De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bestuur en Politie Leuven brengen schade aan algemeen belang

zondag 21 maart 2021 10:43
Spread the love

 

Actualisering 3  augustus 2021:

Ik heb gezien dat  de zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen sinds 1 juni 2020 rond De Savoyestraat  opgeheven is (Vanderkelenstraat en Tiensestraat). Daarbij hebben de bevoegde diensten één van de dubbele borden weggehaald. Daardoor  staan de verkeersborden in  De Savoyestraat weer juist opgesteld.

Ondanks mijn tientallen mails naar bestuur Leuven hebben de borden ongeveer 13 maanden foutief opgesteld gestaan.

Ook heb ik nog steeds geen zinnige antwoorden op de inhoud van mijn klachten gekregen. Een rechtstaat onwaardig.

 blog van 21 maart 2021:
Afspraak aan kruispunt van Vanderkelenstraat en De Savoyestraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ik ben de nietszeggende en respectloze antwoorden sinds half juni 2020 van Bestuur en Korpschef Politie Leuven beu. Ik ben van mening dat ze schade geven aan het algemeen belang maar omdat ze machtig zijn blijven ze boven de wet.
 Ik stel voor een afspraak, met iemand van Bestuur of Politie Leuven met een beetje integriteit, respect voor de menselijke waardigheid  en respect voor de wetten van de rechtstaat, aan de Kruispunt van Vanderkelenstraat en De Savoyestraat, als ik gelijk heb dat de borden wel foutief opgesteld zijn dan vraag ik een            schadevergoeding van 500 euro voor morele schade !
Ik ben wel 100% zeker dat ik gelijk heb maar als ze dan de  uitleg geven, dat ze tot nu niet gegeven hebben wegens respectloosheid voor de zwakke burger, en dat ze nog gelijk zouden hebben dan betaal ik 100 euro voor de verplaatsing.
Minder vergoeding wegens de respectloosheid, misprijzen, grove schendingen van ongeveer alle beginselen van behoorlijk bestuur.
Als ik gelijk heb dan moeten ook mijn andere klachten behandeld worden en moet het bestuur telkens morele schade vergoeding  betalen bij elke klacht dat ik gelijk krijg.
Algemeen Directeur ,Burgemeester ,schepen van mobiliteit, Korpschef van de politie tonen misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als een echte minderwaardige mens.  
   de zwakke burger  voor de gek houden, afbreken in zijn menselijke waardigheid.
De zwakke burger heeft geen stok achter de deur tegen de hardleerse overheid
                      SCHENDING VAN ALLE BEGINSELS VAN BEHOORLIJK BESTUUR 
Ondanks dat ik honderden  mails , sinds half juni 2020, gestuurd heb  waar ik  mijn klachten motiveer met een uitvoerig uitleg ,foto’s… heb ik nooit een antwoord van Bestuur en Politie Leuven gekregen waar ze mijn uitleg weerleggen, maar alleen herhalen hun standpunt dat ‘alles correct” is.
Bestuur Leuven en Korpschef van politie  zijn wel woordvoerders van de baas van, sinds 10 jaar, een zeer nalatige dienst mobiliteit.
De zwakke burger doet moeite om zijn burgerzin te doen en de overheid te informeren en wordt geconfronteerd met een vijandige overheid die blijft schade aan het algemeen belang geven.
Ik vind zeer respectloos en toont misprijzen voor de zwakke burger.
Ik vind  het technieken van hersenspoeling van totalitaire regeringen en sekten.
Een ernstige schending van alle beginsels van behoorlijke bestuur.
Daarbij breken ze de waarnemingen van de zwakke burger af.
ben ik zwakzinnig? Heb ik hallucinaties?
Wat is er mis met met het Bestuur en Korpschef van Politie Leuven?
De enige logische reden die ik kan vinden is dat ze kwaadaardig zijn, dat ze minachting hebben voor mij omdat ze me beschouwen als een echte minderwaardige mens. Ik ervaar het als zwakke burger-haat.
Het lijkt dat in Leuven een kastenstelsel bestaat waar ik behoor tot de laagste kaste paria’s genoemd die rechteloos zijn.
Algemeen Directeur Leuven, Burgemeester,Schepen van Mobiliteit  geven  hun fouten niet toe maar blijven de zwakke burger voor de gek houden en met misprijzen behandelen…
       ondanks hun posters “Leuven zonder racisme” 
Dat Bestuur en Politie Leuven niet antwoorden op de concrete inhoud van mijn klachten ervaar ik als een soort discriminatie  tegenover de zwakke burger, een schending
 van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet.
Eén keer antwoorden ‘Alles Correct, wettelijk” en daarna geen antwoorden meer geven, kunnen alleen machthebbers doen.
Van een korpschef van de politie vind ik misbruik van vertrouwen van de zwakke burger en dus een misdrijf.
https://www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-toont-weinig-respect-voor-algemeen-belang-en-zwakke-burger/
Ik voel me slachtoffer van discriminatie, minachting door Bestuur en korpschef Politie Leuven.
Sinds minstens 10 jaar de nalatige dienst mobiliteit maakt fouten, plaats foutief, tegenstrijdig verkeersborden en onwetende politiemannen geven onrechtmatige boetes aan fietsers o.a. in de  wandel-winkel zone rond de Mechelsestraat, sinds de borden daar geplaatst werden tot nov.2015 ,van okt.2016 tot 1 februari 2017 en de twee laatste weken van september 2019 (1)
Sinds  minsten 10 jaar bedriegt dienst mobiliteit  Leuven de  zwakke burger, fietser, brengt  schade aan het algemeen belang maar  blijven boven de wet omdat ze machtig zijn. In verband verkeersborden, onrechtmatige boetes aan fietsers is Leuven een dictatuur. 
                               hier de situatie in De Savoyestraat:

