De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beter beheer van vegetatie langs onze wegen vraagt ook een beter DEBAT?

Beter beheer van vegetatie langs onze wegen vraagt ook een beter DEBAT?

dinsdag 9 juni 2020 13:38
Spread the love

Natuurbeheer langs onze waters en wegen: graag een diepergaand debat.

In het nieuws BELGA 3juni 2020
Is een discussie te lezen tussen parlementslid M. Schauvlieghe (Groen) en vlaamse ministers van mobiliteit (Demir-nva) en van openbare werken (Peeters-open vld).
Schauvlieghe verwijt het agentschap Vlaamse waterweg dat ze op illegale wijze bomen kapt, zowat 137ha op een jaar tijd.
Demir zegt dat het altijd op wettige wijze gebeurde, met vergunning als het moet en zonder vergunning als dit mogelijk is.
Slechts 2,5 ha is echt ontbost en is dan ook gecompenseerd, terug geplant dus.
Waarom moet de vegetatie weg? Om ervoor te zorgen dat het groen de schepen niet hindert, oevers kunnen worden geïnspecteerd, leidingen niet zouden beschadigd worden. Het gaat ook niet om echte ontbossing want de vegetatie groeit terug.
Het wordt in feite gezien als hakhout , wat dan toch terug groeit.
Er zou zelfs een code ‘goede natuurpraktijk’ bestaan. De minister ziet wel in dat een goede communicatie nodig is zodat burgers niet moeten schrikken als er kapwerken gebeuren.
Minister Peeters dan weer zegt dat de Vlaamse waterweg haar natuurbeleid secuur uitvoert , met respect voor de natuur. Samen met agentschap Natuur en Bos zou men het verder verfijnen.
Ikzelf weet dat in de tijd dat minister Weyts verantwoordelijk was voor openbare werken(vorige vlaamse regering) , deze discussie ook al gevoerd werd, dat burgers verontwaardigd waren over de harde kap in hun buurt, langs de wegen. Ook langs de spoorwegen trouwens werd er onlangs(2020) duchtig gekapt. Dat is misschien wel nog beter te verstaan, omdat takken op de sporen kunnen terecht komen, maar waarom laat men dan sommige grote bomen(dankzij reactie op vergunning) wel staan en andere niet? Dit duidt alweer op enkel één logica vrees ik: dat men gewoon gaat voor de makkelijke opbrengst van dit ‘hakhout’ en de natuurwaarde volledig negeert.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/12/dikke_bomen_langswegkappenzijveroorzakengeenongevallenonverantwo-1-3001202/
Heel wat verenigingen en deskundigen zijn het daar niet mee eens, zo blijkt uit een open brief die ze sturen in de richting van bevoegd minister Weyts. “Volgens het Agentschap zouden bomen gevaarlijke obstakels langs onze weg zijn, maar tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen langs de weg behouden moeten blijven”, zo stellen ze.
Zo blijkt volgens hen uit cijfers dat bomen slechts bij een beperkt aantal ongevallen het obstakel blijft. Bovendien zijn het ook niet de bomen die de ongevallen veroorzaken, zo benadrukken ze. “De meeste bermongevallen gebeuren door onverantwoord rijgedrag. In 40 procent is alcohol in het spel en in Frankrijk bestaat er geen verschil in het aantal dodelijke ongevallen in departementen met veel en weinig bomen langs de wegen. Bomen kappen, lost dus niets op.”
Bovendien hebben bomen ook veel positieve effecten. Zo zijn ze “een waardevolle aanwijzing van het wegtracé, werken ze snelheid verlagend, beschermen ze andere weggebruikers en hebben ze een ecologische waarde”.
De briefschrijvers – waaronder heel wat tuinbouwbedrijven en boomkwekers, maar ook hogescholen en Bond Beter Leefmilieu – vragen aan de minister om de maatregel te herzien.

Ikzelf , als gewone Brugse burger, weet enkel uit eigen ervaring dat er wel degelijk kapwerken gebeuren die zeer ingrijpend zijn, waarbij gezonde bomen van een goede 15 jaar oud en meters hoog dus, gekapt worden, zonder enige goede reden als gevaar voor de veiligheid van de mens. Daarbij denk ik bijvoorbeeld(ik ken zeker nog enkele andere) aan de Ring rond Brugge, (buiten katelijnevest ) waar een schuine berm van zeker 30 grote bomen ‘verlost werd, en enkel een paar toevallig gekozen overlevenden mogen dit verder getuigen.
Of dit al of niet met vergunning gebeurd is, is dus de kwestie niet, wel dat ministers ZELF nooit gaan kijken met eigen ogen wat er juist gedaan is. Maar ministers verklaren wel zelf van alles waar ze zelf niets over weten uit de praktijk, en mogen anderen zelfs beschuldigen van leugens.

