De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beweging.net-mandatarissen stemmen braaf mee

Beweging.net-mandatarissen stemmen braaf mee

dinsdag 21 februari 2017 21:14
Spread the loveOnderschrift

In het opiniestuk “Altijd braaf meestemmen “( De Morgen  21/02) bewondert Matthias Somers de moed van Nahima Lanjri (CD&V) omdat zij er tenminste voor uit komt dat ze haar hart niet kon of mocht volgen bij de stemming over de vreemdelingenwet. Deze politica, die ik zeer waardeer voor haar parlementair werk, legt de vinger op de wonde. De verkozenen des volks zeker wanneer ze tot een meerderheid behoren worden geacht te stemmen volgens de tucht die in de meerderheid heerst. Daarenboven gaat het hier om een verkozene die gemandateerd is binnen de christelijke arbeidersbeweging, Beweging.net. Deze mandatarissen hebben het al moeilijk om binnen de christendemocratie op te boksen tegen de behoudende krachten binnen de partij en daarbovenop moeten ze ook de deportatiewet , die indruist tegen elke medemenselijkheid, goedkeuren. Weer wordt hier aangetoond dat de linker vleugel van de CD&V binnen de rechtse coalitie monddood gemaakt wordt. Hoe lang nog?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!