Verkeersborden in de savoyestraat  nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020,namelijk dubbel ,een einde-en begin bord per paal. (zie foto’s)

De Savoyestraat was al ‘verboden parkeren’ voor fietsen voor 
1  juni 2020 en stond er één begin- of eindezone bord per paal.
Sinds de grote uitbreiding van  zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen op 1 juni 2020 staan de nieuwe begin- en eindezone borden aan de Vanderkelenstraat(kant Ladeuzeplein) en Tiensestraat (kant Deberiotstraat).
Daardoor moeten de verkeersborden aan De Savoyestraat  BEDEKT worden zoals de borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen in de Brusselsestraat ,tegenover Belfius bedekt zijn. In plaats de borden te bedekken hebben ze nieuwe borden geplaatst. EEN DUBBELE FOUT GEMAAKT!
           OMBUDSDIENST LEUVEN PARTIJDIG 
Ombudsvrouw is gewoon een woordvoerder van de verschillende  nalatige  diensten. Ze doet geen onderzoek over de inhoud van de klacht van de zwakke burger. Ik vind dat de functie van een ombudsdienst is de “empowerment” van de zwakke burger  in zijn zoektocht om de wetten en regels van rechtstaat te doen respecteren.
Ze moet vergelijken de klachten van de zwakke burger met de antwoorden van de bevoegde stadsdiensten. Als tegenstrijdigheden zijn dan zou ze moeten de burger contacteren, bijkomende vragen stellen, zelfs ter plaatse gaan kijken om te onderzoeken wie gelijk heeft of afspraak met de burger maken op de plaats waar de problemen zich bevinden…
Respect tonen voor de zwakke burger. In mijn geval, gaan kijken  naar de verkeersborden in De Savoyestraat, wat ze niet gedaan heeft.
Haar antwoord is hetzelfde antwoord dat ik al gekregen had van woordvoerder van Politie, Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero.
         Woordvoerder van Politie heeft  een beroepsfout gemaakt en schade aan de zwakke burger en het  algemeen belang gegeven. Hier vraag ik een morele schade vergoeding van Politie Leuven.  
                             DUBBELE BORDEN
In elk geval moest de ombudsvrouw aan de zwakke burger  uitvoerig uitleggen hoe de dubbele borden in De Savoyestraat kunnen correct geplaatst zijn in een zone die sinds 1 juni 2020 al “verboden parkeren’ voor fietsen is vanaf de Vanderkelenstraat (kant Ladeuze plein) en Tiensestraat ( kant De beriotstraat) ????
Ombudsvrouw  bedriegt de zwakke burger, ze misbruikt het vertrouwen van de burger. Wat in een echte rechtsstaat een misdrijf is. 

