De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betere communicatie tussen ouders en hulpverleners.

Betere communicatie tussen ouders en hulpverleners.

zondag 26 mei 2013 17:44
Spread the love

Op 30 mei vindt er in het Provinciehuis te Leuven een dialoogdag plaats, een initiatief van Ouderswerking Vlaams Brabant. Het doel is om meer wederzijds begrip te creëren tussen de hulpverleners aan de ene zijde en de (pleeg)ouders van kinderen en jongeren die begeleid worden en werden binnen Bijzondere Jeugdbijstand.

De reden waarom kinderen onder bijzondere Jeugdbijstand terecht komen zijn dikwijls een Problematische OpvoedingsSituatie (POS)en die zijn vaak herkenbaarder dan u dacht, bv  o.a. drugsproblematiek, sociaal-economische problemen, hechtingsproblemen, spijbelen, rouwproblematiek.

De beslissingen die worden genomen over jeugdhulpverlening op politiek niveau en door hulpverleners of jeugdrechters hebben vaak een diepgaand impact op het gezin en de familie van het betrokken kind. Ouders, maar ook pleegouders, voelen zich hierdoor dikwijls machteloos, waardoor de problemen en het onbegrip nog kunnen toenemen. Ook het feit dat hulpverleners niet alleen “hulp” verlenen maar ook een controlerende rol vervullen is erg confronterend en draagt ertoe bij dat ouders een negatief beeld over de hulpverlening krijgen.

Ouderswerking Vlaams Brabant nam het initiatief om (pleeg)ouders te vragen wat het voor henzelf en hun gezin betekent om hulp te krijgen. Ouders kunnen elkaar op maandelijkse bijeenkomsten over hun ervaringen vertellen en op 30 mei is er dan een kans om hierover samen met de hulpverleners  te praten. In kleine groepen wordt er gewerkt rond verschillende thema’s. Er zal onder meer worden gesproken over verwachtingen van ouders en de houding van de hulpverleners, over de rechten en plichten van ouders en de verhoudingen met deze van het kind, over erkenning, interesse, ervaring, betrokkenheid, respect.

Geïnteresseerde (pleeg)ouders kunnen nog inschrijven via www.ouderswerking-vlaamsbrabant.be . De dag begint om 10 u en eindigt om 15U30. ’s Middags wordt er een broodjesmaaltijd voorzien. Info kan op tel 013/78 08 87

take down
the paywall
steun ons nu!