De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie - ACV Puls

Besparingen zetten cultuur, zorg, welzijn en middenveld klem: ACV Puls doet mee aan acties in kader van VuurWerk

dinsdag 3 december 2019 09:35
Spread the love

De lijst met besparingen van de nieuwe Vlaamse regering is lang en het gebrek aan investeringen zo mogelijk nog groter. Verschillende initiatieven uit het middenveld komen onder druk te staan door de besparingen. In 2020 en ook in de jaren nadien zullen veel organisaties uit de zorg- en welzijnssector te maken krijgen met ingrijpende bezuinigingen en gebrek aan perspectief.

Er wordt bespaard in de cultuursector. Het budget voor cultuur wordt met 6% ingekrompen en de projectsubsidies worden zomaar eventjes met 60% verminderd. Verschillende vzw’s in het sociaal werk dreigen werknemers te moeten ontslaan.

Thuiszorg

De thuiszorg zal de helft minder kunnen groeien dan in de vorige jaren. En dat terwijl het veel beter is dat patiënten sneller uit het ziekenhuis naar huis worden gestuurd of dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De rusthuizen (woonzorgcentra) krijgen minder geld om de torenhoge werkdruk te verminderen en de gestegen zorgzwaarte op te vangen.

De investeringen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken zijn te laag én tegelijk wordt zelfs nog bespaard op de werkingsmiddelen en de ‘organisatiegebonden’ middelen.

Het wordt alleen maar erger

Deze besparing komt bovenop de besparingen van vorige Vlaamse regeringen en zal negatieve gevolgen hebben op het aantal jobs, de werkdruk, de kwaliteit van de zorg en artistieke projecten. Minstens even erg is dat er geen antwoord wordt gegeven op de vele noden in de samenleving.

Uitspraken van politici maken ook duidelijk dat de besparingen niet alleen de bedoeling hebben om de rekening te doen kloppen. Wie subsidies wil krijgen, bergt maar best zijn/haar kritische stem op en wordt blijkbaar verondersteld het politieke beleid mee uit te dragen. Dat is de stellige indruk die nu leeft op het terrein.

ACV Puls voert deze week actie samen met de andere organisaties die zich hebben verenigd in het actieplatform VuurWerk.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!