De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgische Media en Afghanistan deel 1: “De Morgen spint lekker mee”

Belgische Media en Afghanistan deel 1: “De Morgen spint lekker mee”

donderdag 8 april 2010 10:51
Spread the love

Belgische media en Afghanistan deel 1: “De Morgen spint lekker mee”

‘A lie can travel halfway across the world while the truth is putting on it’s shoes’

Mark Twain

De Morgen van donderdag 8 april opent met een standpunt van Chef politiek* Bart Eeckhout. Het nadeel van standpunten is dat men achteraf kan zeggen: ‘het is máár een standpunt’.

Zijn standpunt gaat over de positie van enkele oppositieleden (Wouter De Vriendt en Dirk Van der Maelen) met betrekking tot het schietincident** waar onze jongens in Afghanistan in terecht kwamen op vrijdag 2 april. Vlot opent hij met de bedenking: ‘Soms lijkt het zelfs of de progressieve oppositie aftelt naar die dramatische dag […] waarop een Belgische soldaat sneuvelt’.

Waar hebben we dit nog gehoord?

De Standaard van 6 april plaatst een citaat als kop bij een zeer braaf interview met minister van Defensie (of Oorlog, als u geen newspeak spreekt): ‘Ik heb een diepe verachting voor wie zit te wachten op de eerste dode’. En wij met u, zou ik antwoorden. Alweer een knaller van Defensie (Oorlog), want wie zit er eigenlijk te wachten op de eerste dode Belgische soldaat? Niemand!

De impliciete veronderstelling is dat wie enigszins tegen de missie in Afghanistan gekant is, of er vragen over stelt, eigenlijk zit te hopen op dode mensen, om hen als argumenten te gebruiken. Een veronderstelling die Eeckhout zonder schroom gebruikt als basis voor een standpunt op pagina 2 van een redelijk veel gelezen krant. Toch vreemd als je dan verderop beweert: ‘Pieter De Crem is onze vriend niet’.

Als je De Crems spintechnieken de wereld in helpt en niet eruit, dan ben je wél zijn vriend, zelfs al wil je zijn hand niet schudden.

*Ik hoop van harte dat dit een licht ironische titel is, wie wil er nu Chef zijn in de politieke keuken van De Morgen?

**Incident is hier een beetje fout gekozen, want het betekent: ‘onvoorziene gebeurtenis’. Het valt spijtig genoeg natuurlijk wél te voorzien dat er geschoten wordt in Afghanistan. (Een van de redenen waarom mensen tegen deze oorlog gekant zijn).

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=J32OFV5H&word=interview+de+crem

http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1090169/2010/04/08/Afghanistan.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!