De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bescherm u tegen stralingen

Bescherm u tegen stralingen

zaterdag 25 oktober 2014 18:25
Spread the love
FR: Faites le test. Enrober votre téléphone dans un morceau de papier d’aluminium et essayer de demander à quelqu’un de vous appeler. Il tombera systématiquement sur votre messagerie, vous êtes indisponible. La feuille d’aluminium agit comme une cage de Faraday sur le GSM. Pensez à où vous pouvez utiliser ce principe pour diminuer votre dose de radiation quotidienne.

NL: Doe de proef. Pak je GSM in met een stuk aluminiumfolie, en
probeer iemand te vragen jou te bellen. Het zal niet lukken, ook al
staat de beller naast de GSM. De aluminiumfolie is een kooi van Faraday
geworden voor de GSM. Denk na waar je dit principe kunt gebruiken om je
dagelijkse dosis bestraling te verminderen.

http://reinfobel.wordpress.com/2014/10/25/protegez-vous-des-radiations-bescherm-u-tegen-stralingen/

take down
the paywall
steun ons nu!