Ondanks contact met bestuur en klachtendienst Leuven, woordvoerder Politie, Korpschef Politie, Vlaamse overheid, Klachtendienst Vlaamse Overheid, Vlaamse ombudsman, Provincie Gouverneur, voorzitter Vlaamse parlement, Comité P, voorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers…

19/06/2020:

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

staan de borden in De Savoyestraat nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020.                                                                                                                                                       

Sinds 1 juni 2020 verboden parkeren voor fietsen 

Sinds 1 juni 2020 is de wandel-winkel centrum van leuven volgens verkeersborden  ‘verboden parkeren’ voor fietsen,500 m breed en 1,3 km lang van begin wandelstraat Brusselsestraat ,via Bondgenotenlaan en Diestsestraat tot het Stationplein.
Toch zie ik dagelijks(dag en nacht) duizendtal fietsen in de zone verboden parkeren staan.Waarschijnlijk een goede scenario voor een komische of science-fiction film maar wel een rechtsstaat onwaardig.
                             ‘Illegalen’ fietsenparkingen binnen zone verboden parkeren voor fietsen 
Daarbij zijn er veel  grote ‘illegalen’ fietsen parkings zoals bij HEMA in Parijsstraat,Museum M in Vanderkelenstraat en nog op de hoek met de Diestsestraat(kant Bondgenotenlaan),voor school minimen aan de Minckelstraat staat een illegaal parking (geen blauwe bord,’wettelijk parkeren voor fietsen)!? ….
Ik vind het hallucinant  zeker voor een Stad  die beweerd  fiets vriendelijk te zijn. Bestuur Leuven brengt ook schade aan de geloofwaardigheid van de verkeersborden.
https://www.hln.be/in-de-buurt/online-meldpunt-toegankelijk-leuven-gaat-voor-obstakelvrije-voetpaden~a3872c72/
                                  Zwakke Burger 
 gekwetst, afgebroken, bedrogen, bedreigd, verraden…                                                                                                                                                         Minderwaardige mens, machteloos, waardeloos, zwak, angstig, schuldig,
   Le(u)ven in een leugen, bedrog,
machtige mensen, Overheid die misprijzen tonen voor de zwakke burger die ze beschouwen als minderwaardige mensen,                        machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen door kwaadaardige machtige mensen….
Alcohol en pillen nemen
om de pijn van de misprijzende ,kwaadaardige
 Machthebbers/overheden te verzachten,
1.https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/
www.dewereldmorgen.be/community/vlaamse-ombudsman-toont-misprijzen-voor-zwakke-burger/
https://www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-toont-weinig-respect-voor-algemeen-belang-en-zwakke-burger/
https://www.dewereldmorgen.be/community/bestuurders-leuven-blind-of-kwaadaardig/
https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364
                                                                                                                               -reactie op mail (hieronder) van adjunct- Algemeen Directeur Leuven over Provincie Gouverneur:

‘voor zover ik kan beoordelen werden uw klachten op correcte wijze onderzocht…”, Daarbij verzwijgt de Provincie Gouverneur  dat ik geen antwoorden gekregen heb op 2 mails naar Vlaamse Overheid en 1 mail naar Klachtendienst Van Vlaamse Overheid.

Daarbij Provincie Gouverneur  kent ook niets over de verkeersborden situatie in het centrum van Leuven. Een blinde leidt de anderen.

Provincie Gouverneur verdedigt en beschermt gewoon zijn machtige politieke vrienden en brengt schade aan het algemeen belang.

Omdat begin okt. 2020 ik nog geen antwoord had van Ombudsdienst Leuven heb ik twee mail-klachten op 2 en 5 oktober bij Vlaamse Overheid.

