De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse jeugdraad, Gemeentelijke adminisitratieve sancties, Lander Piccart -

Beste volksvertegenwoordiger, er is een weg terug en die kan u vandaag inslaan

donderdag 30 mei 2013 09:11
Spread the love

Vandaag is het zo ver: de fel omstreden GAS-wetgeving wordt gestemd. Er is het voorbije jaar bijzonder veel om te doen geweest. De onzinnige voorbeelden uit verschillende GAS-reglementen vlogen ons geregeld om de oren. Een heel leger academici, jeugdwerkers, mensenrechten- en kinderrechtenactoren, middenveldorganisaties en burgers kroop in de pen om de huidige GAS-wetgeving en de nieuwe plannen omtrent GAS te evalueren en te bekritiseren.  Vaak met juridische argumenten, maar geregeld ook met hele pleidooien voor een minder repressieve samenleving, meer zoet en minder zuur, meer echt samenleven, in plaats van naast of tegen elkaar. Maar ook met pleidooien voor echte oplossingen. Want al te vaak wordt beweerd dat je elk probleem (Syriëstrijders, tabakskopers, bankzitters, jeugdbendes…) met GAS-boetes zou kunnen aanpakken. De werkelijkheid is een pak gecompliceerder.

Straks stemt het federaal parlement over het wetsvoorstel. Dat voorstel rammelt langs alle kanten. Rechtswaarborgen ontbreken, rechtszekerheid kan niet gegarandeerd worden, de scheiding der machten wordt uitgehold en kinderen van 14 (!) komen in het vizier … Allemaal zonder ernstige evaluatie van de huidige wetgeving en zonder grondig onderzoek door onafhankelijke experts.  Immers: wanneer experts en middenveldspelers vroegen om gehoord te worden, was er geen plaats voor dialoog.

Kortom, vandaag is een trieste dag voor onze rechtsstaat, de democratie  en het middenveld. Meer dan 200 middenveldorganisaties uit de 3 taalgemeenschappen, samen goed voor meer dan miljoenen leden, verenigden zich daarom in een ultieme oproep om de politici die straks moeten stemmen van gedachten te doen veranderen. Met een duidelijke boodschap richten ze zich op de beleidsmakers die vandaag misschien een keuze maken tegen de samenleving én tegen het middenveld.

We hopen dat er vandaag alsnog ruimte kan worden gemaakt om tot een redelijke oplossing te komen. Een oplossing die voldoende juridische waarborgen kan bieden op de vele bezwaren die uit diverse hoeken zijn gekomen. Zelden kwamen het middenveld, de academische wereld en juristen zo fel in het verweer tegen het voornemen om een dergelijke wet te stemmen. De opmerkingen zijn dermate fundamenteel dat een grondige bijsturing echt noodzakelijk is. Daarom vragen wij aan onze politici om deze wet niet goed te keuren en in dialoog te treden met de samenleving. Beste volksvertegenwoodiger: er is een weg terug en die kan u vandaag inslaan.

Lander Piccart
Voorzitter Vlaamse Jeugdraad
Namens het verenigde middenveld tegen GAS (www.gasboete.be)

take down
the paywall
steun ons nu!