De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betrouwbare info in strijd tegen vaccin-twijfel
Opinie - Christelijke Mutualiteit

Betrouwbare info in strijd tegen vaccin-twijfel

Een Belg op de vijf twijfelt aan de veiligheid van vaccins, blijkt uit wereldwijd onderzoek van de Britse medische ngo Wellcome. Hoewel de vaccinatiegraad in ons land nog altijd hoog is, duiken er steeds vaker kritische stemmen op. Om te voorkomen dat mensen hun vertrouwen in vaccinatieveiligheid verliezen, start CM Gezondheidsfonds met een grote informatiecampagne. ‘Door je te laten vaccineren doe je niet alleen jezelf een cadeau, maar ook alle mensen rondom jou’, zegt CM-gezondheidsexperte Joyce Braem.

dinsdag 24 november 2020 14:15
Spread the love

 

Het aangekondigde vaccin tegen COVID-19 doet het debat over zin en onzin van vaccineren in alle hevigheid oplaaien. De cijfers zijn allerminst geruststellend. Volgens de meest recente gezondheidsenquête van wetenschappelijk instituut Sciensano toont slechts de helft van de Belgen zich bereid om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. 33 procent twijfelt. 17 procent is het niet van plan. Nu mag de enquête wel dateren van voor de hoopvolle testresultaten van enkele vaccins, er is duidelijk nog een lange weg te gaan.

‘Correcte informatie zal hoe dan ook de sleutel zijn om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren’, weet Joyce Braem. ‘Over vaccins, niet alleen over dat tegen COVID-19, doen heel wat misverstanden de ronde. Soms gaat het ronduit om fake news. Die berichten ondermijnen het vertrouwen van de mensen in vaccinatiecampagnes. De enige manier om valse geruchten tegen te gaan, is ze op alle mogelijke manieren te blijven weerleggen met correcte en wetenschappelijke informatie.’

Dat is ook in ons land nodig, toonde een wereldwijde studie van Wellcome in 2019, een jaar voor de coronacrisis. Wellcome is een Britse ngo die onderzoek doet naar de houding van de bevolking tegenover wetenschap en gezondheid. 21 procent van de Belgen gaf in het onderzoek aan te twijfelen over de veiligheid van vaccins. Daarmee scoort ons land slechter dan het gemiddelde.

‘Nochtans mogen we er absoluut op vertrouwen dat vaccinatie veilig is’, gaat Joyce Braem verder. ‘Vaccins moeten, net als geneesmiddelen trouwens, aan enorm strenge eisen voldoen voor ze op de markt mogen komen. Bij de toediening ervan kunnen milde bijwerkingen optreden, maar die wegen niet op tegen de bescherming die ze bieden tegen ernstige ziektes zoals mazelen, bof, polio, kinkhoest, hersenvliesontsteking of griep. Sommige van die ziektes kunnen tot levenslange complicaties leiden of zelfs dodelijk zijn.’

En heeft de ene persoon nauwelijks last van een besmetting met bijvoorbeeld griep, dan kan de andere er zwaar ziek van worden. ‘Zeker kwetsbare mensen, zoals ouderen, zwangere vrouwen of kleine kinderen moeten extra voorzichtig zijn. En ook voor hen is het van belang dat we ons massaal laten vaccineren. Hoe meer mensen immuun zijn tegen besmettelijke ziektes, hoe moeilijker de ziekte zich zal verspreiden. Meer zelfs, als we een hoge vaccinatiegraad bereiken, ontstaat er groepsimmuniteit, waardoor niemand nog vatbaar is voor de ziekte. Dat is bijzonder belangrijk omdat sommige mensen zich nu eenmaal niet kunnen laten vaccineren. Wie bijvoorbeeld een kankerbehandeling ondergaat, kan door een verzwakt immuunsysteem geen vaccin toegediend krijgen. Door ons te laten vaccineren beschermen we dan ook andere mensen, in het bijzonder zij die kwetsbaar zijn.’

Om de vaccinatiegraad in ons land zo hoog mogelijk te houden en het vertrouwen van de Belg in de veiligheid van vaccins op te krikken, zal CM Gezondheidsfonds de komende weken via allerlei communicatiekanalen betrouwbare informatie verspreiden over vaccinaties. Op de website www.cm.be/vaccinatie ontdek je onder meer hoe een vaccin tot stand komt en kun je terecht voor een factcheck. De kostprijs mag in elk geval geen reden zijn om een vaccin te weigeren. Heel wat vaccins worden gratis toegediend. Dat zal ook het geval zijn voor het toekomstige vaccin tegen COVID-19. Voor sommige vaccins waarvoor je toch dient te betalen, voorziet CM een tegemoetkoming.

 

Bronnen:

www.cm.be/vaccinatie

https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018

https://www.leefmagazine.be/lees/gezond-leven/zin-en-onzin-van-vaccineren

https://www.sciensano.be/nl/pershoek/gezondheidsenquete-covid-19-minder-goede-opvolging-van-de-hygiene-en-afstandsmaatregelen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!