De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beste vluchtelingen

Beste vluchtelingen

zaterdag 10 oktober 2015 23:16
Spread the love

Het spijt me dat we al jarenlang blind zijn voor jullie leed onder dictatuur, onderdrukking, mensenrechtenschendingen, kinderrechtenschendingen, oorlogen…. Het spijt me enorm dat we niet op tijd en genoeg ter hulp zijn geschoten om jullie te helpen en te verlossen van jullie leed terwijl jullie er zo hard om riepen en we het zagen….maar het negeerde of stigmatiseerde.

Het spijt me dat er zo veel oorlogen daar zijn gevoerd en over zo veel lange jaren, dat kinderen geboren en ouders zijn geworden in oorlogen. Er ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden,…gestorven zijn zonder echt herdacht te worden. Het spijt me.

Het spijt me dat die oorlogen grotendeels gevoerd zijn door de wapens die wij produceerde of leverde en ondertussen dictaturen daarin gesteund hebben of helemaal hebben afgeslacht omdat ze ongehoorzaam waren aan onze normen en waarden.

Het spijt me dat jullie nu moeten vluchten naar een onzeker bestaan naar een wereld die jullie eigenlijk helemaal niet wilt, die vindt dat jullie terroristen, profiteurs, enz…zijn.

Het spijt me dat we jullie jarenlang hebben gedemoniseerd en jullie cultuur en religie banaal belachelijk hebben gemaakt door onze media op een onrechtvaardige en onevenwichtige manier.

Het spijt me dat jullie nu met miljoenen in onveilige, onhygiënische en ongezonde campings moeten leven. Dit hadden jullie niet verdiend en dit moeten jullie ook nooit aanvaarden.

Het spijt me dat we de kleine democratische bewegingen die in jullie landen ontstonden niet voldoende steunde, jullie ondernemingen en staten geen rechtvaardige kredieten hebben geschonken als een van de grootste kredietverstrekkers.

Het spijt me dat ons budget voor ontwikkelingshulp elk jaar kleiner wordt, terwijl jullie ons zo veel arbeid en grondstoffen teruggeven voor een appel en een ei. Dan heb ik de jaren kolonisatie er niet eens bijgerekend.

Het spijt me dat we ondankbaar zijn voor het goede bestaan hier dat we dat niet met jullie willen delen of het jullie leren.

Het spijt me dat we zo zwakzinnig en onzeker zijn dat we geloven dat ons cultuur (die ‘beter’ en ‘beschaafder’ is dan de uwe) onder al die ‘vreemden’ zullen veranderen.

Het spijt me dat we geloven dat er een democratie is voor ons en niet voor bepaalde ‘anderen’

Het spijt me vooral dat wij de burgers er zo lang blind over waren, onkritisch over waren, machteloos over waren want misschien konden we jullie wel redden uit jullie lijden als we erin geloofden.

Maar het is nog niet te laat. We kunnen nog samenwerken, werken naar een betere toekomst. Jullie helpen met jullie economie en jullie sociale welvaartstaat. We kunnen nu gewoon openstaan en jullie ontvangen als gasten, omdat jullie dat nu eenmaal zo hard nodig hebben.

Geloof me ik zou nooit me offeren voor een continent en vraag me af hoe europeaan je nog moet worden om met heel je gezin je op te offeren en het risico van doodgaan neemt, omdat je gewoon zo hard in dat continent wilt zijn weliswaar voor een beter bestaan. Want ik geef toe dat er belachelijk veel slachtoffers zijn gevallen voor het ‘heilig’ land Europa. Het neemt precies de vormen aan van een radicale religie/sektebeweging aan.

Geloof me het is hier inderdaad zo veel beter, maar dat komt door jarenlange solidaire strijd van de werkende klassen.  Want ook wij hadden hier jarenlange oorlogen en onderdrukkingen van valse kerken en dictaturen.

Het ontstaan van een sterke sociale welvaartstaat heeft daar een zekere einde aangemaakt, mede dankzij die sociale strijd die helaas nu bedreigd wordt. Want men wordt ons verteld dat er geen geld is om het nog verder uit te bouwen en te investeren, dat we in een crisis zitten en moeten besparen, hard moeten besparen.Terwijl we ondertussen wel de sterkste economie in de wereld hebben. (mede dankzij jullie) Helaas wordt onze welvaart niet eerlijk verdeeld en daarom dat jan met de pet zaagt over jullie komst, omdat ze zelf niet genoeg krijgen, maar ondertussen de allerrijksten met rust laten.

Dus ik heb hoop dat het daar ook ooit terug komt, zodat jullie in vrede en stabiliteit leven in jullie land. Dit alleen als we allen solidair zijn en niet vergeten waar onze grootouders vandaan kwamen, waar we onze geschiedenissen blijven herdenken en niet blind zijn voor de feiten. Want dit is het moment om een solidaire verschil te maken tussen ons en een brug te bouwen naar elkaar.

Ik blijf hopen, nee ik moet hopen.

(sorry als er bepaalde zinsconstructiefouten zijn 🙂 )

take down
the paywall
steun ons nu!