De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BEWEGINGSPUNT HERENT looft jongeren voor hun begrip tijdens corona

donderdag 3 maart 2022 10:56
Spread the love

Dat er tijdens de coronacrisis generatieconflicten de kop opstaken, staat buiten kijf. De lockdown en andere maatregelen beperkten jongeren in hun bewegingsvrijheid, wat grote gevolgen had voor hun studies en hun vrije tijd. Wij begrijpen dat die beperking dikwijls traumatische gevolgen had.

Door de pandemie kregen de dromen van onze oudste inwoners voor hun laatste gezonde levensjaren plotseling een andere wending. Ouderen in rusthuizen werden als het ware opgesloten en degenen die aan het virus bezweken, kregen geen menswaardig afscheid. Beweging.net is een volwassenenorganisatie, maar ze richt haar blik ook op de jongeren en dankt hen voor de verantwoordelijke manier waarop zij de crisis doorstonden. We beseffen dat dankzij hen vele levens van vaak oudere mensen gered werden en Bewegingspunt Herent wil hiervoor zijn waardering uitdrukken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!