De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

beperkingen

beperkingen

woensdag 28 november 2012 20:16
Spread the love

Een rechtbank vindt dat een kind moet slagen omdat het in zijn school niet genoeg begeleid is. Wat scheelde er met het kind, wat scheelde er met de begeleiding? Dat is van minder belang. Het was een kind met beperkingen. En dat brengt mij op ideeën. Verdorie, studeerde ik nog maar de dag van vandaag. Ik kon universitaire studies doen. Ah ja, men zou mij altijd moeten doorlaten. Ik heb immers ook een beperking. Ik ben niet zo slim. En telkens als ik niet zou slagen zou ik niet genoeg begeleid zijn. Logisch toch, want anders zou ik slagen. Vind je mijn redenering vreemd. Dat is je goed recht, maar ik vind het ook vreemd dat kinderen hun beperking kunnen inroepen om te slagen. Ik heb een leerling die een zware lichamelijke beperking heeft. Regelmatig gaat het helemaal niet. Soms blijft hij een ganse week thuis of in het ziekenhuis. Hij praat daar heel gewoon over. Het is best een intelligente jongen. Hij is door zijn ziekte al twee jaar verloren, dat neemt hij erbij. Ook hier kunnen we stellen dat als die jongen beter begeleid was, hij waarschijnliojk geslaagd zou zijn. Maar daar praat deze jongen niet over. Hij is blij dat hij er is. Hij probeert de dagen te nemen zoals ze komen. Hij probeert gelukkig te zijn. En als hij binnen enkele jaren afstudeert, dan moet er op zijn diploma staan: geslaagd voor wilskracht en doorzettingsvermogen. Ook al heeft hij die vakken nooit gehad.

Ik heb het moeilijk met al die speciale begeleidingen. Hoe functioneren mensen in een maatschappij? Moet de begeleiding er niet uit bestaan mensen te leren leven in de maatschappij, anders dan de maatschappij te leren aanpassen aan deze mensen? Hebben wij niet allemaal moeten leren omgaan met onze beperkingen? Wilden wij niet allemaal dokter, piloot of architect worden? Op een bepaald moment hebben we moeten vaststellen dat het niet kan, dat we te beperkt zijn om president of paus te worden en dat het niet zal lukken om te trouwen met Miss België.

Ach, wat zou een school toch beperkt zijn als het alleen maar ging om die 50% voor de verschillende vakken. School gaat ook over leren leven. Leren doorzetten en leren leven met onze beperkingen. Leren organiseren. Leren omgaan met anderen. Leren leven… 

Wat gebeurt er, denk je, met iemand die denkt dat de wereld zich aan hem moet aanpassen?

Jos

take down
the paywall
steun ons nu!