De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bestuurders Leuven blind of kwaadaardig

donderdag 21 januari 2021 10:46
Spread the love

 

Actualisering 3  augustus 2021:

Ik heb gezien dat de zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen sinds 1 juni 2020 rond De Savoyestraat  opgeheven is (Vanderkelenstraat en Tiensestraat). Daarbij hebben de bevoegde diensten één van de dubbele borden weggehaald. Daardoor  staan de verkeersborden in  De Savoyestraat weer juist opgesteld.

Ondanks mijn tientallen mails naar bestuur Leuven hebben de borden ongeveer 13 maanden foutief opgesteld gestaan.

Ook heb ik nog steeds geen zinnige antwoorden op de inhoud van mijn klachten gekregen. Een rechtstaat onwaardig.

 

 

blog van 21 januari 2021:

Verkeersborden in de savoyestraat  nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020,namelijk dubbel ,een einde-en begin bord per paal. (zie foto’s)
De Savoyestraat was al  ‘verboden parkeren’ voor fietsen voor 
1  juni 2020 en stond er één begin- of eindezone bord per paal.
Sinds de grote uitbreiding van  zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen op 1 juni 2020 staan de nieuwe begin- en eindezone borden aan de Vanderkelenstraat(kant Ladeuzeplein) en Tiensestraat (kant Deberiotstraat).
Daardoor moeten de verkeersborden aan De Savoyestraat  bedekt worden zoals de borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen in de Brusselsestraat ,tegenover Belfius bedekt zijn.
Algemeen Directeur ,Burgemeester ,schepen van mobiliteit, Korpschef van de politie tonen misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als een echte minderwaardige mens.  
De zwakke burger heeft geen stok achter de deur tegen de hardleerse bestuurders!
Ondanks contact met bestuur en klachtendienst Leuven, woordvoerder Politie, Korpschef Politie, Vlaamse overheid, Klachtendienst Vlaamse Overheid, Vlaamse ombudsman, Provincie Gouverneur,Comité P…                                                                                                                             staan de borden nog steeds foutief opgesteld!!!.
de zwakke burger  voor de gek houden, 
Ondanks posters ‘Leuven zonder racisme’
                      schending van alle beginsels van behoorlijke bestuur.
De zwakke burger heeft geen stok achter de deur tegen de hardleerse overheid
De verantwoordelijke voor de dienst Mobiliteit, in verband met verkeersborden, is baas over Korpschef van de Politie, baas over politie woordvoerder, baas over Algemeen Directeur Leuven, baas over klachtendienst, baas over Burgemeester Ridouani, baas over schepen van mobiliteit David Dessers, baas over Vlaamse Overheid, baas over Provincie Gouverneur…
www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/
Al deze mensen ,in verband verkeersborden, zijn woordvoerders van een zeer nalatige verantwoordelijke voor de dienst Mobiliteit.
                  Wat is er mis met bestuur Leuven?
Dienst Mobiliteit Leuven is minstens 11 jaar zeer nalatig ,met jaarlijkse tientallen ernstige foute bij plaatsing verkeersborden.(o.a. in zone winkel-wandelstraat rond Mechelsestraat)…
Leuven heeft veel fietsers en burgers bedrogen door  foutieve, tegenstrijdige verkeersborden te plaatsen en onrechtmatige boetes te geven door onwetende politiemannen.
www.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/
https://www.enotes.com/homework-help/what-duckspeak-george-orwells-1984-192659

 

Welcome to the Orwellian Brave new World,

Duckspeak Dictatorship ,  de versie van de machtigste is de waarheid/realiteit…die door woordvoerders weergegeven wordt…

Duckspeak=to quack like a duck, bestuurders zeggen hetzelfde en prijzen elkaar,

Bestuur Leuven is the Ministry of truth,

day-to-day falsification of the past carried by ministry of truth.

new speak: onwetendheid is sterkte,

Macht schept waarheid en werkelijkheid, in contradiction of the plain facts.

