De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgische Staatsveiligheid (VSSE) waarschuwt voor lange arm Rabat

Belgische Staatsveiligheid (VSSE) waarschuwt voor lange arm Rabat

woensdag 10 november 2021 18:34
Spread the love

Zonder het beestje bij de naam te noemen, waarschuwt de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdienst voor buitenlandse inmenging door Marokko. In haar net verschenen jaarlijkse rapport signaleert de Dienst voor de Veiligheid van de Staat dat bepaalde landen via inmenging hun invloed trachten te verkrijgen op de Belgische islam. VSSE stelt vast dat ‘deze agressieve buitenlandse politiek een negatieve invloed heeft op zowel de rechten van de individuele gelovigen als op de nationale veiligheid.”. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de Belgische Staatsveiligheid een apart hoofdstuk wijdt aan buitenlandse inmenging.

In het rapport stelt de Staatsveiligheid vast: “de kern van het probleem is echter dat de organisatie en de ideologische lijn van de Belgische institutionele islam bepaald worden vanuit derde landen, wat hen ook de controle geeft over de erkenning van moskeeën en de benoemingen van het religieus personeel. De keuzes die op die manier worden gemaakt, dienen niet de belangen van de Belgische moslims maar wel die van buitenlandse mogendheden”.

Dat deze waarschuwing betrekking heeft op o.a. Marokko staat buiten kijf. Rabat probeert al lang via moskeeën, andere religieuze organisaties en andere netwerken een voet tussen de deur te krijgen. Deze invloed was recent zeer tastbaar. De Grote Moskee van Brussel was het doelwit van spionageactiviteiten, aangestuurd door de Marokkaanse geheime diensten. Het Vlaamse onderzoeksprogramma Pano heeft deze affaire ook blootgelegd.

De lange arm van Rabat is in het verleden op andere manieren ook zichtbaar geworden.

Dat gebeurt onder andere door uitzending van imams uit Marokko. In 2019 werd een grote groep imams door de Marokkaanse ambassadeur geïnstrueerd. Om zijn invloed te vergroten gebruikt Marokko ‘het Marokkaanse model van de islam’ als tegenwicht tegen het oprukkende salafisme. Een schadelijk exportproduct, dat de Europese landen voor zoete koek aannemen.

De Belgische veiligheidsdienst stelt in haar verslag ook vast dat het netwerk dat landen zoals Marokko binnen de Belgische islam hebben, proberen uit te bouwen. Daarmee vergroten zij hun invloed binnen de Belgische en Europese politiek en instituties. Een van deze netwerken is de Europese Raad van Marokkaanse Schriftgeleerden, gefinancierd door het Marokkaanse ministerie van religieuze zaken.

De invloed van Rabat kwam ook in de openbaarheid nadat de Belgische veiligheidsdienst Kaoutar Fal hadden ontmaskerd als spionne van de Marokkaanse geheime diensten. De spionne werd uiteindelijk het land uitgezet omdat zij een bedreiging vormde voor de staatsveiligheid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!