De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België moet niet alleen de kinderen van IS-strijders repatriëren.

België moet niet alleen de kinderen van IS-strijders repatriëren.

maandag 17 juni 2019 17:27
Spread the love

Op dit ogenblik is er een felle discussie over de overbrenging van IS-kinderen naar België.
Het gaat er dan over of men alleen kinderen tot 10 jaar mag overbrengen of ook oudere kinderen. Ook over het feit of het allemaal weeskinderen zijn of niet, of de moeders ook moeten meekomen en of al die mensen geen gevaar vormen voor de Belgische bevolking.
Het zijn allemaal interessante discussies waar men van mening kan over verschillen.
Het zijn allemaal interessante discussies waar men van mening kan over verschillen.
Deze vragen ontwijken nochtans de kernvraag: “ Moet België niet eerder alle Belgische onderdanen die iets met IS te maken hadden en die nu in de Koerdische kampen verblijven, naar België overbrengen?”
Het antwoord is volgens mij, simpelweg ja. Daarvoor is er een eenvoudige reden.

De Koerden vragen al langer aan buitenlandse overheden om hun IS-vrouwen en kinderen weg te halen uit de overvolle kampen en hen zelf op te vangen of te berechten. Is dit een abnormale vraag? Wat denk je dat België zou vragen aan, bij wijze van voorbeeld Syrië, indien er hier in België Syrische onderdanen, gelinkt aan IS in Belgische kampen zouden zitten? Men zou moord en brand schreeuwen dat deze misdadigers, samen met hun vrouw en kinderen, naar hun land moeten worden terug gestuurd om daar te worden berecht.
Wel dat is nu wat de Koerden vragen. Waarom zouden juist zij met al die IS-vrouwen en kinderen moeten opgescheept blijven, terwijl de kampbewoners allemaal een andere nationaliteit hebben. De Koerden moeten ze ondertussen wel bewaken, onderdak en eten geven, scholen oprichten.. allemaal zaken die hen bovendien massa’s geld kosten. En voor hoelang moeten ze deze mensen in kampen houden?
Dit kunnen we niet verwachten van de Koerden. Zij hebben gevochten tegen IS waardoor ze ook ons beschermden tegen de gruwel van IS en tegen mogelijke aanslagen in België.

Met dit uitgangspunt zijn er maar twee mogelijkheden.
Ofwel laten de Koerden alle kampbewoners vrij en vertellen hen dat ze terug naar hun land moeten. In dat geval komen er tientallen IS-strijders ongecontroleerd naar België met alle risico’s van dien.
Ofwel repatrieert ons land alle Belgen uit die kampen. In dat geval kunnen ze gescreend en opgevolgd worden door de veiligheidsdiensten en kan men de criminelen berechten en opsluiten. Kinderen kunnen dan begeleid worden naar een normaal leven in onze samenleving.
Als men de repatriëring van deze mensen een risico vindt dan moet men daar een oplossing voor zoeken. Die vraag stelt zich ook bij het vrij komen van andere zware criminelen.
Het alternatief is dat België zijn ogen sluit en niets doet. Dan kunnen de Koerden niet anders dan deze mensen vrij te laten, maar dan pas zullen die tikkende tijdbommen zijn. Niets doen lost de problemen niet op, integendeel. Radicale vrouwen en oudere kinderen worden niet berecht en kunnen verder radicaliseren. De Koerden opzadelen met al die problemen kan ook niet.

België moet daarom niet alleen kinderen maar alle Belgen in de Koerdische kampen repatriëren. Dat is niet alleen een zaak van menselijkheid maar ook van correct beleid ten overstaan van de Koerden. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en voor de terugkeer een draagvlak creëren bij de bevolking door het geven van een correcte uitleg over de situatie.
Een andere en rechtvaardige wereld is mogelijk.

Pol Van Camp
Vredesactivist

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!