Doublethink: the lie always one leap ahead of the truth,

vrijheid is slavernij  , 2+2=5

 

BLA-BLA-BLA

 

                         Zwakke Burger       
 gekwetst, afgebroken, bedrogen, bedreigd, verraden…                                                                                                                                                         Minderwaardige mens, machteloos, waardeloos, zwak, angstig, schuldig,
   Le(u)ven in/is een leugen, bedrog,
machtige mensen, Overheid die misprijzen tonen voor de zwakke burger die ze beschouwen als minderwaardige mensen,                        machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen door kwaadaardige machtige mensen….
Alcohol en pillen nemen
om de pijn van de misprijzende ,kwaadaardige
 Machthebbers/overheden te verzachten
 
https://www.hln.be/in-de-buurt/online-meldpunt-toegankelijk-leuven-gaat-voor-obstakelvrije-voetpaden~a3872c72/

 

Verkeersborden verboden parkeren  voor fietsen verwarrende  

Ondanks dat ik  minstens 10 concrete voorbeelden geef zoals de foutief opgesteld borden in De Savoyestraat en verschillende parkings (HEMA,Museum M, Vanderkelenstraat(hoek Diestsestraat)… waar tientallen fietsen sinds begin juni dagelijks  foutief opgesteld staan heb ik van klachtendienst, Algemeen Directeur, Bestuur, woordvoerder van Politie Leuven nog steeds geen antwoorden op die concrete feiten.

“Hoepel op. Alles is perfect”

Dit lijkt me praktijken van een dictatuur die de zwakke burger beschouwt als een minderwaardige mens. 

Ondanks posters ‘Leuven zonder racisme’

Een bestuur en politie met een beetje respect voor de burger zou al sinds minstens  half oktober 2020 de zwakke burger een rondleiding  voorgesteld hebben met een medewerker met kennis over de situatie.

20 januari 2021

“Geachte heer

In naam van mevrouw Vanloo, als verantwoordelijke voor de stadsadministratie, stuur ik u een allerlaatste antwoord in deze.

Er werd al meermaals ingegaan op uw vragen, die u langs diverse kanalen stelt, en de nodige antwoorden bezorgd.

Ik kan dan ook enkel nog maar eens, en voor een laatste maal, bevestigen dat de verkeersborden reglementair werden geplaatst en dat de controles op regelmatige basis plaatsvinden. De uitleg over de fietscentrale heeft u ook reeds ontvangen.

Ik verwijs ook naar de beslissing van 5 januari 2021 van de toezichthoudende overheid inzake uw klacht mbt de ombudsdienst en het opvolgen van uw vragen. U vindt deze beslissing als bijlage.

Wij sluiten dit dossier dan ook af en voeren hier geen verdere communicatie meer over.

Dank voor uw begrip.

hoogachtend”

Leen Peeters

Adjunct-algemeendirecteur Stad en OCMW Leuven

Professor  Van Overstraetenplein 1  – 3000 Leuven

016 27 21 01 | leen.peeters@leuven.be | www.leuven.be

‘voor zover ik kan beoordelen werden uw klachten op correcte wijze onderzocht…”, Daarbij verzwijgt de Provincie Gouverneur  dat ik geen antwoorden gekregen heb op 2 mails naar Vlaamse Overheid en 1 mail naar Klachtendienst Van Vlaamse Overheid.

Daarbij Provincie Gouverneur kent ook niets over de verkeersborden situatie in het centrum van Leuven.                                           Een blinde leidt de anderen.

Provincie Gouverneur verdedigt en beschermt gewoon zijn machtige politieke vrienden en brengt schade aan het algemeen belang.

Omdat begin okt. 2020 ik nog geen antwoord had van Ombudsdienst Leuven heb ik twee mail-klachten op 2 en 5 oktober bij Vlaamse Overheid.

Ik heb 2 aangetekende brieven gekregen van de Vlaamse Overheid  waar Heer Erik Vander Peypen  schrijft dat ze zullen  een antwoord geven op mijn klachten.

Ondanks zijn belofte dat ik antwoord zal krijgen, heb ik geen antwoorden gekregen van  Vlaamse Overheid.               Dus machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen, beloftebreuk…

Daardoor heb ik nog een mail naar Klachtendienst van Vlaamse Overheid gestuurd. Geen bevestiging van ontvangst gekregen en ook geen antwoord gekregen, wat ik van een klachtendienst (vertrouwenspersoon) een misdrijf vind.

 

                            Klacht bij Vlaamse Ombudsman

Daardoor heb ik klacht ingediend bij Vlaamse Ombudsman en Vlaamse-minister van Binnenlandse Zaken. Waarschijnlijk hebben ze contact genomen met de Provincie Gouverneur.

Mijn klachten bij Vlaamse ombudsman en Minister was dat ik geen antwoorden van Vlaamse Overheid gekregen had, zelfs geen bevestiging van ontvangst van Klachtdienst Vlaamse Overheid  ondanks dat Vlaamse Overheid  brieven gestuurd hadden  waar ze beloven dat ze me een antwoord zullen geven.

