De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beslissingen asielbescherming en -weigering 2008-2014

Beslissingen asielbescherming en -weigering 2008-2014

maandag 26 oktober 2015 17:22
Spread the love

.Tabel met erkenning asielvragen 2008-2014 voor alle nationaliteiten: Toekenning en weigering beschermingstatuut en nationaliteit 2008-2014 met sorteringsmogelijkheid alle nationaliteiten naar jaar, dossiers, personen, erkenning, erkennings%, otalen naar (sub)continenten en grafiekenopmaak.

Merkel leerde genereus asielbeleid bij De Block en Francken

Asielaanvragen zijn één zaak, toekenning van het beschermingsstatuut een andere. Asielaanvragen en de beslissing erover lopen in de tijd uiteen. Door aanlevering van het detail van de beschermingsbeslissingen en weigeringen per nationaliteit tussen 2008 en 2014 zijn we uitzonderlijk blij niet alleen de asielvraag maar nu ook de asielbeslissingen per nationaliteit in beeld te kunnen brengen, zowel in aantallen als in enkele grafieken.

Hoogste behandelde asielvraag bij Russen en Guineërs, hoogste erkenning bij Afghanen, Irakezen, Syriers, Guineërs en Russen.

Ook wordt de top tien van asielaanvragen in Duitsland, Nederland en België kort besproken alsmede de officieel ingediende asielaanvragen in Duitsland voor alle Länder tot 30/09/2015, in aantal en % op de bevolking.

En een korte evocatie van de Staat van de Welvaartstaat ondermeer in alle Oost-Europese landen. Ook wordt de vraag gesteld of de vluchtelingencrisis geen luchtbel dreigt te worden waarbij de helft van de vluchtelingenbeweging inschuivers zijn uit andere dan oorlogslanden en die in meerderheid geen asielaanvraag in Duitsland of elders zullen indienen of die hun schup kuisen voor ze hun aanvraag geweigerd zien. Zien hoe Europa hiermee zal omgaan zonder het recht op migratie aan te tasten.

Lees het volledige artikel online: BuG 291 on-line .

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!