België staat op.

zaterdag 26 oktober 2019 20:26

We worden wakker, omdat we beseffen dat we niet alles moeten slikken dat tegen onze natuur ingaat.
Iedereen leert van in de kleuterklas en de lagere school dat het leven mooi is, dat we de medemens moeten helpen, een goede daad doen, delen, pesten slecht is, dat we samen verder komen dan alleen, alle mooie spreekwoorden en hun betekenis en noem maar op.
Ouders die willen dat hun kind opgroeit in een veilige omgeving, hopen dat ze niet met ‘verkeerde vrienden’ optrekken, hopen dat ze goed zullen doen in hun leven, op alle vlak.

En dan slaagt de realiteit genadeloos en keihard in het gezicht BAM!

Iedereen komt terecht in een wrede gewelddadige agressieve hebzuchtige en concurrerende maatschappij die alsmaar drukker wordt.
Slaag je niet, dan is het jouw schuld, hebt weinig talent, toont te weinig inzet, bent teveel ziek, komt teveel te laat, zelfs al krijg je een depressie of burn-out het is jou schuld.
Slaag je wel dan is iedereen uit op eigen profijt, en zijn snelheid en flexibiliteit een must geworden in de maatschappij, je moet jezelf voortdurend verkopen.
Ondertussen worden we allemaal permanent geëvalueerd via criteria waar we geen zeggenschap over hebben.

Politieke schandalen zijn troef, graaicultuur is het nieuwe woord, en alle partijen willen hun deel van de grote pot.
Het nieuws komt van alle kanten en lezen allemaal wel tegenstrijdigheden, je moet wel bij die of die groep horen, het zal wel weer iemand zijn die sus of zo stemt, en verdeeldheid heerst.
Dat is realiteit, het echte leven, dit is onze maatschappij.
Ons land prijkt mooi op een achtste plaats van vermogens van gezinnen.
Alleen geeft deze ranking helemaal niet de realiteit weer, iets waar je onze politici niet hoort over praten.
België behoort tot de landen met het hoogste percentage jongeren dat ooit slaap- of kalmeringsmiddelen op voorschrift gebruikte.
Bij volwassenen neemt één op vijf Belgen antidepressiva.
Een op de tien volwassen Belgen neemt slaapmedicatie of kalmeringsmiddelen.
Over alcohol zitten we aan negen op tien die wekelijks consumeren.
Druggebruik anders dan alcohol met bijna vijf op de tien.
Ongeveer één op vijf van de kinderen in België groeien op in een huishouden waarvan het inkomen lager is dan de armoedegrens zoals overeengekomen was door de Europese Unie.
En dit is alleen maar wat onderzocht is en gedocumenteerd, het telt niet de daklozen, mensen zonder papieren, maar ook niet de gezinnen in kansarmoede, mensen die nu de touwtjes aan elkaar kunnen haken, een klein risico financieel aankunnen, maar vanaf een grote tegenslag ze treft hun levensstijl zodanig moeten wijzigen om het hoofd boven water te houden, dat zijn er ook nog eens één op de vijf.
Dan komen we aan een mooi totaal van twee op vijf die onder de armoedegrens of in kansarmoede leven in België!
De overige 2,999999999 op de vijf, die een reis kunnen betalen om toch even te ontkomen van alle drukte, die op tijd eens uit gaan eten, die wat opzij hebben kunnen zetten, maar ook de middenstand, kortom mensen die al serieuze tegenslagen moeten krijgen om in de problemen te komen, aankoop huis en scheiding, zware ziekte of handicap, zwaar werkongeval, dronken iemand aanrijden,…

En laten we er wat cijfers bijhalen, het totale vermogen van alle Belgische gezinnen samen is officieel (zonder zwart geld natuurlijk) iets meer dan 1580 miljard euro.
U lees het correct en om het even te laten inzinken, één miljard is duizend miljoen!
Je mag dat nu eens delen, niet door gezinnen maar door elke inwoner in België en dat zijn er op dit moment een 11,4 miljoen, en mag nu eens kijken naar uw loonbrief, en je mag je spaanrekeningen eens checken.