Dus machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen, beloftebreuk…Vlaamse overheid heeft de zwakke burger bedrogen met steun en goedkeuring van de Provincie Gouverneur.         

               Brief van  Provincie Gouverneur 

Daarbij nadat ik  onverwachts een brief van Provincie Gouverneur gekregen heb, heb ik  nog hem nog 2 klachten-mails gestuurd waar ik mijn klachten uitvoerig uitleg  en ondanks dat de Provincie Gouverneur wel bevoegd is voor behandelen van klachten tegen ombudsdienst Leuven heeft Provincie Gouverneur  niet beantwoord.

Schade geven aan het algemeen belangen, ernstige beroepsfout begaan, partijdigheid, geen onderzoek voeren, gewoon machtige politieke vrienden beschermen. Onwaardig voor een rechtsstaat.

Daarbij misprijzen tonen voor de zwakke burger dat hij beschouwd als een echte minderwaardige mens.                       Wat ik ervaar als  zwakke burger-haat. Een schande, een rechtsstaat onwaardig.

www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/

www.dewereldmorgen.be/community/vlaamse-ombudsman-toont-misprijzen-voor-zwakke-burger/

 

                             
 
Leuven heeft nog steeds geen volwaardige klachtendienst 
Na een lange afwezigheid (17 maanden) van de ombudsvrouw wegens ziekte heeft de Provincie Gouverneur de Stad, in september  2018, onder druk gezet om een tijdelijke ambtenaar de functie te laten uitoefenen.
De mevrouw is gewoon een ambtenaar van de Stad en onderzoek zelf geen klachten van de burgers maar uiteindelijk is zij gewoon een woordvoerder van de verschillende diensten.
Ondanks artikel in HLN van 13 juli 2020  van journalist Joris Smets”Stad Leuven vernieuwt klachtenbehandeling en werkt aan centraal contactpunt”  waar Burgemeester Ridouani belooft vanaf 1 januari 2021 een centraal contactpunt en  een samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst heb ik op 12januari 2021 info gekregen van Vlaamse ombudsman dat nog steeds geen samenwerking is..
In dit artikel zegt Burgemeester Ridouani  “Dit nieuw reglement legt de basis voor een nog meer objectief en volwaardig klachtenbeheer’ en schepen  Thomas van Oppens zegt ‘Nu gebeurt dat op verschillende manieren en is het overzicht zoek. Met dit centraal contactpunt zullen inwoners ,organisaties ,verenigingen…sneller geholpen worden en zal de dienstverlening verbeteren’
Ik heb een mail naar schepen Thomas Van Oppens  gestuurd en geen antwoord gekregen.
hier mail van 12 januari 2021 van Vlaamse ombudsdienst:

“Er zijn plannen om de Vlaamse Ombudsdienst aan te stellen als ombudsdienst voor de stad Leuven, maar die aanstelling is nog niet geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wij kunnen voorlopig geen klachten onderzoeken die betrekking hebben op de autonomie van de stad, zoals klachten over het fietsbeleid en de handhaving ervan. Met vriendelijke groeten,

Robert Willems,Assistent-onderzoeker”

            Nalatige dienst mobiliteit  en signalisatie
Centrum Leuven is wereldkampioen verkeersborden per vierkant meter, zeer verwarrend voor de weg gebruikers. sinds minstens 10 jaar is er een  diarree van verkeersborden.
Foutief opgesteld borden, repareren ,opnieuw foutief opstellen…    Grote verspilling van belastinggeld. Ik ben van mening dat er al lang een onderzoek zou moeten gebeurd zijn om te weten of er bepaalde belangen bestaan tussen producenten van verkeersborden en  bestuurders.
Dienst Mobiliteit en signalisatie, maken minstens sinds 10 jaar   steeds veel fouten.
Ik ben van mening dat ze de meeste nalatige mobiliteit/signalisatie  diensten van  Vlaanderen zijn.(1)
                 Fouten en nalatigheden centrum Leuven 
Sinds 1 juni 2020 in de winkel-wandelstraten ,ongeveer 500 m breedte en 1,3km lengte, zonder herhalingsborden, is er een  zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen. Daardoor 95% van de fietsers weten nog steeds niet dat in de wandel-winkelstraat van Leuven ‘verboden parkeren’ voor fietsen is.
Daardoor staan dagelijks duizenden fietsen  geparkeerd ,een rechtstaat onwaardig!!!.
 
