De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afgedekte toxische grond of slib met HDPE-folie vlakbij 3M
Grondrecht

‘Bewoners Zwijndrecht en Linkeroever eisen parlementaire onderzoekscommissie’

vrijdag 11 juni 2021 11:32
Spread the love

Grondrecht is een collectief van uiterst bezorgde en teleurgestelde burgers, die eisen dat er klaarheid komt over de effecten van de PFOS-vervuiling op hun leefomgeving, hun gezondheid en die van hun kinderen en kleinkinderen. Een parlementaire onderzoekscommissie is een eerste stap in het aanpakken van die problematiek.

Grondrecht wil dat binnen deze parlementaire onderzoekscommissie:

  • Onafhankelijk wordt nagegaan hoe groot de vervuiling is, en welke risico’s daaraan verbonden zijn voor de mens en het milieu.
  • Onafhankelijk wordt onderzocht wie daarvoor verantwoordelijk is, en dat de verantwoordelijke opdraait voor de kost van sanering of vergoeding van de schade.
  • Onafhankelijk wordt onderzocht wanneer welke politieke organen op de hoogte waren van de vervuiling, en wordt nagegaan hoe het komt dat ze daarmee niet aan de slag zijn gegaan.
  • Onafhankelijk wordt nagegaan hoe de vergunningen voor 3M en Lantis tot stand zijn gekomen, inclusief de normen waarop de vergunningen zijn gebaseerd.
  • Onafhankelijk wordt onderzocht welke informatie op welk moment bekend was bij 3M en bij Lantis, en hoe zij daarmee zijn omgegaan, gelet op de meldingsplicht inzake milieu.

Grondrecht hoopt daarnaast dat, zolang de onderzoekscommissie niet actief is, andere politieke niveaus maatregelen nemen om de gezondheid van de inwoners van Zwijndrecht, Antwerpen en omstreken te garanderen. Het collectief verwacht:

  • Heldere communicatie en duidelijke maatregelen om de schade aan het milieu en de risico’s voor de volksgezondheid vanaf heden te beperken.
  • Een kritische doorlichting van de werken die in het kader van de Oosterweelverbinding zullen doorgaan in zwaar vervuild gebied.
  • Verhoogde controle op de werkzaamheden van 3M, en gelijkaardige bedrijven in de haven.

Het is onmogelijk om dit onrecht meteen recht te zetten, maar het is wél mogelijk om vanaf nu de juiste beslissingen te nemen en de gezondheid van de bevolking boven economische en politieke belangen te plaatsen. De leden van Grondrecht rekenen erop dat hun vertegenwoordigers de juiste keuze maken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!