De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bestuurders Leuven blind of kwaadaardig

donderdag 21 januari 2021 10:46
Spread the love

Welcome to the Orwellian Brave new World,

Bestuur Leuven is the Ministry of truth,

day-to-day falsification of the past carried by ministry of truth.

new speak: onwetendheid is sterkte,

Macht schept waarheid en werkelijkheid, in contradiction of the plain facts.

Doublethink: the lie always one leap ahead of the truth,

vrijheid is slavernij  , 2+2=5

Duckspeak=to quack like a duck, bestuurders zeggen hetzelfde en prijzen elkaar,

BLA-BLA-BLA

20 januari 2021

“Geachte heer

In naam van mevrouw Vanloo, als verantwoordelijke voor de stadsadministratie, stuur ik u een allerlaatste antwoord in deze.

Er werd al meermaals ingegaan op uw vragen, die u langs diverse kanalen stelt, en de nodige antwoorden bezorgd.

Ik kan dan ook enkel nog maar eens, en voor een laatste maal, bevestigen dat de verkeersborden reglementair werden geplaatst en dat de controles op regelmatige basis plaatsvinden. De uitleg over de fietscentrale heeft u ook reeds ontvangen.

Ik verwijs ook naar de beslissing van 5 januari 2021 van de toezichthoudende overheid inzake uw klacht mbt de ombudsdienst en het opvolgen van uw vragen. De toezichthoudende overheid heeft geoordeeld dat er correct werd gehandeld. U vindt deze beslissing als bijlage.

Wij sluiten dit dossier dan ook af en voeren hier geen verdere communicatie meer over.

Dank voor uw begrip.

hoogachtend

Leen Peeters

Adjunct-algemeendirecteur Stad en OCMW Leuven

Professor  Van Overstraetenplein 1  – 3000 Leuven

016 27 21 01 | leen.peeters@leuven.be | www.leuven.be

 

https://www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/

-Ondanks dat ik  minstens 10 concrete voorbeelden geef zoals de foutief opgesteld borden in De Savoyestraat en verschillende parkings (HEMA,Museum M, Vanderklenstraat(hoek Diestsestraat)… waar de fietsen sinds begin juni foutief opgesteld staan krijg  heb ik van Leuven geen antwoorden op die concrete feiten.

“Hoepel op. Alles is perfect”

Dit lijkt me praktijken van een dictatuur die de zwakke burger beschouwt als een minderwaardige mens. 

Een bestuur en politie met een beetje respect voor de burger zou al sinds minstens  half oktober de zwakke burger een rondleiding  voorgesteld hebben met een medewerker met kennis over  de situatie       

 

                             Zwakke Burger       
 gekwetst, afgebroken, bedrogen, bedreigd,verraden…                                                                                                                                                         Minderwaardige mens, machteloos, waardeloos, zwak, angstig, schuldig,
   Le(u)ven in een leugen, bedrog,
machtige mensen, Overheid die misprijzen tonen voor de zwakke burger die ze beschouwen als minderwaardige mensen,                        machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen door kwaadaardige machtige mensen….
Alcohol en pillen nemen
om de pijn van de misprijzende ,kwaadaardige
 Machthebbers/overheden te verzachten
 Leuven heeft nog steeds geen volwaardig klachtenbeheer
Ondanks artikel in HLN van 13 juli 2020  van journalist Joris Smets”Stad Leuven vernieuwt klachtenbehandeling en werkt aan centraal contactpunt”  waar Burgemeester Ridouani belooft vanaf 1 januari 2021 een centraal contactpunt en  een samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst heb ik op 12januari 2021 info gekregen van Vlaamse ombudsdienst dat nog steeds geen samenwerking is..
In dit artikel zegt Burgemeester Ridouani  “Dit nieuw reglement legt de basis voor een nog meer objectief en volwaardig klachtenbeheer’ en schepen  Thomas van Oppens zegt ‘Nu gebeurt dat op verschillende manieren en is het overzicht zoek. Met dit centraal contactpunt zullen inwoners ,organisaties ,verenigingen…sneller geholpen worden en zal de dienstverlening verbeteren’
Ik heb een mail naar schepen Thomas VanOppens  gestuurd en geen antwoord gekregen.
hier mail van 12 januari 2021 van Vlaamse ombudsdienst:

“Er zijn plannen om de Vlaamse Ombudsdienst aan te stellen als ombudsdienst voor de stad Leuven, maar die aanstelling is nog niet geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wij kunnen voorlopig geen klachten onderzoeken die betrekking hebben op de autonomie van de stad, zoals klachten over het fietsbeleid en de handhaving ervan. Met vriendelijke groeten,