-Ook begin Minckelersstraat kant centrum staat ongeveer 80 m lang een zone “verboden parkeren” voor fietsen en binnen deze zone bevindt zich een school en een fietsenrek (zonder blauwe bord ‘wettelijk parkeren’ voor fietsen) waar sinds juni 2020 tientallen fietsen geparkeerd staan.!!.                                                                                                              –     Daarbij is nog het groot probleem van de fietsenrekken met een blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen” schept verwarring, Leuven spreekt  een ‘uitzondering’, een uitzondering is een mogelijk schending van de gelijkheidsbeginsel in de grondwet  en daardoor moet aan een specialist van wegcode gevraagd worden.
Daarbij als de stad de begin zone’s zouden verschuiven van 30 m dan zouden ongeveer alle rekken ‘wettelijke parkeren voor fietsen’ vallen buiten de zone ‘verboden parkeren voor fietsen’. Leuven toont onbekwaamheid of kwaadaardigheid….

 

hier antwoord van ombudsdienst:

“U stelt dat er binnen deze zone fietsenstallingen zijn waar wel nog fietsen geplaatst worden terwijl dit niet zou mogen. Deze stallingen zijn echter telkens uitzonderingen op de zone die altijd gemarkeerd zijn door borden waarop staat dat er op die locatie wel geparkeerd mag worden. Wat de politie betreft is deze situatie dus ook wettelijk. Fietsen die hier reglementair gestald staan worden dan ook niet weggehaald door de fietscentrale.”

Het is niet waar wat ze schrijft, want er staan tientallen illegale ‘fietsenparkings’ (zonder blauwe bord, wettelijke parkeren voor fietsen)  met of zonder rekken met of zonder de afbeelding van een fiets op de grond met honderdtal fietsen en sinds 1 juni heeft de fietsencentrale geen fietsen weggehaald bv. grote illegale ‘fietsparking’ in de Vanderkelenstraat (bovenkant hoek Diestsestraat), grote illegale parking aan Museum M (100 m lang), aan HEMA Parijstraat, zelfs illegale parking aan poort van school  begin minckelierstraat!? … en ongeveer overall waar winkels, fitness…zijn. Waar 5 mensen hun fietsen illegaal parkeren zullen 30 anderen ook doen...

 

                                UITZONDERINGEN

 

Er staan een paar fietsenrekken met een Blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’ binnen de zone ‘verboden parkeren voor fietsen”, meestal aan begin van de zone. Wat ik vind dat verwarring schept.

 Ik ben mijn van mening dat een ‘uitzondering‘ kan schenden het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en schept verwarring.

Is het wel wettelijk? ik zou graag een antwoord krijgen van een wegcode specialist.

-De meeste Uitzonderingen(blauwe borden) staan aan begin zone ‘verboden parkeren voor fietsen’;(margarethaplein,Vanderkelenstraat/kant rechtbank,Vital Decosterstraat,Janstasstraat,Vanden tymplestraat…)  Daarbij als de Stad hun begin zones ‘verboden parkeren voor fietsen ” zou opschuiven 30 meter dan zouden alle ‘wettelijke fietsrekken’ vallen buiten de zone “verboden parkeren voor fietsen’. Mij lijkt onbekwaamheid of kwade wil van de bevoegde diensten.

                         ROBTV CENSUREERT                                                                                                                                                                                  Als journalist Laura Clays ,half juni 2020 is komen filmen in Brusselstraat en Parijstraat over de foutief opgesteld borden bij nieuwe zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ vanaf begin juni 2020 ( tot begin augustus 2021) heeft ze me gezegd dat ik geen naam van straat mocht benoemen.                                                              Ik wilde De Savoyestraat benoemen waar de borden foutief opgesteld stonden namelijk dubbel. Door de fout en censuur van ROB.tv zijn ze ook medeplichtig dat de borden 13 maanden foutief opgesteld gebleven zijn.
Als vaste borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen komen te staan binnen een grote zone met tijdelijke borden ‘verboden parkeren ‘voor fietsers dan moeten de vaste borden bedekt worden zoals de borden tegenover Belfius (grote markt) bedekt waren want het is dezelfde zone als de tijdelijke nieuwe borden aan het begin van de wandelstraat Brusselsestraat.
Daardoor stonden de dubbele borden(begin- en einde-zone borden in elke paal) in De Savoyestraat gedurende 13 maanden zeer foutief opgesteld!

