van de Munt. Zij ontvouwden spandoeken met de tekst: “Vrije vogels vliegen, of ze sterven”.

Voor de hoofdingang van de Munt gingen leden van het collectief, vergezeld van het publiek, spontaan op de grond zitten en scandeerden “Bezet de Munt!”. De politie kwam via de artiesteningang het gebouw binnen en controleerde de leden van het collectief, die zich niet verzetten. Vervolgens werd het collectief uit het gebouw begeleid en onder applaus van een honderdtal mensen vrijgelaten.

Rond 20.30 uur arriveerde de Directeur Personeelszaken van de Munt, Eddy Ballaux, om met spoed opnieuw te onderhandelen. Dit gesprek vond plaats met drie leden van het collectief, achter een cordon van politieagenten. Buiten begon de menigte, met respect voor de sanitaire regels, een solidaire, spontane, muzikale sit-in waarbij de eisen van het collectief in herinnering werden gebracht.

Uiteindelijk kon het collectief om 21.30 uur het resultaat van de onderhandelingen bekendmaken:

  • Een belofte voor een afspraak met de federale ministers Alexander De Croo, Sophie Wilmès en Frank Vandenbroucke.

  • Het collectief en de Munt hebben een brief geschreven aan de regering met het oog op het volgende Overlegcomité, om de solidariteit van de culturele sector te benadrukken en de aandacht te vestigen op de onzekerheid van haar werknemers en studenten. Deze brief zal mede ondertekend worden door andere organisaties die de protestbewegingen vertegenwoordigen.

  • Het politieke en artistieke publieke forum op het Muntplein blijft behouden.

Na deze aankondigingen, toen de avondklok naderde, werd de menigte verzocht naar huis te gaan.

Het collectief is verheugd dat deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, zorgvuldig overwogen, vreedzaam en zonder confrontatie met de politie is verlopen.

We ontmoeten elkaar opnieuw voor een publiek forum,  dinsdag om 17.00 uur op het plein.

Wij zijn zichtbaar!

Wij zijn verenigd!

Wij buigen niet!

BezetLaMonnaieOccupée

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!