De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betoging voor solidariteit -> tegen racisme en ander zinloos geweld

Betoging voor solidariteit -> tegen racisme en ander zinloos geweld

donderdag 27 januari 2011 21:30
Spread the love

Beste vriendinnen en vrienden,

Op donderdag 10/03 organiseert de extreemrechtse, racistische en gewelddadige NSV (Nationalistische StudentenVereniging) haar jaarlijkse betoging, deze keer zal ze de Gentse straten onveilig maken met haar racistische, homofobe en negationistische propaganda.
Sinds december is de NSV bovendien erkend aan de UGent. Wij pikken het niet dat een dergelijke vereniging, die consequent geweld gebruikt en zowel de mensenrechten als de racismewetgeving met de voeten treedt, nu subsidies krijgt om vrijelijk haar antisociale onzin rond te bazuinen.

Daarom willen wij een krachtig signaal geven aan het Universiteitsbestuur en de Stad Gent, en bewijzen dat, zolang wij de solidariteit en verdraagzaamheid hoog in het vaandel dragen, er voor zulke haatdragende organisaties geen plaats zal zijn.

~~ KOM DUS MEE BETOGEN VOOR SOLIDARITEIT EN TEGEN DE DOODGRAVERS HIERVAN, in dit geval de NSV ~~

^_^_^ STeR… WTF? ^_^_^

STeR is een breed platform van studenten en studentenverenigingen, wij zijn voor een democratische en open universiteit en richten ons dus tegen elke organisatie die racisme, negationisme en geweld propageert op de campus, en dat in heel Vlaanderen. We richten ons hierbij op de hele studentenpopulatie.
Dit impliceert geen debat over de vrije meningsuiting, noch is het een kwestie van ‘links tegen rechts’. Het is simpel: racistische en negationistische uitlatingen gaan lijnrecht in tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de bestaande racismewetgeving in ons land.

Om ons doel te bereiken, werken we op twee terreinen: enerzijds is er het juridische aspect en anderzijds de brede mobilisatie naar studenten en het middenveld. Enkel door met veel volk op straat te komen kunnen wij dergelijke organisaties een halt toeroepen.
We eisen dat organisaties die racisme, negationisme en geweld propageren geen toegang mogen krijgen tot de infrastructuur en niet gesubsidieerd worden door universiteiten en hogescholen. Wij eisen dus dat de erkenning van de NSV ingetrokken wordt.

=>=>=> VERTEL HET VOORT, nodig vrienden en kennissen uit, flans je eigen gigantische solidariteitsboodschappen ineen en kom massaal af om van deze manifestatie een kleurrijk feest voor de solidariteit te maken! Wij zorgen alvast voor de muziek 😉

Tot slot wensen wij uiteraard iedereen die (net als ons) tussen de boeken aan het wegkwijnen is, nog enorm veel succes met de examens!

Zonnige groeten,
het STeR-Team

10 maart, 19u30 – 24u00

St. Pietersplein, Gent

*Meer updates en een deftige affiche volgen binnenkort, 10 maart is nog veraf, nietwaar?

*STeR roept op voor een geweldloze betoging. Dit maakt onze boodschap enkel krachtiger.* 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!