De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: freepik.com

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding wordt dertig: Waarheen met de strijd tegen de armoede?

Op haar verjaardagscongres presenteerde het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding haar ‘Manifest met 7 strijdpunten tegen armoede’. Armoedewerkers en ervaringsdeskundigen leggen vanuit hun concrete praktijken en ervaringen aanbevelingen voor aan de politici. Mensen in armoede dagen hen uit om armoede grondiger aan te pakken.

dinsdag 25 april 2023 10:04
Spread the love

 

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) wil de armoedestrijd bovenaan op de politieke agenda brengen voor de verkiezingen van 2024. Armoede neemt steeds grotere proporties aan. Volgens het BAPN investeren de beleidsmakers onvoldoende in structurele oplossingen. De blinde besparingslogica leidt tot afbouw van sociale voorzieningen en bevriezing van reeds ontoereikende sociale uitkeringen.

Zeven strijdpunten

Omdat kwetsbare groepen steeds meer ‘het kind van de rekening worden’, legt het BAPN daarom 7 strijdpunten op de verkiezingstafel:

  1. Waardig inkomen: de basis voor een waardig bestaan: Toereikende, toegankelijke inkomens en de afschaffing van het statuut samenwonende moeten de financiële kwetsbaarheid van een groeiende groep mensen én het risico op nog meer armoede wegnemen.
  2. Hernieuwbare energie in een gezond woon- en leefklimaat voor iedereen: De klimaat- én de woon- én de energiecrisis nopen tot een gecoördineerde aanpak over sectoren en beleidsniveaus heen, met sociale maatregelen die kwetsbare mensen niet verder afrekent maar beschermt en meeneemt in transities.
  3. Toegankelijke dienstverlening, non take-up en digitalisering: Een sterk sociaal vangnet zonder gaten moet de onderbescherming tegengaan door drempels en voorwaarden af te bouwen in de toegang tot sociale rechten en diensten, door onder andere een hervorming van het Geïndividualiseerd Contract voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). Fysieke hulp- en dienstverlening is primordiaal en de participatie aan de digitale wereld dient verzekerd te zijn voor iedereen.
  4. Toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf: De hervorming van de Procedure Dringende Medische Hulp moet de vele hindernissen wegnemen die aan mensen zonder wettig verblijf de toegang verhinderen tot basisgezondheidszorg.
  5. Participatie is deelnemen en deelhebben: Omdat participatie tot structurele oplossingen leidt, zijn investeringen nodig in de ondersteuning van dialoogprocessen met mensen in armoede, solide partnerschappen tussen beleid en armoedeverenigingen. Een wettelijke verankering van participatie – in een sterke federale armoedewet – is noodzakelijk om de vrijblijvendheid van vandaag weg te nemen.
  6. Menswaardig uit de schulden: Een doortastende, maar menswaardige strijd tegen overmatige schuldenlast moet een halt toeroepen aan de schuldenindustrie en de schuldhulpverlening versterken, met o.a. een hervorming van de Collectieve Schuldenregeling.
  7. Komaf met dak- en thuisloosheid: Een efficiënte strijd tegen dak- en thuisloosheid werkt preventief aan het versterken van de inkomens- en woonsituaties. De installatiepremie en het referentieadres moeten hervormd worden tot krachtige instrumenten. Coördinatie, regie en samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en instanties zijn de voorwaarden tot een sluitende aanpak.

 

Meer info en programma van het verjaardagscongres in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 20 april 2023 vind je hier.

Het volledige manifest van het BAPN voor de federale verkiezingen in 2024 vind je hier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!