                                                                                                                                                                          tegenstrijdigheden                                                                                                                                                                       -Daarbij  begin wandelstraat Brusselsestraat op 1 juni 2020 stond vast in de grond het beginbord ‘verboden parkeren voor fietsen’ en juist daarachter een bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’

Ik vond  tegenstrijdig en foutief  en half juni heb ik gebeld naar ROBtv,de volgende dag zijn ze gekomen en op de plaats gefilmd en die info gegeven. Een week later was het bord uit de grond en 20m verschoven zodat de fietsenrekken vallen buiten zone ‘verboden parkeren voor fietsen’!!. Hier had ik en ROBtv gelijk.(2)

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

Nu is de vraag waarom heeft de Stad niet alle andere begin borden 30meter verschoven? zodat de fietsrekken ook  buiten de ‘zone verboden parkeren voor fietsen” vallen?

Waarom in één straat verschuiven en niet in de andere straten?

Het is tegenstrijdig en schept  verwarring  tussen Brusselstraat en de andere straten .

 -ook hun beveringen “de fiescentrale ruimt alle fietsen waar het permanent parkeerverbod van toepassing is met de gedraging foutief gestald’ is niet waar, zoals ik al schreef bestaan grote illegale parkings sommige met een afbeelding van een fiets op de grond of gewoon al lang gebruikt door fietsen dicht bij winkels zoals in vanderkelenstraat(hoek met dieststraat),aan Museum M(100 m lang),HEMA en nog andere parkings waar de fietscentrale sinds 1 juni  nooit fietsen afgehaald heeft.

ik ben op zaterdag 17 okt  tussen 10.30 en 12.30 uur een onderzoek gaan doen over de geparkeerde fietsen in de zone verboden parkeren voor fietsen.

Diestsestraat:

ongeveer 60 fietsen tot minckelersstraat.

-In de Minckelersstraat aan deur minimeninstituut (binnen de zone verboden parkeren voor fietsers) staat een rek (geen borden wettelijk parkeren voor fietsen) staan 20 fietsers en een brommer geparkeerd!!!

Heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt? Hoe komt dat een fietsrek voor de deur van een school staat in een zone verboden parkeren voor fietsers?

-Aan deur minimeninstituut in Diestsetraat,( geen fietsenrekken en geen afbeelding van fiets op de grond) maar toch 25 fietsen verkeerd  geparkeerd. heeft de bevoegde diensten fout gemaakt?

-Van Tympelstraat(hoek diestsestraat) staan rekken en borden wettelijke parkeren voor fietsen maar daarnaast staan  buiten de fietsparking  ongeveer 23 fietsen.

-aan winkel city -fit 6 fietsen.

-tegenover bakker Alexander 19 fietsen;

-tegenover winkel werk-zone 26 fietsen

-Van Benedenstraat (hoek diestsestraat) 40 fietsen.(waarschijnlijk afbeelding van een fiets op de grond)

-Vital Decosterstraat ,Basicfit 13fietsen

-Vanderkelenstraat hoek met Diestsestraat (alleen afbeelding van fiets op de grond) 47 fietsen wel uitgebreid zelfs voor ingang Residence Belvedere n°3 .

-Vanderkelenstraat (kant ladeuzeplein)parking Museum M en volgende gebouw(alleen afbeelding van een fiets) een 100 m lang verboden parking voor fietsen 60 fietsen.

heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt?

-De Savoyestraat 42 fietsen                                                                              – Aan ingang tunnel station heb ik niet geteld

-In het midden van station plein 35 fietsen

-Bondgenotenlaan 140 fietsen en 3 brommers. Tussen Louis Melsenstraat en station staan de meeste fietsen

-De Somerplein (boven):40 fietsen

-Tiensestraat: ongeveer 80 fietsen en 2 brommers het meeste tegenover pizza Ruffo.

ook dagelijks ongeveer 12 fietsen van winkel Leuven Leisure.

-Grote markt 25 fietsen.

Parijstraat:

-parking Hema Parijsstraat (afbeelding van fiets op de grond) 60 fietsen (dagelijks)

1.Leuven bedriegt fietsers en burgers – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

2.Leuven blijft fietsers en burgers bedriegen – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://en.wikipedia.org/wiki/Orwellian

https://www.enotes.com/homework-help/what-duckspeak-george-orwells-1984-192659

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!