Robert Willems,Assistent-onderzoeker”

            Nalatige dienst mobiliteit  en signalisatie
Centrum Leuven is wereldkampioen verkeersborden per vierkant meter, zeer verwarrend voor de weg gebruikers. sinds minstens 10 jaar is er een  diarree van verkeersborden.
Foutief opgesteld borden, repareren ,opnieuw foutief opstellen…    Grote verspilling van belastinggeld. Ik ben van mening dat er al lang een onderzoek zou moeten gebeurd zijn om te weten of er bepaalde belangen bestaan tussen producenten van verkeersborden en  bestuurders.
Dienst Mobiliteit en signalisatie, maken minstens sinds 10 jaar   steeds veel fouten.
Ik ben van mening dat ze de meeste nalatige mobiliteit/signalisatie  diensten van  Vlaanderen zijn.(1)
 Fouten en nalatigheden centrum Leuven 
Sinds 1 juni 2020 in de winkel-wandelstraten ,ongeveer 500 m breedte en 1,3km lengte, zonder herhalingsborden, is er een  zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen. Daardoor 95% van de fietsers weten nog steeds niet dat in de wandel-winkelstraat van Leuven ‘verboden parkeren’ voor fietsen is.
Daardoor staan dagelijks duizenden fietsen  geparkeerd ,een rechtstaat onwaardig!!!.
-De borden in de savoyestrat staan nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni,namelijk dubbel ,een einde-en begin bord per paal, ondanks contact met bestuur en klachtdienst Leuven, Politie,Vlaamse overheid,Klachtendienst Vlaamse Overheid,Vlaamse ombudsdienst staan de borden nog steeds foutief opgesteld!!!
-Ook begin Minckelersstraat kant centrum staat ongeveer 80 m lang een zone “verboden parkeren” voor fietsen en binnen deze zone bevindt zich een school en een fietsenrek (zonder blauwe bord ‘wettelijk parkeren’ voor fietsen) waar sinds juni 2020 tientallen fietsen geparkeerd staan.!!.                                                                                                              –     Daarbij is nog het groot probleem van de fietsenrekken met een blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen” schept verwarring, Leuven spreekt  een ‘uitzondering’, een uitzondering is een mogelijk schending van de gelijkheidsbeginsel in de grondwet  en daardoor moet aan een specialist van wegcode gevraagd worden.
Daarbij als de stad de begin zone’s zouden verschuiven van 30 m dan zouden ongeveer alle rekken ‘wettelijke parkeren voor fietsen’ vallen buiten de zone ‘verboden parkeren voor fietsen’. Leuven toont onbekwaamheid of kwaadaardigheid….

 

hier antwoord van ombudsdienst:

“U stelt dat er binnen deze zone fietsenstallingen zijn waar wel nog fietsen geplaatst worden terwijl dit niet zou mogen. Deze stallingen zijn echter telkens uitzonderingen op de zone die altijd gemarkeerd zijn door borden waarop staat dat er op die locatie wel geparkeerd mag worden. Wat de politie betreft is deze situatie dus ook wettelijk. Fietsen die hier reglementair gestald staan worden dan ook niet weggehaald door de fietscentrale.”

Het is niet waar wat ze schrijft, want er staan tientallen illegale ‘fietsenparkings’ met of zonder rekken met of zonder de afbeelding van een fiets op de grond met honderdtal fietsen en sinds 1 juni heeft de fietsencentrale geen fietsen weggehaald bv. grote illegale ‘fietsparking’ in de Vanderkelenstraat (bovenkant hoek Diestsestraat), grote illegale parking aan Museum M (100 m lang), aan HEMA Parijstraat,  illegale parking aan school begin minckelierstraat … en ongeveer overall waar winkels, fitness…zijn. Waar 5 mensen hun fietsen illegaal parkeren zullen 30 anderen ook doen...

 

                                UITZONDERINGEN

 

Er staan een paar fietsenrekken met een Blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’ binnen de zone ‘verboden parkeren voor fietsen”, meestal aan begin van de zone. Wat ik vind dat verwarring schept.

 Ik ben mijn van mening dat een ‘uitzondering‘ kan schenden het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en schept verwarring.

Is het wel wettelijk? ik zou graag een antwoord krijgen van een wegcode specialist.

-De meeste Uitzonderingen(blauwe borden) staan aan begin zone ‘verboden parkeren voor fietsen’;(margarethaplein,Vanderkelenstraat/kant rechtbank,Vital Decosterstraat,Janstasstraat,Vanden tymplestraat…)  Daarbij als de Stad hun begin zones ‘verboden parkeren voor fietsen ” zou opschuiven 30 meter dan zouden alle ‘wettelijke fietsrekken’ vallen buiten de zone “verboden parkeren voor fietsen’. Mij lijkt onbekwaamheid of kwade wil van de bevoegde diensten.

