De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bewoners worden verwend en nieuwe skatetoestellen Entrepot
Brugge, Groen, Schepen Franky Demon, Entrepot -

Bewoners worden verwend en nieuwe skatetoestellen Entrepot

zaterdag 10 december 2011 11:09
Spread the love

Groenschepen Franky Demon (CD&V) keurde samen met burgemeester en schepenen zopas de inrichting van het speelplein in de Emile en Dora Rommelaerestraat goed.  “Naast de inrichting van het speelpleintje in de Jules van Praetstraat, dat zich richt naar de allerkleinsten, komt nu ook het speelplein aan de Emile en Dora Rommelaerestraat,voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, aan de beurt”, legt schepen Demon uit.  “Het ontwerp is opgemaakt na diverse inspraak- en terugkoppelingsmomenten met de buurt.  De ruimte tussen de appartementsgebouwen krijgt structuur door de inplanting van lage slingerende groenmassieven. Door de slingers op de bestaande speelheuvels te leggen vergroten we de geborgenheid op het plein en wordt het zicht onttrokken aan de toekomstige aanpalende verkaveling.  Voor de kinderen wordt een lage klimconstructie voorzien op de bestaande speelheuvel.  Palend aan de Emile en Dora Rommelaerestraat wordt een schommel en een korfschommel geplaatst. Omdat kinderen tussen 6 en 12 jaar vaak vergezeld zijn van ouders en kleuters voorzien we ook een minimale inrichting met een glijbaantje en een paar zandspelen in de zandbak onderaan de speelheuvel. Voor de ouders zijn zitplaatsen voorzien. Op vraag van enkele bewoners van de appartementsgebouwen leggen we 1 petanqueplein aan tegenaan de Emile en Dora Rommelaerestraat.  In en rond de speelruimte gaan we 14 bomen aanplanten.  Een aantal haagjes zorgen voor een barrière tussen de spelende kinderen en het verkeer.  Maandag 12 december start de firma bvba Tuinen en Parken Demuynck met de werken.  Deze zullen 54.108,42 euro bedragen”, besluit Demon.

————

Opgefrist speelplein in Paul Devauxtraat = een cocktail van groen en speelprikkels

Groenschepen Franky Demon (CD&V) gaf in het schepencollege zopas ook het startschot voor de aanleg van het speelplein in de Paul Devauxstraat in Sint-Jozef.  “Zowel kinderen als ouderen zullen er hun gading vinden”, oppert de schepen.  “Het ontwerp werd na verschillende inspraak- en terugkoppelingsmomenten door de groendienst opgemaakt.  Centraal op het speelplein komt er een betonnen constructie.  Deze betonnen bak vullen we deels op met teelaarde, gemengd met dolomietstenen.   Deze bodem ervan zullen we inzaaien met kruiden en vaste planten. Ongeveer in het midden leggen we een heuvel aan van opeengestapelde korstplaten in blauwe hardsteen. Rond de heuvel worden inheemse bomen aangeplant die van nature thuis horen op arme kalkachtige grond. De beplanting beantwoordt aan de principes van het harmonisch park- en groenbeheer. Verspreid in de beplanting zullen boomstammen liggen.  Tegen de betonnen bak zullen we een zandvlakte en een dolomietpleintje aanleggen. In het zand komt er een groot speeltoestel.  Op het pleintje zelf zullen de omwonenden petanque kunnen spelen, zonder dat het pleintje een statuut krijgt van een professioneel petanqueplein. De betonnen bak beschikt ook over een aantal elementen waarop bezoekers zullen kunnen zitten, zowel aan de kant van het speeltoestel als aan het pleintje. Aan de voorkant van het speelplein wordt een betonnen bank voorzien alsook een vuilnisbak.  In het gazon plaatst de groendienst ook nog een dubbele schommel.  Aan de twee zijdes van het speelplein voorzien we een gemengde beplanting van struiken en vaste planten met de nadruk op bloemen. Achteraan voorzien we struiken.  Op het speelplein brengen we ook verlichtingspalen aan.  De firma Vandeputte zal de klus klaren tegen de som van 48.418,23 euro.  De werken gaan van start in het voorjaar van 2012”, besluit Demon.

————

Nieuwe skatetoestellen voor skatepark Entrepot

Zopas keurde groenschepen Franky Demon (CD&V) in het schepencollege de uitbreiding van het skatepark aan het Entrepot goed.  “Momenteel bestaat het skatepark uit een verzameling van skatetoestellen op een ondergrond van asfaltverharding.  Uitbreiding drong zich op”, aldus Demon.  “In nauw overleg met de werkgroep skate werd een schets opgemaakt met aanduiding en locatie van de gewenste skatetoestellen.  Verschillende firma’s werden aangeschreven met de vraag om 7 skatetoestellen te leveren en te plaatsen die voldoen aan de strengste veiligheids- en constructienormen.  Het gaat om aanbouwconstructies en losstaande skatetoestellen zoals pyramids, coopings, quarters, een wallride, een bank-to-bank en diverse platformen.  Voor de ondergrond wordt gekozen voor gepolierd en met de hand gesculpteerd spuitbeton.”  100.000 euro trekt het stadsbestuur uit voor de uitbreiding.  “Het blijft echter wachten tot in de lente vooraleer er kan gestart worden met de betonnering van de skatetoestellen.  De Izegemse firma Olivier Construct zal de klus klaren.  “Ik kijk alvast uit naar de eerste jump op de nieuwe bowl-miniramp”, besluit schepen Demon

take down
the paywall
steun ons nu!