We worden vanaf we meerderjarig zijn, verplicht in een systeem te stappen dat regelrecht ingaat tegen alle waarden en normen die ons aangeleerd zijn.
Overheden die falen, maar toch blijven verdeeldheid zaaien onder de mensen zodat ze hun onmacht kunnen camoufleren de verantwoordelijkheid en schuld op een theatrale politieke manier wegschuiven.
Overheden die vandaag de dag hun bevolking in de steek laat, wel netjes hun eigen waarden en normen in verschillende TV programma’s laten blijken, en dan plots de kaart van economie en industrie trekken ten koste van de waarden en normen.
Ellende wordt veroorzaakt door de verstikkende werking van de op hoge winsten gedreven systemen, en politieke partijen gaan vertellen wat verkeerd is bij de andere partij, allemaal!!
In wezen zeggen ze dus dat we allemaal verkeerd gestemd hebben, dat het onze fout is, de fout van de achterban, de fout van de kiezer, de bevolking.
En toch blijven we verdeeld, elk individu heeft zijn reden en ideeën om op politici te stemmen, veelal door wat ze zeggen of te horen krijgen en niet zozeer waar ze voor staan.
Iedereen met in het achterhoofd de hoop op verandering en beterschap, twee zaken waar nog geen belastingen voor uitgevonden hebben..!

Als je de straat opkomt om je punt te maken dan word je behandeld als een crimineel op tv zie je enkel de relschoppers, mensen mopperen om verschillende redenen maar de kern is voor iedereen hetzelfde, iedereen wil verandering.

We verliezen onze normen en waarden niet door de vele problemen, die zijn een gevolg, de oorzaak is ons huidige politieke systeem dat in deze tijd tegen de limieten zit aan te botsen, en dat reflecteert zich naar de maatschappij.
Alle partijen hebben hun punten netjes op hun website staan en kunnen dit allemaal noemen voor de verkiezingen hoe ze de maatschappij zullen redden en hoe het leven voor iedereen aangenaam zal zijn, zolang je maar langer blijft werken, minder pensioen krijgt als zijzelf en zolang je maar blijft stemmen op hun.
Dat ze voor en na de verkiezingen een 180° bocht nemen kijkt zelfs niemand meer echt van op, weemoedig zeggen we dan ‘ach het zijn politici’.
Wel, het zijn deze mensen die wij verkozen hebben om ons te dienen, wij kiezen die mensen niet zodat wij hun moeten dienen.
Het werkt niet meer, het heeft nooit echt gewerkt zonder iemand anders te kwetsen of te benadelen, iets dat netjes in school geleerd wordt dat het slecht is.
En dan komen de politieke praatjes tevoorschijn om de nodige rookgordijnen te trekken, democratie democratie hoor je ze in de verte al roepen, want dat is hun magische woord.
Maar dat woord hebben ze verkracht, niet omdat het volk dat vroeg, maar om het systeem in stand te houden dat maakt dat zij bij de 0.0000001 op vijf blijven zitten, de status quo moet behouden worden om de graaicultuur in stand te houden.
Wij zouden het intelligentste wezen op aarde moeten voorstellen zei Stephen Hawking ooit, hij was er niet zeker van dat wij dat wel waren, en misschien had hij wel gelijk.
Maar hij zei ook, “Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.”

Je kan blijven haten, je kan blijven veroordelen, je kan blijven sancties opleggen, je kan blijven onderdrukken, je kan blijven de geschiedenis erbij halen, je kan blijven religie erbij halen, je kan mensen blijven vermoorden…
of je kan eens op een menselijke manier met elkaar praten.
Praten zoals normale mensen doen in het normale leven, en soms loopt dat ook verkeerd hoor ik veel denken en dat klopt, als je met een persoon praat en je hebt een meningsverschil, dan kan je of je erbij neerleggen je omdraaien en weggaan, of je kan proberen te begrijpen waarom er een meningsverschil is en dit uitpraten en heel soms komen daar dan echte vrienden uit, dat noemt respect.
Of je kan eindeloos proberen elkaars mening proberen op te leggen tot er iets knapt en je een klap gaat uitdelen.
Welke van die twee zou nu het slimste zijn op wereldschaal?
Respect iets wat de huidige macht vergeten is en ons onmachtig maak omdat ze vergeten te praten zijn met ons op een menselijke manier.
Pak daarbij dat alle politieke partijen op hun websites de ideale oplossing staan hebben om de mensheid te redden van alle miserie, maar in geen tientallen jaren daarin geslaagd zijn, integendeel problemen escaleren alsmaar, lasten worden hoger, werkdruk hoger, het leven drukker, en dan heb je onze slimste politici aan de top die denken dat nog meer regels en nog meer wetten het probleem gaan oplossen, echter pakken ze nooit de kern aan.
Partij politiek gemaakt om mensen te verdelen werkt niet meer en zal nooit de hele bevolking blij maken, net omdat de bevolking gedwongen is om partij te kiezen.
Een indirecte formele of procedurele democratie heeft altijd de mensen verdeeld, net omdat dit de kern is ervan, het doel.
Mensen moeten verdeeld zijn om dit systeem in stand te kunnen houden
Tenzij deze in de kern veranderd word zullen er meer beperkingen, wetten en meer onderdrukking komen.