Ik heb 2 aangetekende brieven gekregen van de Vlaamse Overheid  waar Heer Erik Vander Peypen  schrijft dat ze zullen  een antwoord geven op mijn klachten.

Ondanks hun belofte dat ik antwoord zal krijgen, heb ik geen antwoorden gekregen van  Vlaamse Overheid.               Dus machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen, beloftebreuk…

Daardoor heb ik nog een mail naar Klachtendienst van Vlaamse Overheid gestuurd. Geen bevestiging van ontvangst gekregen en ook geen antwoord gekregen, wat ik van een klachtendienst(vertrouwenspersoon) een misdrijf vind.

Mijn klachten bij Vlaamse ombudsman en Minister was dat ik geen antwoorden van Vlaamse Overheid gekregen heb  ondanks dat Vlaamse Overheid  brieven geschreven hebben waar ze beloven dat ze me een antwoord zullen geven. Dus machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen, beloftebreuk…

www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/

Van: Leen Peeters <Leen.Peeters@leuven.be>
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 17:14
Aan:janu
CC: Geertrui Vanloo <Geertrui.Vanloo@leuven.be>
Onderwerp: FW: ernstige fouten centrum Leuven sinds 1 juni 2020

Geachte heer

In naam van mevrouw Vanloo, als verantwoordelijke voor de stadsadministratie, stuur ik u een allerlaatste antwoord in deze.

Er werd al meermaals ingegaan op uw vragen, die u langs diverse kanalen stelt, en de nodige antwoorden bezorgd.

Ik kan dan ook enkel nog maar eens, en voor een laatste maal, bevestigen dat de verkeersborden reglementair werden geplaatst en dat de controles op regelmatige basis plaatsvinden. De uitleg over de fietscentrale heeft u ook reeds ontvangen.

Ik verwijs ook naar de beslissing van 5 januari 2021 van de toezichthoudende overheid inzake uw klacht mbt de ombudsdienst en het opvolgen van uw vragen. De toezichthoudende overheid heeft geoordeeld dat er correct werd gehandeld. U vindt deze beslissing als bijlage.

Wij sluiten dit dossier dan ook af en voeren hier geen verdere communicatie meer over.

Dank voor uw begrip.Hoogachtend

Leen Peeters

Adjunct-algemeendirecteur Stad en OCMW Leuven

Professor  Van Overstraetenplein 1  – 3000 Leuven

016 27 21 01 | leen.peeters@leuven.be | www.leuven.be

                        ROBTV CENSUREERT                                                                                                                                                                                  Als journalist Laura Clays ,half juni 2020 is komen filmen in Brusselstraat en Parijstraat over de foutief opgesteld borden bij nieuwe zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ vanaf begin juni 2020 ( tot begin augustus 2021) heeft ze me gezegd dat ik geen naam van straat mocht benoemen.                                                              Ik wilde De Savoyestraat benoemen waar de borden foutief opgesteld stonden namelijk dubbel. Door de fout en censuur van ROB.tv zijn ze ook medeplichtig dat de borden 13 maanden foutief opgesteld gebleven zijn.
Als vaste borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen komen te staan binnen een grote zone met tijdelijke borden ‘verboden parkeren ‘voor fietsers dan moeten de vaste borden bedekt worden zoals de borden tegenover Belfius (grote markt) bedekt waren want het is dezelfde zone als de tijdelijke nieuwe borden aan het begin van de wandelstraat Brusselsestraat.
Daardoor stonden de dubbele borden(begin- en einde-zone borden in elke paal) in De Savoyestraat gedurende 13 maanden zeer foutief opgesteld!!!

www.dewereldmorgen.be/community/bestuurders-leuven-blind-of-kwaadaardig/

www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-toont-weinig-respect-voor-algemeen-belang-en-zwakke-burger/

https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/de-hele-bedrijfscultuur-van-onze-politie-zit-fout

-Borden met parkeerverbod voor fietsers zijn illegaal:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151023_01935493?fbclid=IwAR0qrQriuIeoHjjBFPOhcs0PMj2WGVxvkSnm65s4GdnYImO-u5XUky0xm_0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!