                                                                                                                                                                          tegenstrijdigheden                                                                                                                                                                       -Daarbij  begin wandelstraat Brusselsestraat op 1 juni 2020 stond vast in de grond het beginbord ‘verboden parkeren voor fietsen’ en juist daarachter een bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’

Ik vond  tegenstrijdig en foutief  en half juni heb ik gebeld naar ROBtv,de volgende dag zijn ze gekomen en op de plaats gefilmd en die info gegeven. Een week later was het bord uit de grond en 20m verschoven zodat de fietsenrekken vallen buiten zone ‘verboden parkeren voor fietsen’!!. Hier had ik en ROBtv gelijk.(2)

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

Nu is de vraag waarom heeft de Stad niet alle andere begin borden 30meter verschoven? zodat de fietsrekken ook  buiten de ‘zone verboden parkeren voor fietsen” vallen?

Waarom in één straat verschuiven en niet in de andere straten?

Het is tegenstrijdig en schept  verwarring  tussen Brusselstraat en de andere straten .

 -ook hun beveringen “de fiescentrale ruimt alle fietsen waar het permanent parkeerverbod van toepassing is met de gedraging foutief gestald’ is niet waar, zoals ik al schreef bestaan grote illegale parkings sommige met een afbeelding van een fiets op de grond of gewoon al lang gebruikt door fietsen dicht bij winkels zoals in vanderkelenstraat(hoek met dieststraat),aan Museum M(100 m lang),HEMA en nog andere parkings waar de fietscentrale sinds 1 juni  nooit fietsen afgehaald heeft.

ik ben op zaterdag 17 okt  tussen 10.30 en 12.30 uur een onderzoek gaan doen over de geparkeerde fietsen in de zone verboden parkeren voor fietsen.

Diestsestraat:

ongeveer 60 fietsen tot minckelersstraat.

-In de Minckelersstraat aan deur minimeninstituut (binnen de zone verboden parkeren voor fietsers) staat een rek (geen borden wettelijk parkeren voor fietsen) staan 20 fietsers en een brommer geparkeerd!!!

Heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt? Hoe komt dat een fietsrek voor de deur van een school staat in een zone verboden parkeren voor fietsers?

-Aan deur minimeninstituut in Diestsetraat,( geen fietsenrekken en geen afbeelding van fiets op de grond) maar toch 25 fietsen verkeerd  geparkeerd. heeft de bevoegde diensten fout gemaakt?

-Van Tympelstraat(hoek diestsestraat) staan rekken en borden wettelijke parkeren voor fietsen maar daarnaast staan  buiten de fietsparking  ongeveer 23 fietsen.

-aan winkel city -fit 6 fietsen.

-tegenover bakker Alexander 19 fietsen;

-tegenover winkel werk-zone 26 fietsen

-Van Benedenstraat (hoek diestsestraat) 40 fietsen.(waarschijnlijk afbeelding van een fiets op de grond)

-Vital Decosterstraat ,Basicfit 13fietsen

-Vanderkelenstraat hoek met Diestsestraat (alleen afbeelding van fiets op de grond) 47 fietsen wel uitgebreid zelfs voor ingang Residence Belvedere n°3 .

-Vanderkelenstraat (kant ladeuzeplein)parking Museum M en volgende gebouw(alleen afbeelding van een fiets) een 100 m lang verboden parking voor fietsen 60 fietsen.

heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt?

-De Savoyestraat 42 fietsen                                                                              – Aan ingang tunnel station heb ik niet geteld

-In het midden van station plein 35 fietsen

-Bondgenotenlaan 140 fietsen en 3 brommers. Tussen Louis Melsenstraat en station staan de meeste fietsen

-De Somerplein (boven):40 fietsen

-Tiensestraat: ongeveer 80 fietsen en 2 brommers het meeste tegenover pizza Ruffo.

ook dagelijks ongeveer 12 fietsen van winkel Leuven Leisure.

-Grote markt 25 fietsen.

Parijstraat:

-parking Hema Parijsstraat (afbeelding van fiets op de grond) 60 fietsen (dagelijks)

1.Leuven bedriegt fietsers en burgers – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

2.Leuven blijft fietsers en burgers bedriegen – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://en.wikipedia.org/wiki/Orwellian

https://www.enotes.com/homework-help/what-duckspeak-george-orwells-1984-192659

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!