De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beweging voor een strijdbare en politiek onafhankelijke opstelling van de Christelijke Arbeidersbeweging

Beweging voor een strijdbare en politiek onafhankelijke opstelling van de Christelijke Arbeidersbeweging

donderdag 24 april 2014 15:06
Spread the love

Verklaring
n.a.v. de verkiezingen van 25 mei 2014

Met
een doordachte keuze ‘links’ versterken

In het verleden
hebben we als Beweging meestal een uitspraak gedaan over het belang
van een goede keuze, zonder daarom op te roepen voor één bepaalde
partij te stemmen. Het was dikwijls vooral een negatief stemadvies op
welke partij zeker niet te stemmen en dan een oproep om voor goede
‘linkse’ kandidaten op andere democratische lijsten te stemmen.
Als Beweging blijven wij pleiten voor een politiek onafhankelijke
opstelling van de christelijke arbeidersbeweging. Op die manier kan
de christelijke arbeidersbeweging, met de vakbond als motor, een
belangrijke rol spelen in de opbouw van een politieke ‘tegenbeweging’
die al dan niet verbonden is met bestaande of nieuwe politieke
partijen. Maar dit is werk voor de toekomst.

In de aanloop
naar de komende verkiezingen is duidelijk geworden dat de
tegenstelling tussen rechts en links hoog op de agenda staat. Binnen
de christelijke arbeidersbeweging zijn er heel wat mensen die met hun
stem links willen versterken maar zich niet willen beperken tot
‘linkse’ mensen op democratische lijsten. Zij
willen een stevige stem in de politiek die ingaat tegen het
overheersende neoliberale discours van de competitiviteit en het
daarmee verbonden ‘noodzakelijke’ besparingsbeleid. Er is
dringend nood aan ideeën en woordvoerders die tegen die stroom in
durven roeien en resoluut kiezen voor een sterk sociaal beleid dat de
welvaart rechtvaardig verdeelt. Daarom stellen zij
de vraag welke partij nú het meest linkse programma heeft en de
grootste garantie biedt dit programma niet te verloochenen.

Met Beweging
voelen wij ons in dat verband de laatste jaren steeds meer
gecharmeerd door het optreden van de PVDA. Bovendien vinden wij dat
het programma van de PVDA van alle linkse partijen het dichtst
aansluit bij de standpunten van het ACV en de fundamentele
doelstellingen van het ACW.

Peter
Mertens, Dirk Van Duppen en andere leden van de PVDA waren in de
voorbije jaren vaak te gast op info-avonden en debatten ingericht
door organisaties van de christelijke arbeidersbeweging. Zonder het
daarom op alle punten met hun analyses eens te zijn, hebben talrijke
aanwezigen op deze activiteiten gemerkt dat de PVDA geëvolueerd is
naar een open, radicaal linkse partij. Vele militanten hebben zich de
voorbije jaren gesteund gevoeld door de PVDA, zowel in hun
standpunten als in hun acties. Daarom verbaast het ons niet dat
tientallen militanten uit de christelijke arbeidersbeweging kandidaat
zijn op de lijsten van de PVDA.

Bij sociale
conflicten is de PVDA vaak de enige partij die op het terrein
aanwezig is. Tien jaar geleden al startte Dirk Van Duppen, in
samenwerking met de KWB en de CM, de kiwicampagne voor een goedkoper
geneesmiddelenbeleid. De studiedienst van de PVDA is op enkele jaren
tijd uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron voor kritische
analyses over fiscaliteit, sociale zekerheid, energie, arbeidsmarkt-
en loonbeleid. Het boek van Peter Mertens over de financiële crisis
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kritische houding
binnen de christelijke arbeidersbeweging tegenover het
neoliberalisme. Met zijn campagne voor een miljonairstaks en het
recente boek over ‘Belastingparadijs België’, betekent de PVDA
een belangrijke steun voor de ACV-campagne voor een
vermogensbelasting.

Bovendien
heeft de PVDA voor deze verkiezingen haar lijsten open gesteld voor
onafhankelijke kandidaten, syndicalisten en milieubewuste militanten
en leden van de Kommunistische partij en de Trotskistische beweging.
Op die manier heeft de PVDA er voor gezorgd dat radicaal links kan
wegen op de andere linkse partijen zoals Groen, SP.a en de
ACW-kandidaten op de CD&V om zich consequenter te verzetten tegen
het neoliberalisme in al zijn vormen. Als enige partij profileert
zij zich ook consequent als een nationale partij die eenzelfde
programma verdedigt in gans België en die alle communautaire
kwesties ondergeschikt maakt aan een sociaaleconomisch beleid dat
gericht is op meer rechtvaardigheid en gelijkheid, ongeacht de taal,
de overtuiging, de afkomst of herkomst.

Wij zijn er
van overtuigd dat met verkozenen van de PVDA, de stem van de
werknemers en de werklozen, van de zieken en gepensioneerden en van
de organisaties die hun belangen behartigen zoals de vakbonden en de
ziekenfondsen, krachtiger zal klinken. Wij zijn er van overtuigd dat
verkozenen van de PVDA in de verschillende parlementen van ons land
een frisse wind kunnen doen waaien. Dat zal ook het democratisch
debat verrijken.

take down
the paywall
steun ons nu!