De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Besparen in cultuur is niet gratuit, maar het kan erger

Besparen in cultuur is niet gratuit, maar het kan erger

dinsdag 12 november 2019 10:17
Spread the love

Niet Vlaams minister van Cultuur Jambon, wel zijn partijgenoot, minister van Financiën Diependaele mocht in De ochtend de besparingen in de cultuursector verdedigen : een begrotingsevenwicht is inderdaad dé wens van de Vlaming. Niet dat Diependaele daarbij tot een evaluatie van de overhead of tot een onderlinge of internationale financiële benchmarking kwam.
Vooraleer je een besparing doorvoert lijkt het nuttig met de sector de effectiviteit van het bestaande beleid te analyseren. Eventuele beleidsruimte voor besparingen en zeker voor nieuwe initiatieven wordt daardoor beperkt of uitgebreid.
Toen minister Sven Gatz destijds als vakminister besparingen doorvoerde gaf hij wel blijk de sector actief te kennen. Terloops geven we toch mee dat Paul De Grauwe zich sedert jaar en dag distantieert van zijn publicatie over een marktconforme benadering van het kunstwerk.

In de publieke opinie kan het overkomen dat er op basis van wetmatigheden inzake overheidsfinanciën, een consensus is over de besparingen met inbegrip van oppositiepartij Vlaams Belang. Deze ballon werd in De ochtend doorgeprikt door een parlementslid van Vlaams Belang uit St-Niklaas. Met de strategie (kunst is elitair, tegen de volkswil in…) en de terminologie (kunst is commercieel exhibitionistisch) die we kennen in het kader van de Entartete Kunst (1937) , ging hij tekeer waarbij wellevendheid me weerhoudt om de voorbeelden te herhalen. Het menselijk lichaam is inderdaad meer dan de seksuele connotatie of seksualiteit is meer dan prostitutie.

Dat men in liberale of andere progressieve middens het verleden al eens zou ontkennen, is wellicht verbeterbaar. Maar als conservatief Vlaanderen nalaat de erfenis van Dmitri Shostakovich onder Jozef Stalin te erkennen of de bemoeienissen van de NSDAP bij de Bauhausgroep te laken, staan we voor barre tijden.

Laat dit een oproep zijn: als het inclusief programma van N-VA haar menens is, dan moet de nieuwe minister van Cultuur Jan Jambon voluit ingaan tegen de gebruikte argumenten van Vlaams Belang om de gevolgen en de evenredigheid van zijn besparingen te verdedigen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!