De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BENDE VAN NIJVEL: DE BLUNDERS OP EEN RIJ
Bende van Nijvel politie justitie misdaad -

BENDE VAN NIJVEL: DE BLUNDERS OP EEN RIJ

zaterdag 30 november 2013 04:23
Spread the love

“Ongelooflijk, dat true crime-boek van Hilde Geens, ‘Beetgenomen’. Ik was zelf nog een kleine jongen toen het gebeurde. 28 mensen zomaar vermoord omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Stel je maar eens voor. Je gaat op vrijdagavond naar de Delhaize om je inkopen voor het weekend te doen. En dan loopt daar plotseling zo’n gek rond die zijn wapen in het wildeweg leeg knalt en mensen vermoordt. Maar het was geen gek! Ik heb de filmpjes op YouTube ook nog eens bekeken. Dat zou iedereen echt moeten doen!”

Aan het woord is Hans. Ik vraag hem of het boek niet te ingewikkeld is. “Nee. De zaak is me altijd blijven intrigeren. Ik heb nooit begrepen waarom de politie er niet in geslaagd is de Bende te pakken. Na het lezen van Hilde Geens is mij heel veel duidelijk geworden. Hoe is het verdorie mogelijk? ”

HOERENLOPERS

Geen betere aanbeveling voor het boek dan deze van Hans. Omdat ik zelf ook al jaren door deze zaak gebiologeerd ben, kan ik die aanbeveling alleen maar voor tweehonderd procent onderschrijven. Want precies omdat justitie en politie er maar niet in slaagden de killers bij de lurven te vatten, zijn over de BVN het ene cowboy- na het indianenverhaal in de wereld gestuurd, vaak om ter gekst. Slechts twee voorbeelden:

https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/07/de-bende-van-nijvel-een-geriatrische-club

https://www.apache.be/2013/10/16/de-machinaties-achter-het-ultieme-spoor-richting-bende-van-nijvel

Maar het toppunt is ontegenzeggelijk een uitlating van de procureur des konings van Nijvel, die destijds (!!!) een zeer nefaste invloed heeft gehad op het verloop van het onderzoek. Hij verklaarde voor de camera’s van de Zwitserse televisie dat het om ‘prédateurs’ ging, doodgewone rovers op zoek naar wat geld voor ‘de l’amour tarifié’. Hoerenlopers dus. De hoofse procureur bedoelde daarmee enkele arme stakkerds uit de verkommerde Borinage-regio, op dat moment verblijvend in de cel, die in het rijke Waals-Brabant hun slag wilden slaan. Dat noem ik pas een klassenanalyse! Het dossier werd nadien terecht uit handen genomen van het parket van Nijvel, de Borains vrijgesproken.

ORIGINELE INVALSHOEK

Hilde Geens heeft voor een originele invalshoek gekozen. Het boek is immers ook het verhaal over hoe zij zelf als journaliste met de zaak is bezig geweest – en nog. Ze sprak ook met een groot aantal speurders en magistraten. Het boek is bovendien niet zomaar ‘de geschiedenis van het allergrootste trauma aller tijden van de Belgische justitie’.

Op de cover staat een wapen afgebeeld van het type dat op 13 maart 1983 gestolen werd in Dinant. Wie de dader was, bleef lange tijd een raadsel. Pas in 1986 werd het duidelijk dat ook die diefstal alles te maken had met de BVN. Die had op 9 november 1985 in Aalst haar laatste raid uitgevoerd en haar ‘palmares’ uitgebreid tot maar liefst 28 moorden. Het relaas van een ooggetuige staat op You Tube!

Een goed jaar na het drama in Aalst vonden de speurders uit Dendermonde, de Delta-cel onder aanvoering van onderzoeksrechter Freddy Troch, het wapen terug in het kanaal Brussel-Charleroi, nabij de zwaaikom in Ronquières. Het was daar een jaar voordien in het water gedropt met andere wapens die door de BVN waren buit gemaakt en gebruikt, evenals de baby-koffer van de Delhaize in Aalst, Legia-patronen, … Deze vondst was het resultaat van schoolvoorbeeldig politiewerk door deze rechercheurs ‘uit de provincie’.

DEWERELD OP ZIJN KOP

Maar groot was eenieders verbazing toen onlangs bekend werd dat de onderzoeksrechter uit Charleroi een heel groot vraagteken plaatst achter die vondst van de Delta-rechercheurs. Volgens de magistrate – de zoveelste in de rij – was Delta destijds door ‘iemand’ gemanipuleerd in de richting van Ronquières. Zo’n onderzoek naar manipulatie was overigens een aanbeveling van de tweede (!) parlementaire onderzoekscommissie en haar deskundigen, neergelegd in oktober 1997. Kortom: de boswachters waren stropers geworden!

Wie echter de feiten kent, weet dat dit complete bullshit is. Helaas ook de zoveelste farce in deze saga, die volgens de uitbater van mijn vertrouwde Corman-boekhandel nog altijd de gemoederen beroert zoals hij kon vaststellen bij zijn klanten. De valse verdachtmaking van de speurders van de Delta-cel dreigt nog een staartje te krijgen. Er zijn immers aanwijzingen dat in Charleroi procedurefouten zijn gemaakt. Zelfs wie nauwelijks de gerechtelijke berichtgeving volgt, weet dat dit zomaar niet kan.

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Delhaize in Aalst, telde ik persoonlijk 10 blunders. Hilde Geens heeft er nog een aantal extra bij gevonden. Dit is haar indrukwekkend lijstje:

(1) Zet oogkleppen op
(2) Controleer niks
(3) Ga op spokenjacht
(4) Houd tips en tipgevers voor jezelf jezelf
(5) Sol met bewijsstukken
(6) Huur kwakzalvers in
(7) Houd de dossiers gescheiden
(8) Gooi alles op een hoop
(9) Vertrouw niemand, vooral je collega’s niet
(10) Vind jezelf slimmer dan de anderen
(11) Denk alsjeblieft niet dat je iets van iemand kan leren
(12) Haal het onderzoek weg waar het vooruit gaat
(13) Laat je niet verleiden tot teamwork
(14) Laat de details over aan de sukkels
(15) Maak nooit af wat je begonnen bent
(16) Begin weer bij (1).

Aan de lezer het unieke voorrecht hier een toepasselijke omschrijving voor te vinden. Dit boek is geen blunder. Integendeel!

Hilde Geens, ‘Beetgenomen. Zestien manieren om DE BENDE VAN NIJVEL nooit te vinden’, Uitgeverij Manteau, 432 blz., € 22,50 .

take down
the paywall
steun ons nu!