Maar het moment van verandering lijkt aangekomen!

Onmacht is macht, als iedereen dat begrijpt slaat de balans om.

De drukke kille en concurrerende maatschappij die zoveel mensen benadeeld kan anders, en zonder grote extremen, je moet gewoon de echte stem in jezelf volgen.
Als iedereen deze stem volgt en iedereen echt de zaken ten gronde wil veranderen dan kan je Samen Voor Verandering zorgen.
Deze nieuwe wind waait nu door België, een groep mensen die zich willen inzetten voor iedereen en een humane manier met een filantropische gedachte.
Hun standpunten zijn een beetje als volgt:
Iedereen mag zich blijven inzetten voor de doelen dat ze staan, en jullie mogen jullie punten blijven verdedigen via jullie organisatie, op straat, via petities of hoe je ook maar wil.
Ze steunen deze mensen, groepen, bewegingen, organisaties omdat ze de noodzaak begrijpen en, wat zij vragen is bij de volgende Regionale Federale en Europese verkiezingen Samen voor Verandering te zorgen door deze mensen hun stem te laten gelden op het hoogste niveau.

Samen Voor Verandering wil tegemoet komen aan iedereen, niet om de zoveelste lege politieke partij te zijn, mee in de graaicultuur te komen, niet om hun te laten omkopen, niet om zichzelf te verrijken, niet om mee van de economisch industriële pot te snoepen, maar om de bevolking weer op de eerste plaats te zetten door een directe democratie met een wetenschapsbeleid te installeren.

Het maakt niet uit wie wat of waar, de wortel moet eruit en een nieuw zaadje erin.
De bevolking moet weer een kans krijgen te leven naar zijn waarden en normen, een echte kans!
Ondertussen zijn er al heel veel mensen die zo denken, en komen niet allemaal op straat of op tv in goede of slechte zin, vele gewone mensen zoals jij en ik, vele groepen, vele bewegingen, vele organisaties die weten dat er iets fundamenteel mis is, maar de kern is dat dit beleid het niet kan veranderen, geen betogingen, geen referendums en burgerwetten zullen ooit de kern van het systeem wijzigen..

Dit zien ze ongeveer zo, een humaan wetenschapsbeleid filantropisch getint dat de bevolking wil optillen in plaats van te onderdrukken, die de burgers vóór economische en/of industriële belangen zet, wetenschappers die in hun specialisatie oplossingen aanbieden aan de bevolking en die op hun beurt, via referendums, kunnen stemmen op de beste oplossing.
Volledig transparant voor iedereen, geen geheime gesprekken of ontmoetingen, maar open en eerlijk, ondersteund door de staatszenders, maar met een volledig onafhankelijke media, zeg maar een soort scheiding der machten, die de bevolking ook ten gronde kan informeren.
Omdat we ook van mening zijn dat een bevolking die ten gronde geinformeerd is, zelf ook goed van kwaad kan onderscheiden en zo ook in staat zijn de beste oplossingen te kiezen.
Waarbij elk 4 jaar een bijkomend referendum gehouden wordt om terug naar het huidige politieke systeem, indirecte formele of procedurele democratie over te stappen.
De wetenschappers zelf zouden hun kandidaat kunnen stellen via een platform, om hun visie op de zaken geven en hun oplossingen aanbieden. Daar kan de bevolking dan weer via referendums voor hun favoriet stemmen.
De term democratie is een afkorting van het Griekse dèmos (= oorspronkelijk de bewoners van het gemeenschappelijke land, vandaar allen, de velen, het volk) en kratein (= heersen)
Wel laten we die term nu maar eens updaten en hem Wetenschappelijke Democratie noemen.

Hun Facebook groep kan je hier vinden, waar jij met jou vragen of ideeën terecht kan.
Het spreekt voor zich dat mensen die iets kunnen betekenen om dit mee vorm te geven, maar ook om dit juridisch uit te pluizen, om wetenschappelijk de zaken aan te pakken zich altijd mogen melden.

Ik ben overtuigd en mijn stem krijgen ze al zeker!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!