De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Beste Mahdi, wanneer zegt u ‘nee’ tegen de werkgevers die deze mensen als ‘slaven’ in dienst hadden?”
Opinie - Gert Terny

“Beste Mahdi, wanneer zegt u ‘nee’ tegen de werkgevers die deze mensen als ‘slaven’ in dienst hadden?”

donderdag 15 juli 2021 11:39
Spread the love

 

Beste Sammy Mahdi,

Wanneer zegt u even hard nee tegen de werkgevers die deze mensen als slaven in dienst hadden? Als u dat niet doet, verschilt uw discours in niets van dat van het Vlaams Blok.

Uw generatie politici maakt me woedend door haar onwetendheid en zogenaamde kordaatheid. Het beangstigt me daarnaast als kordaatheid en onmenselijkheid zich plots als een Siamese tweeling profileren.

In werkelijkheid heeft u geen ruggengraat en blaast het kleinste windje u richting Vlaams Blok. Wat u in werkelijkheid doet, is werkgevers de kans bieden mensen als slaven te laten werken (o.a. voor de bouw van onze metrostations, maar ook in onze bakkerijen, kapsalons, zelfs als IT’er) .

Dat laatste gebeurt uiteraard in de privé, maar die metrostations vallen toch onder overheidsbevoegdheid? En is er dan niemand van uw collega’s die zich – zodra de lintjes moeten worden doorgeknipt – afvraagt wie die noeste werkers zijn die onder vaak moeilijke omstandigheden deze werken hebben gerealiseerd? Waar ze vandaan komen? Wat hun arbeidsomstandigheden zijn? Hoeveel ze daarvoor betaald werden? Of ze al dan niet degelijk verzekerd waren? Waar deze mensen sliepen, of het nu dag of nacht was? Hoe het hun familie verging? Of ze het er allemaal in goede gezondheid hebben vanaf gebracht en of ze – indien ze ziek waren – toegang hadden tot een degelijke gezondheidszorg of zelfs enkel een paar dagen onbezorgde rust met iemand die hen koesterde alsof het mensen zouden zijn?

Smerige zaakjes stinken soms zo hard dat ze toch aan het licht komen. En geef toe: u en uw collega’s moeten al veel langer op de hoogte geweest zijn van dit misbruik. De politieke wereld heeft vele eigenschappen – en vergeef me dat ik de positieve nu even terzijde laat – maar naïviteit hoort niet in dat lijstje thuis.

Politici met rang en stand weten wat er gebeurt. Net als wij weten dat dat niet altijd even koosjer is. Maar nu deze rotte boel aan het licht kwam, schreeuwt u moord en brand.

Niet tegen de slavendrijvers (want die strijken zelf een mooie cent op en zorgden er tot nog toe voor dat u niet al te veel last had van klagende arbeiders en dat het werk gedaan werd). Maar tegen die andere ‘soort’ zoals sommige rechtgeaarde Vlamingen hen graag noemen. Mensen die onderdrukt worden, houden immers lang hun bek.

Maar nu ze diezelfde ‘bek’ hebben dichtgenaaid en weigeren te eten, komen alle vieze zaakjes aan het licht en moet hun zwijgen uw hersenen martelen tot u er bijna gek van wordt.

Maar weer waant u zich Pontius Pilatus. De schuldigen in dit ganse verhaal zijn die ’illegalen’ en de ‘(extreem) linkse activisten’. Niet de werkgevers of de politici die al lang weten dat dit aan de hand is en er gretig gebruik van maken.

Naastenliefde gebaseerd op hypocrisie ligt vroeg of laat erg zwaar op de maag. U versterkt misschien het Vlaams Blok. Voor de mensen die nog oprecht geloofden in een christendemocratie slaat u echter alle waarden stuk voor stuk aan diggelen.

U plooit inderdaad niet. Tót elk respect voor een mensenleven, dat tot het DNA van elke (zogenaamd) christelijke en humanistische partij zou moeten behoren, volledig tot stof en as vergaan is. (In het geval van CD&V vraag ik me telkens af hoe Inge Vervotte zou gereageerd hebben en telkens weer vrees ik dat de partij als het over humanitaire aangelegenheden gaat nog lang onder haar schaduw zal gebukt gaan).

Dat u zelf iemand van kleur bent, biedt – jammer genoeg – niet de minste verzachtende omstandigheid. In tegendeel.

Sweet dreams, beste Mahdi!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!