De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beste meneer Filip (2)

dinsdag 22 februari 2022 16:41
Spread the love

Zeg mij dat het niet waar is. Zeg mij alsjeblief dat het niet waar is! Ik kan het alvast niet geloven maar ik moet het toch weten en liefst wel uit uwen mond. Jef vanierneffen kwam hier daarjuist immers af met het nieuws dat hij de naam van uw lieve vrouw Mathilda had zien staan tussen de ledenlijst van het WEF. Ge weet wel, dat select en elitair clubje onder leiding van diene Duitse goeroe. Hij was het honderd procent zeker.

Ge moet mij geloven dat ik daar in eerste instantie danig van geschrokken ben, maar dat ik het zeker niet geloofde. Ja, misschien was kik vooral geschrokken van het feit dat hij zoiets durfde te beweren, en nu ik erover denk, het zal dat wel geweest zijn. Jef vanierneffe is trouwens altijd al nen stoker geweest, maar toch vond ik dat ik het u moest vragen. Niet dat ik niet geloof dat uw vrouw select en elitair is, bij god neen, maar dat vloeit toch gewoon voort uit het feit dat zij een koningin is en natuurlijk vroeger een prinses was of zoiets van die strekking, net zoals gijzelf select en elitair zijt bij de gave van uw koningschap.

Maar dat alles wil toch niet zeggen dat uw vrouw zichzelf zou liëren aan een dergelijke club machtswellustelingen gelijk het WEF? Hebt gij dat groepke trouwens al eens laten onderzoeken? Dat is niet koosjer als ge ‘t mij vraagt, laat staan dat het uw koninklijkheid ten goede zou komen. ’t Schijnt trouwens dat het communisten zijn, tegen ’t bezit en de burgerij en al wat ge maar kunt bedenken. Maar goed, daarom dat ik het u hier zo direct en onbeschaamd vraag.

Daarbij, ik zou het ook niet vragen mocht ik diep vanbinnen niet weten dat daar niets van aan is en dat mijn vertrouwen in u en gans die koninklijke reutemeteut gewoonweg niet beschadigd kan raken. Zo hoog draag ik u immers in mijn vaandel.

Ik moet wel bekennen dat ik daar tegen Jef vanierneffen nog niets van heb gezegd. Ik weet zelf niet of ik hem daar überhaupt iets van ga zeggen. Ik heb mij trouwens toen hij met dat bericht over uw lieve vrouw Mathilda afkwam, een beetje van den domme gebaard. Ik heb mijn ogen wel opengetrokken maar heb gewoon gereageerd met een O, is dat zo? Ja, ja antwoorde hij toen en hij toonde dan op zijne smartfoon een vaag document waarop ge inderdaad, maar wel met enige moeite, de naam van uw lieve vrouw Mathilda kon lezen.

Enfin, Mathilda of Belgium stond er. Verder niets. Behalve nog een rits andere namen boven, onder en naast, maar dat wil toch niks zeggen als ik zo efkens in uw plaats mag denken? En trouwens, dacht ik toen ook, strikt genomen kanne kik mij voorstellen dat er nog wel wat meer Mathildas in België rondlopen. Zeker nu uw lieve vrouw al zo lang zo gerespecteerd en geliefd is in onze contreien. Juist, misschien had er dan wel Mathilda from Belgium gestaan en ’t is daarom ook dat ik het u vraag, om daar uitsluitsel over te geven.

Wees gerust, ik heb ook niet aan Jef vanierneffe verteld dat ik een uitgebreide correspondentie met u onderhoud. Ik vind dat niet opportuun. Onze correspondentie is namelijk iets tussen u en mij en niemand anders. Maar als ge zo vriendelijk zoudt willen zijn mij te antwoorden? Ik zal dat ten zeerste appreciëren.

En nu dat ik toch aan ’t schrijven ben, kan ik nog wat vertellen over hoe het hier ondertussen zijne gang gaat. Wel, alles verloopt hier op wieltjes. Letterlijk dan. Echt waar. Tegenwoordig verplaats ik mij immers per rolwagen. Dat zit namelijk zo. Sinds de maatregelen tegen die dodelijke ziekte zo op en af gingen, viel het mij op dat er een constante was, één duidelijk lijn. Namelijk, dat als ge neerzat, ge geen masker moest dragen, behalve dan het klein grut, maar die tellen niet mee. Er werd hier zelfs speciaal een pictogram voor gemaakt en in de cafetaria uitgehangen. (Als het mij lukt zal ik het hier bij deze brief toevoegen.)

Ge moet weten dat ik van al dat gedoe de voorbije twee jaar ondertussen ook al heel wat haar verloren heb en dat ik het zo stilletjes aan beu begin te worden. Niet dat ik er eigenlijk veel last van heb, ik heb u dat al ne keer uitgelegd, dacht ik, maar ’t is toch altijd ’t zelfde gezaag; al twee jaar aan een stuk hoor ik op diene teevee niets anders dan corona hier en corona daar en telkens het hier is, is het zus en als het daar is, is het zo. Zie, dat ben ik dus gewoon kotsbeu.

Ge begrijpt ook, meneer Filip, dat dat niets te maken heeft met u of met uw vrouw of die elitaire WEF-communisten van daarjuist, maar alles met mijn zenuwen. En die hebben mij nu duidelijk laten weten dat ze er genoeg van hebben. Ik heb dat pictogrammeke dan ook ne keer goed zitten bestuderen en ben toen tot de conclusie gekomen dat als ik mij zittend voortbewoog, dat ik dan ook vrijgesteld was van het dragen van dat masker. Et Voilà.

Ik heb dan zo nen rolstoel gevraagd en gekregen. Ze keken eerst wel ne keer raar, maar ik heb ze een foefke wijs gemaakt, namelijk dat ik wat last had van mijn benen. Dat het een het ander in gang werkt of dat een gebrek aan beweging niet zo goed is voor mijn benen, is natuurlijk de keerzijde van de medaille. Daar ben ik mij van bewust. Maar nu moet ge toch ook wel toegeven dat gans dat coronagedoe, met al die maatregelen en al, toch ook maar een farce is geweest hé? Dat ook daar niets van echte gezondheidsmaatregelen uit te lezen vielen? Genen ene keer werd er immers gezegd hoe we ons fysiek of mentaal moesten of konden sterken tegen die ziekte. Genen ene keer! Neen, ‘t was een en al spuiten, spuiten, spuiten, en als dat niet werkte, nog wat meer spuiten.

Enfin, ‘k wil met u hier geen discussie over aangaan, maar met diene rolstoel ben ik toch maar verlost geraakt van iets van dat gedoe. Jef vanierneffe bekijkt mij hierom trouwens nu al dagenlang zo scheef als een marmot, terwijl hij anders juist een van de grootste criticasters was van die maatregelen. Kunt ge dat geloven, meneer Filip? Ja, hij zei zelfs op een gegeven moment dat er met opzet geen lijn te trekken viel uit gans dat beleid, maar ik zei het al, Jef vanierneffe is nen stoker. Best niet teveel aandacht geven en nu kwam hij dus af met dat verhaal over het WEF en uw lieve vrouw Mathilda, dat ik dus niet geloof maar waarvan ik de ontkenning toch graag uit uwen mond hoor.

Ik hoop verder dat alles u goed afgaat. En vergeet niet te antwoorden!
U(w) genegen (supporter).
Frank

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!