De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BEWEGING.NET en de christendemocratie

BEWEGING.NET en de christendemocratie

maandag 3 juni 2019 23:00
Spread the love

Zelf beschouw ik me als een product van de christelijke arbeidersbeweging. Actief lid bij de KWB, lid van de CM, militant binnen het ACV en actief binnen Beweging.net zowat de politieke vertaling van de beweging. Ik las Het Volk tot op het moment dat deze door anderen werd opgekocht en teniet gedaan. Daarbij nog een paar kerkelijke engagementen en de cirkel is rond.

Als 66 jarige heb ik zeker nog de verzuiling in al zijn facetten meegemaakt. Het werkvolk groeide op , van de wieg tot het graf, binnen de verzuiling. Er waren katholieke fanfares en socialistische turnbonden ook het verenigingsleven was gebaseerd op de zuilen.

Gelukkig kwam er de secularisatie en de ontzuiling . Vele christenen zullen dat niet graag horen, maar wat heb je aan sociaal verplichte christenen?

Vandaag zien we dat de zuilpartijen in Vlaanderen nog goed zijn voor 25 % van de stemmen . Niet zo lang geleden haalden ze samen ruim 60 % van het electoraad binnen.

De christelijke en socialistische sociale organisaties brachten stemmen aan voor respectievelijk de CVP en de BSP. Deze partijen zorgden dan voor beleid op mensenmaat.

Deze partijen zijn zich omwille  van de macht steeds meer gaan gedragen als gewone politieke organisaties. Christendemocraten sloten een kartel met nationalisten en de socialisten bewandelden de derde weg van Blair. Toen is de aftakeling begonnen.

Vandaag hebben we mensen nodig die verder zien dan hun zuil. Christenen en socialisten hebben mekaar nodig maar zien dat niet vertaald op het partijpolitieke vlak. Moeten alle organisaties die in de verschillende arbeidersbewegingen ontstaan zijn verdwijnen of fusioneren? NEEN want het is een stuk van hun geschiedenis en de manier waarop ze  kijken naar de maatschappij. Ze moeten wel de handen in elkaar slaan en samenwerken naar een solidair maatschappij model.

Op politiek vak zijn er twee partijen die dat begrepen hebben nl GROEN en de PVDA. Vooral de PVDA is daar sterk in door syndicalisten van ACV en ABVV broederlijk samen op hun lijsten te plaatsen. De CD&V gaat vandaag in tegenovergestelde richting . Mensen die traditioneel voor de orangepartij stemden omwille van de zuil haakten af niet uit ontrouw maar omdat Wouter Beke het neoliberalisme en het nationalisme omarmde. Dat het extreem nationalisme zou gegroeid zijn door de uitspraken van Leemans , zoals Schoupe en anderen beweren , is er helemaal over , het beleid tegen de gewone man is de oorzaak, gelukkig was er nog de PVDA of extreem rechts haalde nog 5% meer

Geen copyrightvermelding

take down
the paywall
steun ons nu!