De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België op de rand van het bankroet ???

België op de rand van het bankroet ???

vrijdag 13 mei 2016 19:52
Spread the love

België in het verleden en nu: algemene vergelijking.

Hoe slecht gaat het eigenlijk in België? Wat kunnen we geloven van de media en van de politiekers? Dankzij de media hebben we snel informatie, dat is tof maar soms ook tegenstrijdig of uit de context getrokken. En in sommige gevallen gewoon onjuist.

Oordeel zelf.

Bekende dooddoeners zijn :

 • De staatsschuld en rentesneeuwbal eten ons budget op.
 • We moeten saneren om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
 • Dankzij het onverantwoordelijk beleid in het verleden, zitten we nu met de gebakken patatten.
 • het overheidsapparaat is te groot ( of te duur )
 • Er is geen geld om uit te geven.
 • U kent er zelf ook nog wel enkele ….

In afbeelding 1 ( totalen België) heeft u een overzicht van het totaal van alle inkomsten en alle uitgaven. Wat zien we?

 1. België de laatste 19 jaar ( gegevens gaan niet verder dan 1997 ) :
  meestal is er altijd een tekort ( 4x niet ) dus tekorten zijn niet abnormaal
  de grootste tekorten hadden we na de bankencrisis.
  Opmerkelijk is dat de sociale inkomsten NOOIT de sociale uitgaven dekken.
  sociale inkomsten = werkgeversbijdragen + werknemersbijdragen. Dus in principe betalen we te weinig maar gelukkig maken we dit goed met allerhande belastingen en taksen 🙂

  Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de sociale uitgaven snel en veel stijgen, maar natuurlijk moet men alles in proportie bekijken. Het is normaal dat alles steeds duurder wordt, je betaalt nu ook meer voor een brood dan 20 jaar geleden.

 2. De grootste kost in België gaat naar het overheidsapparaat en de sociale uitgaven (d.w.z. de sociale zekerheid: allerhande uitkeringen en aan de geneeskunde verbonden kosten ) Wat nog overblijft zijn de rentekosten op de staatsschuld, de subsidies ( loon en investeringssubsidies ) en de kapitaaluitgaven. Vooral  de subsidies en kapitaaluitgaven kan men verminderen om meer inkomsten te hebben zonder  de belastingen te moeten verhogen.
 3. Saneren binnen de overheid, doe het maar eens: Waar? De grootste kost is de loonkost. statutairen kan je niet ontslaan. Contractuelen wel maar als je ze kan ontslaan waarom had je ze dan nodig in de eerste plaats? Minimumbezetting is nodig anders is er teveel werkdruk.Er is ook een duidelijke verhoging van het overheidsbeslag in 2001 & 2002 ten tijde van de lambermontakkoorden ( 5e staatshervorming ) waaruit blijkt dat bevoegdheden splitsen toch ook een administratieve & politieke meerkost is. Ook tijdens de bankencrisis was er een piek.

In afbeelding 2 ( proportionele vergelijking ) vergelijk ik 1997 met 2015.
Hoe doe ik dit? Ik gebruik als basis de totale kosten van België (voor beide jaren apart ) en breng dit naar 100% en gebruik dit als vergelijkingspunt om de andere getallen te beoordelen

Nu wordt het leuker 🙂
analyse 1: evolutie over 19 jaar
Het totaal van alle inkomsten en uitgaven is bijna evenveel gestegen namelijk 90%
stijgers: sociale uitgaven , subsidies en overheidskosten
dalers: sociale inkomsten , kapitaaluitgaven en rentelast

analyse 2: procentuele vergelijking: wat valt op?

De sociale uitgaven zijn inderdaad veel hoger dan vroeger namelijk: 5.7% en er zijn minder sociale inkomsten.Deze inkomsten gaan  nog verminderen gezien de werkgeversbijdragen verlaagt worden in de tijd. Wat je weggeeft moet je ergens anders weer halen. De hoogste kosten komen van de pensioenen en de geneeskunde.
Daartegenover staat dat de rentelast zeer veel verminderd is in vergelijking met vroeger namelijk 9.75% , toch ook niet mis.
Het subsidiebeleid is bijna verdubbeld! Een stijging met 2.97% in euro zou dit nu 6,5642 MILJARD bedragen. Vroeger werd minder gesubsidieerd en België draaide ook. Door subsidiëringen op verschillende niveaus voor hetzelfde heb je soms terugvorderingen van 40% , als het nu 20% was zouden de mensen dan ook niet tevreden zijn?
De totale kostprijs van de overheid is 1.65% gestegen nu goed voor 3,6542 miljard
Als we alle plussen en minnen samen tellen dan hebben we nu een meerkost van 1.17%
ofwel proportioneel 2,5945 miljard.

 

analyse 3: De staatsschuld:

Ja de staatsschuld is hoog, toch is ze maar 57% gestegen en de inkomsten +/- 90%
In het verleden hadden we een staatsschuld van 130% nu 107% in Japan +240%
We leven nog é. Gewoon een evenwicht nastreven doet de schuld automatisch dalen .

Conclusie:
Mag u zelf invullen,hopelijk vond u het interessant  🙂

Laura Tesoro zou zeggen: what’s the pressure?

 

Bron: https://stat.nbb.be/?lang=nl

 

take down
the paywall
steun ons nu!