Dat de dienst ‘de natuur respecteert’ en het ‘secuur gebeurt’ en dat er altijd goede redenen zijn, is wel duidelijk NIET WAAR, dat kunnen velen zelf met eigen ogen getuigen.
Zo denk ik ook aan een klein bosje langs de expressweg StAndries dat een tijdje geleden ook zomaar weggekapt is, en dat geen enkele hinder vormde , integendeel, het stond er als deel van de buurt.
Dus, als minister Demir spreekt over ‘halve en volle leugens’ vraag ik haar toch eens om ZELF eens te komen kijken en dan de moed te hebben om me te verklaren waarom die mooie onschuldige beek-kant in een gebied dat vol echte wandel-natuur staat(anderen noemen het onkruid natuurlijk) (St Trudo-ledeke- Assebroek)volledig van inheemse meidoorns, mooie bloeiende inheemse kerselaars, inheemse eiken..moest ontdaan worden..?? Tot vandaag kreeg ik daar geen antwoord op.. Als reden kan men moeilijk zeggen dat het voor het waterverkeer is, want er vaart geen enkele boot daar. Het enige logische doel is dan toch te denken dat men weer een dosis goedkoop hakhout nodig heeft, toch?
Dit terwijl er zoveel vogels in broeden, die door de wetgeving zouden moeten beschermd worden in hun broedgebied!

De door de ministers beschreven zienswijze getuigt in feite op zich van totaal Gebrek aan respect voor natuur.
Waarom moet men die bomen zien als hakhout? Waarom mogen ze niet gewoon verder groeien en ook verder bloeien waardoor ze een grotere natuurwaarde verkrijgen , vooral voor onze insecten en vogels die toch achteruitgaan?
Ik versta goed dat men moet rekening houden met het verkeer en veiligheid, maar Als men enig respect zou hebben zou men het anders doen. Dan zou men zeggen: we kappen nooit,.. behalve als er ernstige redenen zijn: zoals : zieke bomen, overhangende bomen/takken, gevaar voor omvallen, hinder voor boten..
Maar zo werkt men niet. Om de zoveel jaar moet er blijkbaar gewoon de kap/de schaar in gezet worden, met grove borstel, dat is dan ‘goed natuurbeheer ‘,dit zijn dan goede wettelijke praktijken.
Ikzelf ben bovendien geen voorstander van overal bomen langs de wegen. Dat kan natuurlijk goed zijn voor de verkopers /handelaars van bomen en hout, maar het is in vele gevallen nadelig voor de mensen op de weg, want het neemt de plaats in van een goede fietsweg bijvoorbeeld, zeker op de al krappe Vlaamse wegen. In plaats van eerst bomen , dan rijweg, zonder enig fietspad, is het toch beter te zorgen voor een goed fietspad , en dan een haag als tussenzone en dan een autoweg? Zoals in het betere fietsland Nederland bijvoorbeeld? De bomen mag men volop in andere zones zetten, daar heb ik geen probleem mee.
Ministers zouden dan ook beter eens daarover een debat voeren, ten voordele van de veiligheid van de openbare weg en ten voordele van de kwaliteit van de leefomgeving van de mensen zelf die hun stukje kreupelbos, of wandelgebiedje in stedelijke zone willen vrijwaren van brute , ruwe (kaal)kap.(zie foto’s die toch niet liegen, waarde minister?)
Dat er zoveel commotie is van burgers die het niet eens zijn met de houtkap, bewijst toch dat men het anders moet aanpakken?
In feite zou men beter voor ALLE kap een vergunning vragen zodat de mensen uit de buurt verantwoorde argumenten kunnen naar voor kunnen brengen en er zo zeker geen onnodige brute kap zal gebeuren toch?
En moest u als minister een echt goed beleid voeren, dan zouden meer mensen u ook geloofwaardiger vinden, want nu hoor ik gewoon een groot gebrek aan kennis(op het veld) en te gemakkelijke weerlegbare verdediging.
Groeten, Tine 9juni 2020

kap mooie wilgen aan beek: zonder boten(bevrijdingslaan)geen enkele hinder of goede reden(in parkzone langs water)
KAALKAP STTrudoledeke-beek Brugge: stond er vol mooie meidoorns, eiken, bloeiende kerselaars..: niet voor de boten hoor..

aan RING Brugge katelijnepoort: links nog enkele mooie bomen te zien: de rest(20): ‘uitgedund: zonder enige reden en vooraan: mooie goede bramen : goed voor vogels als bosrietzanger: KAALKAP!

 

(foto’s kon ik er jammer genoeg niet op krijgen, altijd te verkrijgen via email: tinedevroye@live.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!